Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Dokonania Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU w latach 2005–2007Activities of the Interdepartmental Committee of Technical Sciences PAU in 2005–2007 / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 2 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2007. — ISBN: 978-83-60183-70-0. — S. 7–10. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksploracja właściwości sieci neuronowych przy użyciu specjalnie napisanych programówExploration of neural networks properties using specially written programs / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 2 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2007. — ISBN: 978-83-60183-70-0. — S. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kognitywna kategoryzacja w ekonomicznych systemach informacyjnychCognitive categorization in economical information systems / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Multifaceted discourse on information technologies / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Measurements, models, systems and design / ed. Józef Korbicz. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007. — ISBN: 978-83-206-1644-6. — S. VII–XI

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nauka i technika a przyszłość EuropyScience and technology facing the future of Europe / Bogdan Galwas, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Europa w perspektywie roku 2050 = Europe in the perspective to 2050 / Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. — Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, cop. 2007. — ISBN: 978-83-923980-9-7. — S. 221–240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • New diagnostics perspectives connected with a concept of automatic patterns understanding / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Fault diagnosis and fault tolerant control / eds. Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal. — Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007. — (Challenging Problems of Science, Theory and Applications. Automatic Control and Robotics). — ISBN: 978-83-60434-32-1. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki[Modern financial administration as a source of new scientific problems and application challenges for automatics and computer science] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Nowoczesna administracja skarbowa, T. 3 / red. nauk. Zyta Gilowska, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Tchórzewski ; Krajowa Administracja Skarbowa. — Warszawa : Ministerstwo Finansów, cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-842-2. — S. 11–29. — Bibliogr. s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowoczesne metody kognitywnej analizy danych ekonomicznych i dokumentów tekstowych oraz ich zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwemModern methods of cognitive analysis of the economical data and text documents with applications in enterprise management / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 239–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnegoThe e-government development as a component of the information society / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 391–404. — Bibliogr. s. 403–404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problemy informatyczne i dydaktyczne związane z wprowadzaniem Krajowej Administracji Skarbowej[Informatic and didactic problems connected with introduction of National Financial Administration / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Efektywna administracja skarbowa, T. 1 / red. nauk. Zyta Gilowska, Hubert Izdebski, Konrad Raczkowski ; Krajowa Administracja Skarbowa. — Warszawa : Ministerstwo Finansów, cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-840-8. — S. 75–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przedmowa[Preface] / Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski // W: Nowoczesna administracja skarbowa, T. 3 / red. nauk. Zyta Gilowska, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Tchórzewski ; Krajowa Administracja Skarbowa. — Warszawa : Ministerstwo Finansów, cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-842-2. — S. 5–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rola technologii cyfrowych w bibliotekach XXI wiekuThe role of digital technology in 21st century libraries / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Między przeszłością a przyszłością : książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków : praca zbiorowa = Between past and future : book, library, information science – social functions over the centuries / pod red. Marii Próchnickiej i Agnieszki Korycińskiej-Huras ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. — Kraków : Wydawnictwo UJ, cop. 2007. — ISBN: 978-83-233-2429-4. — S. 303–314. — Bibliogr. s. 314, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Systemowe podejście do wybranych zagadnień telemedycyny[System approach to some telemedicine problems] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Techniki informacyjne w badaniach systemowych / pod red. Piotra Kulczyckiego, Olgierda Hryniewicza, Janusza Kacprzyka ; autorzy: Zdzisław Bubnicki [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2007. — S. 341–359. — Bibliogr. s. 355–359, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Technologie komputerowego przetwarzania mowy i ich możliwe zastosowania w pracy policji[Technologies of computer speech analysis and their application in police activity] / Grażyna Demenko, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Adama Szymaniaka i Wiesława Ciepieli. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. — ISBN: 978-83-60677-14-8. — S. 369–381. — Bibliogr. s. 380–381

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Twórczość techniczna a wymogi kreowania i rozpowszechniania Dobra w nauczaniu Jana Pawła II[Technological creativity in context of John Paul II requirements of good creating and disseminating] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Oblicza dobra : sympozja, [Cz]. 2 / [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie]. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. — Sympozjum naukowe zorganizowane w ramach Dni Jana Pawła II. — ISBN: 978-83-7252-376-1. — S. 139–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: