Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Acquisition and interpretation of upper limbs tremor signal in Parkinsonian disease / Andrzej IZWORSKI, Marcin MICHAŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Monika Rudzińska, Jarosław BUŁKA, Ireneusz WOCHLIK // W: Proceedings of the 4th WSEAS international conference on Electronics, Signal Processing and Control ESPOCO 2005 : Rio de Janeiro, Brazil, April 25–27, 2005 / eds. Petr Ekel [et al.]. — [Brazil] : WSEAS, 2005. — S. 81–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr.. — Toż pod adresem {http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005brazil/papers/494-183.pdf}

 • keywords: biomedical signal processing, 3D analysis, tremor, Parkinson’s disease, signal interpretation, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Advanced ECG interpretation routines as world-distributed web services / Piotr AUGUSTYNIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: The eighth international symposium on Signal processing and its applications [Dokument elektroniczny] : August 28–31, 2005 Sydney, Australia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia] : IEEE, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 179–182. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISSPA.2005.1580225

3
 • Application of the automatic acoustic pattern understanding method to identification of acoustic events / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // Revista de Acústica e Vibrações Sociedade Brasileira de Acústica-Sobrac. — 2005 no. 35, s. 69, PO1. — RIO 2005 : internoise : the 2005 international congress and exposition on Noise control engineering : Rio de Janeiro, Brazil 07–10 August 2005 : congress programme and abstracts / The International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), The Brazilian Acoustical Society (SOBRAC), Iberoamerican Federation of Acoustics (FIA). — Brazil : Published by SOBRAC, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of the automatic acoustic pattern understanding method to identification of acoustic events / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: RIO 2005 [Dokument elektroniczny] : internoise : the 34th international congress and exposition on Noise control engineering : 07–10 August 2005, Rio de Janeiro, Brazil / SOBRAC, FIA, i-ince. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Poster s. 69, 1797

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Artificial dreams in neural network / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Issues in soft computing theory and applications / eds. Przemysław Grzegorzewski, Maciej Krawczak, Sławomir Zadrożny. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych[Automatic understanding of medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 251–267. — Bibliogr. s. 265–267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania przyrodnicze – postęp techniki – rozwój kultury[Natural researches – progress in techniques – development of culture] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 147, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cele i zadania, a także skład osobowy Sekcji Inżynierii Biomedycznej MKNT PAU[Objectives, tasks and members of Biomedical Engineering Section at Interfaculty Commission of Technical Sciences at Polish Academy of Arts] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 245–250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessionsMetody i systemy komputerowe / eds. Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — X, 558 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks autorski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 1, Plenary lectures and special sessionsMetody i systemy komputerowe / eds. Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — VIII, 452 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks autorski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Co słychać w nauce? : wywiad z byłym rektorem AGH, prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, Przewodniczącym Rady Informatyzacji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji[What is going on in science?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Innowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; ISSN 1898-5009. — 2005 nr 1, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cognitive vision techniques in medical image processing and analysis / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Healthcom2005 : proceedings of 7\textsuperscript{th} international workshop on Enterprise networking and computing in healthcare industry : June 23 $~$ 25, 2005, Busan, Korea / ed. Heung Kook Choi. — Piscataway : IEEE, Inc., 2005. — ISBN10: 0-7803-8940-9. — S. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/HEALTH.2005.1500416

13
 • Comparison of plasticity of self-optimizing neural networks and natural neural networks / Adrian HORZYK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Mechanisms, symbols, and models underlying cognition : first International Work-conference on the Interplay between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2005 : Las Palmas, Canary Islands, Spain, June 15–18, 2005 : proceedings, Pt. 1 / eds. José Mira, José R. Álvarez. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2005. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 3561). — ISBN10: 3-540-26298-9. — S. 156–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Content-based adaptivity of telemedical recorders / Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr AUGUSTYNIAK // W: Image analysis, computer graphics, security systems and artificial intelligence applications : Vol. 1 / eds. K. Saeed [et al.]. — Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2005. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Czy e-administracja może być narzędziem formowania społeczeństwa informacyjnego?[Can e-administration be a tool of forming the information society?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // eAdministracja : eObywatel, eUrząd, ePaństwo : dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej ; ISSN 1895-1392. — 2005 nr 1, s. 4–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Czy możliwe jest zbudowanie sztucznego mózgu?[Is it possible to build an artificial brain?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2005 t. 106 nr 1–3, s. 22–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Decision support systems based on the Life Cycle Inventory (LCI) – part of a Life Cycle Assessment (LCA) for Municipal Solid Waste (MSW) management under uncertainty / Bogusław BIEDA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: IFORS Hawaii 2005 : 17\textsuperscript{th} triennial conference of the International Federation of Operational Research Societies : July 11–15, 2005, Honolulu, Hawaii USA / IFORS, INFORMS Institute for Operations Research and the Management Sciences. — [USA : s. n.], [2005]. — Opis wg okł.. — S. 123, FA 20, 1. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Die Internetgemeinschaft[Internet community] / Ryszard TADEUSIEWICZ. — Aachen : Shaker Verlag, 2005. — 219 s.. — (Berichte aus der Informatik ; ISSN 0945-0807). — ISBN10: 3-8322-4297-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Droga od odkryć przyrodniczych poprzez badania naukowe do nowych form kultury na przykładzie historii rozwoju elektronikiThe way from scientific discoveries, through technical researches up to new forms of cultural activities on the basis of development of electronics / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przyroda – nauka – kultura II : w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki = Nature – science – culture II : in search of unity of science and art / red. Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, 2008. — ISBN: 978-83-928095-0-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dwa cele i dwa modele e-learningu: model minimalnych kosztów masowego kształcenia oraz model maksymalnej jakości kształcenia elitarnego (Streszczenie)[Two aims and two models of e-learning: model of minimum cost of quantity education and model of maximum quality of exclusive education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: E-learning w społeczeństwie wiedzy : materiały konferencyjne : 14 marca 2005 roku, [Kraków] / pod red. Agnieszki Chrząszcz i Jana Kusiaka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — ISBN10: 8374051175. — S. 11–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • E-administracja jako narzędzie formowania społeczeństwa informacyjnego[E-administration as a tool of Information Society Development] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: V Forum informatyki w administracji : 11–12 października 2005 Warszawa. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki], [2005]. — S. 7–41. — Toż w: V Forum informatyki w administracji [Dokument elektroniczny] : 11–12 października 2005 Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — S. 1–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • E-learning and other new technologies in engineering education : (abstract and short description of the content) / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: ICEE'2005 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Engineering Education : July 25–29, 2005, Gliwice, Poland : conference proceedings / eds. Jerzy Mościński, Marcin Maciążek ; Silesian University of Technology. Gliwice, INEER International Network for Engineering Education & Research. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : SUT, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 16–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 16–17. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Menu – Plenary papers”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • E-learning szansą wzbogacenia oferty edukacyjnej Uczelni[E-learning – a chance of improvement of University's educational offer] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 138, s. 4–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Evaluation of the informative value of particular elements of the 12-lead ECG plots on the base of observation of human eye movements during the analysis of the plots / Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr AUGUSTYNIAK // W: 8th Japanese-Polish seminar on New engineering methods supporting human life : September 6–7, 2005 Yokohama. — [Yokohama : s. n.], [2005]. — S. 24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: