Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Artificial dreams in neural network / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Issues in soft computing theory and applications / eds. Przemysław Grzegorzewski, Maciej Krawczak, Sławomir Zadrożny. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych[Automatic understanding of medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 251–267. — Bibliogr. s. 265–267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania przyrodnicze – postęp techniki – rozwój kultury[Natural researches – progress in techniques – development of culture] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 147, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cele i zadania, a także skład osobowy Sekcji Inżynierii Biomedycznej MKNT PAU[Objectives, tasks and members of Biomedical Engineering Section at Interfaculty Commission of Technical Sciences at Polish Academy of Arts] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 245–250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessionsMetody i systemy komputerowe / eds. Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — X, 558 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks autorski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 1, Plenary lectures and special sessionsMetody i systemy komputerowe / eds. Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — VIII, 452 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks autorski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Co słychać w nauce? : wywiad z byłym rektorem AGH, prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, Przewodniczącym Rady Informatyzacji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji[What is going on in science?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Innowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; ISSN 1898-5009. — 2005 nr 1, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Content-based adaptivity of telemedical recorders / Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr AUGUSTYNIAK // W: Image analysis, computer graphics, security systems and artificial intelligence applications : Vol. 1 / eds. K. Saeed [et al.]. — Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2005. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czy e-administracja może być narzędziem formowania społeczeństwa informacyjnego?[Can e-administration be a tool of forming the information society?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // eAdministracja : eObywatel, eUrząd, ePaństwo : dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej ; ISSN 1895-1392. — 2005 nr 1, s. 4–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Czy możliwe jest zbudowanie sztucznego mózgu?[Is it possible to build an artificial brain?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2005 t. 106 nr 1–3, s. 22–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Droga od odkryć przyrodniczych poprzez badania naukowe do nowych form kultury na przykładzie historii rozwoju elektronikiThe way from scientific discoveries, through technical researches up to new forms of cultural activities on the basis of development of electronics / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przyroda – nauka – kultura II : w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki = Nature – science – culture II : in search of unity of science and art / red. Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, 2008. — ISBN: 978-83-928095-0-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dwa cele i dwa modele e-learningu: model minimalnych kosztów masowego kształcenia oraz model maksymalnej jakości kształcenia elitarnego (Streszczenie)[Two aims and two models of e-learning: model of minimum cost of quantity education and model of maximum quality of exclusive education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: E-learning w społeczeństwie wiedzy : materiały konferencyjne : 14 marca 2005 roku, [Kraków] / pod red. Agnieszki Chrząszcz i Jana Kusiaka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — ISBN10: 8374051175. — S. 11–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • E-administracja jako narzędzie formowania społeczeństwa informacyjnego[E-administration as a tool of Information Society Development] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: V Forum informatyki w administracji : 11–12 października 2005 Warszawa. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki], [2005]. — S. 7–41. — Toż w: V Forum informatyki w administracji [Dokument elektroniczny] : 11–12 października 2005 Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — S. 1–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • E-learning and other new technologies in engineering education : (abstract and short description of the content) / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: ICEE'2005 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Engineering Education : July 25–29, 2005, Gliwice, Poland : conference proceedings / eds. Jerzy Mościński, Marcin Maciążek ; Silesian University of Technology. Gliwice, INEER International Network for Engineering Education & Research. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : SUT, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 16–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 16–17. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Menu – Plenary papers”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • E-learning szansą wzbogacenia oferty edukacyjnej Uczelni[E-learning – a chance of improvement of University's educational offer] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 138, s. 4–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Extraction of the vector of distinctive features for the acoustic signal from corona in overhead power lines / T. WSZOŁEK, R. TADEUSIEWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2005 vol. 30 no. 4 suppl., s. 237–240. — Bibliogr. s. 240. — Artykuł był prezentowany na 52nd Open Seminar on Acoustics OSA 05 : Wągrowiec, Poland, September 11–15, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Extraction of the vector of distinctive features of an acoustic signal from corona in overhead power lines / WSZOŁEK Tadeusz, TADEUSIEWICZ Ryszard // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2005 vol. 30 no. 3, s. 409. — The 52nd open seminar on Acoustics OSA 05 joint with the Polish-Scandinavian structured conference on Acoustics : Wągrowiec, 11th–15th September, 2005 : [abstracts]. — [Warszawa : Institute of Fundamental Technological Research PAS, 2005]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Foreword from the head of the scientific committee / Ryszard TADEUSIEWICZ // Schedae Informaticae ; ISSN 1732-3916. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne ; ISSN: 0860-0295. — 2005 vol. 14 February, s. 11–12. — Spec. iss. contains selected papers: IV National conference Computer methods and systems in scientific research and engineering design : Kraków, November 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Forum rektorów[Forum of rectors] / Marek Wąsowicz, Franciszek Ziejka, Ryszard TADEUSIEWICZ, Stanisław Mańkowski // Eurostudent ; ISSN 1425-9907. — 2005 nr 100, s. [44-45]. — Wypowiedź na temat historii i przyszłości AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Genialny inżynier z renesansową duszą...[Genial engineer with Renaissance soul...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn : od sztuki pomiaru wspartej intuicją do nauki i technologii wspartej agentami diagnostycznymi : profesor Czesław Cempel doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica / red. wyd. Bolesław Karwat. — Kraków : [AGH. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], 2005. — S. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Grafowe techniki sztucznej inteligencji w percepcyjnej analizie przestrzennych zobrazowań tętnic wieńcowychComputational intelligence graph techniques for creation syntactic meaning description of spatial coronary arteries structure / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Mirosław TRZUPEK // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2005 vol. 12 [no.] 3–4, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Historia rewolucyjnego odkrycia i wielu wynalazków, czyli elektryzowanie kultury[A history of revolutionary discovery and many inventions causing electrifying of culture] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny ; ISSN 1733-0459. — 2005 nr 12, s. 40–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Immunizowani[Immunized] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Euroregiony : Polska ; ISSN 1730-7694. — 2005 R. 5 nr 43, s. 23. — Dot. afer politycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Inżynier – towar eksportowy[Engineer – the export commodity] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Euroregiony : Polska ; ISSN 1730-7694. — 2005 R. 5 nr 42, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Moje spotkania z Ojcem Świętym[My meetings with John Paul II] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn / Polskie Towarzystwo Informatyczne ; ISSN 0860-2158. — 2005 R. 24 nr spec., s. 2–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: