Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych[Automatic understanding of medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 251–267. — Bibliogr. s. 265–267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania przyrodnicze – postęp techniki – rozwój kultury[Natural researches – progress in techniques – development of culture] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 147, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cele i zadania, a także skład osobowy Sekcji Inżynierii Biomedycznej MKNT PAU[Objectives, tasks and members of Biomedical Engineering Section at Interfaculty Commission of Technical Sciences at Polish Academy of Arts] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 245–250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Co słychać w nauce? : wywiad z byłym rektorem AGH, prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, Przewodniczącym Rady Informatyzacji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji[What is going on in science?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Innowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; ISSN 1898-5009. — 2005 nr 1, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czy e-administracja może być narzędziem formowania społeczeństwa informacyjnego?[Can e-administration be a tool of forming the information society?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // eAdministracja : eObywatel, eUrząd, ePaństwo : dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej ; ISSN 1895-1392. — 2005 nr 1, s. 4–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy możliwe jest zbudowanie sztucznego mózgu?[Is it possible to build an artificial brain?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2005 t. 106 nr 1–3, s. 22–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Droga od odkryć przyrodniczych poprzez badania naukowe do nowych form kultury na przykładzie historii rozwoju elektronikiThe way from scientific discoveries, through technical researches up to new forms of cultural activities on the basis of development of electronics / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przyroda – nauka – kultura II : w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki = Nature – science – culture II : in search of unity of science and art / red. Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, 2008. — ISBN: 978-83-928095-0-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dwa cele i dwa modele e-learningu: model minimalnych kosztów masowego kształcenia oraz model maksymalnej jakości kształcenia elitarnego (Streszczenie)[Two aims and two models of e-learning: model of minimum cost of quantity education and model of maximum quality of exclusive education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: E-learning w społeczeństwie wiedzy : materiały konferencyjne : 14 marca 2005 roku, [Kraków] / pod red. Agnieszki Chrząszcz i Jana Kusiaka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — ISBN10: 8374051175. — S. 11–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • E-administracja jako narzędzie formowania społeczeństwa informacyjnego[E-administration as a tool of Information Society Development] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: V Forum informatyki w administracji : 11–12 października 2005 Warszawa. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki], [2005]. — S. 7–41. — Toż w: V Forum informatyki w administracji [Dokument elektroniczny] : 11–12 października 2005 Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — S. 1–43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • E-learning szansą wzbogacenia oferty edukacyjnej Uczelni[E-learning – a chance of improvement of University's educational offer] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 138, s. 4–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Forum rektorów[Forum of rectors] / Marek Wąsowicz, Franciszek Ziejka, Ryszard TADEUSIEWICZ, Stanisław Mańkowski // Eurostudent ; ISSN 1425-9907. — 2005 nr 100, s. [44-45]. — Wypowiedź na temat historii i przyszłości AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Genialny inżynier z renesansową duszą...[Genial engineer with Renaissance soul...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn : od sztuki pomiaru wspartej intuicją do nauki i technologii wspartej agentami diagnostycznymi : profesor Czesław Cempel doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica / red. wyd. Bolesław Karwat. — Kraków : [AGH. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], 2005. — S. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Grafowe techniki sztucznej inteligencji w percepcyjnej analizie przestrzennych zobrazowań tętnic wieńcowychComputational intelligence graph techniques for creation syntactic meaning description of spatial coronary arteries structure / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Mirosław TRZUPEK // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2005 vol. 12 [no.] 3–4, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Historia rewolucyjnego odkrycia i wielu wynalazków, czyli elektryzowanie kultury[A history of revolutionary discovery and many inventions causing electrifying of culture] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny ; ISSN 1733-0459. — 2005 nr 12, s. 40–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Immunizowani[Immunized] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Euroregiony : Polska ; ISSN 1730-7694. — 2005 R. 5 nr 43, s. 23. — Dot. afer politycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Inżynier – towar eksportowy[Engineer – the export commodity] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Euroregiony : Polska ; ISSN 1730-7694. — 2005 R. 5 nr 42, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Moje spotkania z Ojcem Świętym[My meetings with John Paul II] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn / Polskie Towarzystwo Informatyczne ; ISSN 0860-2158. — 2005 R. 24 nr spec., s. 2–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nauka – trudne wybory[Science – difficult choices] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Euroregiony : Polska ; ISSN 1730-7694. — 2005 R. 5 nr 44, s. 4–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nim wesoło zadzwonią kajdany[Before we hear merry sounds of manacles] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2005 nr 8, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowy obszar ekspansji automatyki : elektroniczna administracja (e-government)[New area for expansion of automatics : e-government] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: IX Konferencja automatyków : Rytro 24–25 maja 2005 r. : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 1–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowy paradygmat informatyki ekonomicznej – antropocentryczne projektowanie systemów informacyjnych dla zarządzania[New paradigm for computer science in economy – antropocentric projects making for management information systems] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: I Ogólnopolski Kongres MBA : Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnym świecie : 13–14 maja 2005 r. / Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — [Kraków : Akademia Ekonomicza], [2005]. — K. [1–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego[A need of scientific reflection over the information society development] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Społeczeństwo informacyjne 2005 / red. Grzegorz Bliźniuk, Jerzy S. Nowak. — Katowice : PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2005. — ISBN10: 8392262433. — S. 11–38. — Bibliogr. s. 27–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Powrót do źródełBack to origins / Ryszard TADEUSIEWICZ // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2005 t. 5 nr 1–2, s. 2–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Referat prezentowany podczas 9. Seminarium NeuroMet2005

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, symulacja komputerowa, mózg, neurony, experiment in computo, systemy neurologiczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pożegnanie Ojca Świętego[Farewell of Holy Father] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 140, s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pożyczanie ludzkiej inteligencji na użytek mądrych maszyn : mózg nie męczy się od myślenia : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem specjalistą w zakresie biocybernetyki, automatyki, robotyki i informatyki, prekursorem badań nad sztuczną inteligencją i sieciami neuronowymi, doktorem {\em honoris causa} Uniwersytetu Zielonogórskiego[Lending human intelligence for the clever machines use] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Andrzej Politowicz // Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej ; ISSN 1644-7867. — 2005 nr 7, s. 18–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: