Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Artificial dreams in neural network / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Issues in soft computing theory and applications / eds. Przemysław Grzegorzewski, Maciej Krawczak, Sławomir Zadrożny. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych[Automatic understanding of medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 251–267. — Bibliogr. s. 265–267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cele i zadania, a także skład osobowy Sekcji Inżynierii Biomedycznej MKNT PAU[Objectives, tasks and members of Biomedical Engineering Section at Interfaculty Commission of Technical Sciences at Polish Academy of Arts] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 245–250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Content-based adaptivity of telemedical recorders / Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr AUGUSTYNIAK // W: Image analysis, computer graphics, security systems and artificial intelligence applications : Vol. 1 / eds. K. Saeed [et al.]. — Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2005. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Droga od odkryć przyrodniczych poprzez badania naukowe do nowych form kultury na przykładzie historii rozwoju elektronikiThe way from scientific discoveries, through technical researches up to new forms of cultural activities on the basis of development of electronics / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przyroda – nauka – kultura II : w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki = Nature – science – culture II : in search of unity of science and art / red. Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, 2008. — ISBN: 978-83-928095-0-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Genialny inżynier z renesansową duszą...[Genial engineer with Renaissance soul...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn : od sztuki pomiaru wspartej intuicją do nauki i technologii wspartej agentami diagnostycznymi : profesor Czesław Cempel doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica / red. wyd. Bolesław Karwat. — Kraków : [AGH. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], 2005. — S. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Intelligent recognition in medical pattern understanding and cognitive analysis / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Computer-aided intelligent recognition techniques and applications / ed. Muhammad Sarfaz. — Chichester, England : John Wiley & Sons, Ltd., 2005. — ISBN: 9780470094143 ; e-ISBN: 9780470094167. — S. 257–274. — Bibliogr. s. 273–274

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/0470094168.ch14

8
 • O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego[A need of scientific reflection over the information society development] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Społeczeństwo informacyjne 2005 / red. Grzegorz Bliźniuk, Jerzy S. Nowak. — Katowice : PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2005. — ISBN10: 8392262433. — S. 11–38. — Bibliogr. s. 27–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnegoIncreasing role of e-health in the contaxt of Information Society development / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 25–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Słowo wstępne[Foreword] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informator o metrologach współpracujących z Komitetem Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w latach 2003–2006 / pod red. Michała Szypera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnejArtificial intelligence as a tool for building of business predominance / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information systems and computational methods in management / red. nauk. Jan T. Duda. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — ISBN10: 837464009X. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Uczelnia jako miejsce budowania wspólnoty[Academy as a place for creating community] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wspólnota / red. Zdzisław J. Kijas. — Kraków : Instytut Studiów Franciszkańskich, 2005. — (Seria Kolbiańska ; 4). — S. 38–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Uczelniane wspólnoty : wykład Honorowego Doktora[University communities] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Ryszardowi Tadeusiewiczowi : 7 czerwca 2005 / Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. — S. 16–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Uzasadnienie celowości powołania Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych w Polskiej Akademii Umiejętności[Justification of creating Interfaculty Commission of Technical Sciences at Polish Academy of Arts and Sciences] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 19–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez InternetA student and a tutor cooperation in distance learning by the Internet / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — ISBN10: 8374051701. — S. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: