Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 30 lat minęło...[30 years later] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 2003 / materiały oprac. zespół ACK CYFRONET AGH pod kier. Mariana Nogi ; red. Marek Kwaśniewski, Maria Wielgus. — Kraków : ACK CYFRONET AGH, 2003. — ISBN10: 8391514110. — S. III–V

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Artificial intelligence as a tool for development of interdisciplinary study on elements and health / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan W. DOBROWOLSKI // W: 4th [Fourth] international symposium on Trace elements in human: new perspectives : 9–11 October 2003 – Athens, Greece : proceedings book, Pt. 1 / eds. S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. — Athens : Entypossis, 2003. — Na obwol. tyt. także w j. greckim. — S. 13–42. — Bibliogr. s. 40–42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial intelligence as a tool for development of new materials : [abstract] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jarosław BUŁKA, Ireneusz WOCHLIK, Andrzej IZWORSKI // W: TAINN-03 : proceedings of the international twelfth Turkish symposium on Artificial intelligence and neural networks : July 02-04, 2003, Çanakkale, Turkey, Vol. E-8. — [Turcja : s. n.], [2003]. — Na obwol. tyt. konf. także w j. tureckim. — S. 769

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Attempt to construct a model for corona audible noise from UHV power lines using artificial intelligence methods / Ryszard TADEUSIEWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 218. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczne rozumienie sygnałówAutomatic understanding of the signals / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA // W: XXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10:  8391862410. — S. 13–24. — Bibliogr. s. 21–24, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyka i Robotyka w Akademii Górniczo-HutniczejControl Engineering and Robotics at the University of Mining and Metallurgy / Ryszard TADEUSIEWICZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2003 nr 5, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Compression of sequences of thermograms documenting dynamic forearm studies in hemodialyzed patients / KOROHODA P., TADEUSIEWICZ R. // Thermology International ; ISSN 1560-604X. — Tytuł poprz.: European Journal of Thermology ; ISSN: 1028-2238. — 2003 vol. 13 no. 2, s. 73–74. — 9th European Congress of Thermology : Kraków, May 29 to June 1, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Conceptual model of theoretical knowledge representation for distance learning / Emma Kushtina, Oleg Zaikine, Przemysław Rozewski, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: EUNIS 2003 : “beyond the network: innovative IT-services” : 9th international conference of European University Information Systems : 2–4 July, Amsterdam, The Netherlands : proceedings book. — [Amsterdam : Universiteit van Amsterdam], [2003]. — S. 239–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Drodzy Młodzi Przyjaciele[Welcome Dear Young Friends] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Płyń pod Prąd! : bezpłatny magazyn studencki. — 2003 wyd. spec., s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dwie dorodne córy naszej Almae Matris[Two excellent universities-babys of our Almae Matris] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 116, s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Elektroniczny dokument - tak, ale jaki?[Electronic document - yes, but which one?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 120/121, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ile kosztuje kształcenie?[Cost of education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2003 nr 246, s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ile kosztuje kształcenie kadr naukowych i kto za to płaci?[How does it cost to educate scientists and who pays for it?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 122, s. 4–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ile kosztuje profesor?[How does it cost to educate a professor?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2003 R. 10 nr 11–12, s. 33–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Image processing systems at Biocybernetic Lab of AGH: from TTL to modern FPGA / Marek GORGOŃ, Zbigniew MIKRUT, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: WRTP'03 : 27th IFAC/IFIP/IEEE Workshop on Real-Time Programming : May 14–17, 2003, Łagów (Poland): preprints / eds. Matjaž Colnarič, Marian Adamski, Marek Węgrzyn ; University of Zielona Góra. Institute of Computer Engineering and Electronics, IFAC. — [Poland : IFAC], [cop. 2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr. — Toż w: WRTP 2003 : real-time programming 2003 : a proceedings volume from the 26th IFAC/IFIP/IEEE workshop : Łagów, Poland, 14–17 May 2003 / eds. M. Colnarič, M. Adamski, M. Węgrzyn. — Oxford : International Federation of Automatic Control, Elsevier Ltd., cop. 2003. — (IFAC proceedings volumes ; ISSN 1474-6670). — ISBN 0-08-044203 X. — S. 189–194. — Bibliogr. s. 194, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kierunki kształcenia kadr inżynierskich dla górnictwa i energetyki w rozpoczynającym się XXI wieku[How to set the course for education of engineers for mining and energetics at the beginning of XXI century] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Krajowy Kongres Naftowców i Gazowników : „polski przemysł naftowy i gazowniczy w strukturach energetycznych Unii Europejskiej” : Bóbrka 22–24 maja 2003 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, 2003. — S. 43–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Komputer i probówka[Computer and test-glass] / Ryszrad TADEUSIEWICZ // strona. Kraków ; ISSN 1643-0972. — 2003 nr 6/7, s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Komp'ûterne modelûvannâ ta rozrahunok perehìdnih procesìv v avtomatičnih sistemah : navčal'nij posìbnik dlâ studentìv viŝih navčal'nih zakladìv[Computer modelling for calculation of dynamical processes in automatic control] / Gennadìj Grigorovič Pìvnâk, Ryszard TADEUSIEWICZ, Vìktor Vasil'ovič Tkačov, Volodimir Gavrilovič Šaruda ; red. S. P. Ìvanov. — Dnìpropetrovs'k : NGU [Nacìonal'nij gìrničij unìversitet], 2003. — 338, [1] s. — Bibliogr. s. 331–338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kształtowanie dobrej kreatywności uczniów i eliminacja kreatywności szkodliwej w programie nauczania technik informacyjnych[Formation of good students' creativity and elimination of injurious creativity in inquiry technics education programme] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2003. — ISBN10: 8388668641. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 31–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • List JM Rektora AGH do redaktora naczelnego pisma “Computerworld”[Letter of AGH University of Science and Technology Rector to “Computerworld” editor-in-chief] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 120/121, s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [List JM Rektora AGH do redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek”][A letter of AGH University of Science and Technology Rector to ”Newsweek” editor-in-chief] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 123, s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Machine perception and automatic understanding of medical visualizationsMaszynowa percepcja i rozumienie zobrazowań medycznych / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Automatic image processing in production process : second Polish-German seminar : 27–28 March 2003 Wrocław / ed. Marek Damczyk ; Wroclaw University of Technology. Institute of Production Engineering and Automation. Centre for Advanced Manufacturing Technologies CAMT. — Wrocław : IPEA WUT, 2003. — ISBN10: 839176771X. — S. 39–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Methods of voice signal analysis using artificial intelligence methods / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 245. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice-Szczyrk, September 22–27, 2003 / R. Bukowski, T. Pustelny. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics ; Polish Acoustical Society, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne[Computer methods and systems in scientific research and engineering design] / red. Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; Akademia Górniczo-Hutnicza ; Politechnika Krakowska ; Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — XIII, 870 s. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mobile system for acquisition and automatic recognition of the auditory brainstem response signals / IZWORSKI Andrzej, Kochanek Krzysztof, Skarzyński Henryk, TADEUSIEWICZ Ryszard, BUŁKA Jarosław, WOCHLIK Ireneusz, Śliwa Lech // Electronic Journal of Pathology and Histology [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 0948-0382. — 2003 (9.02), ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.pathology-online.org/ [2005-02-09]. — 1st International conference on Telemedicine and multimedia communication : October 10–12, 2003 Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: