Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza ruchów praksyjnych jako nowe narzędzie przydatne w tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika[The analysis of praxic movements as a new tool for Graphical User Interface development] / Paweł WOŁOSZYN, Ryszard TADEUSIEWICZ // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2003 R. 3 nr 5, s. 115–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Attempt to construct a model for corona audible noise from UHV power lines using artificial intelligence methods / Ryszard TADEUSIEWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 218. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyka i Robotyka w Akademii Górniczo-HutniczejControl Engineering and Robotics at the University of Mining and Metallurgy / Ryszard TADEUSIEWICZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2003 nr 5, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Compression of sequences of thermograms documenting dynamic forearm studies in hemodialyzed patients / KOROHODA P., TADEUSIEWICZ R. // Thermology International ; ISSN 1560-604X. — Tytuł poprz.: European Journal of Thermology ; ISSN: 1028-2238. — 2003 vol. 13 no. 2, s. 73–74. — 9th European Congress of Thermology : Kraków, May 29 to June 1, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Drodzy Młodzi Przyjaciele[Welcome Dear Young Friends] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Płyń pod Prąd! : bezpłatny magazyn studencki. — 2003 wyd. spec., s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dwie dorodne córy naszej Almae Matris[Two excellent universities-babys of our Almae Matris] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 116, s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elektroniczny dokument - tak, ale jaki?[Electronic document - yes, but which one?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 120/121, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ile kosztuje kształcenie?[Cost of education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2003 nr 246, s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ile kosztuje kształcenie kadr naukowych i kto za to płaci?[How does it cost to educate scientists and who pays for it?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 122, s. 4–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ile kosztuje profesor?[How does it cost to educate a professor?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2003 R. 10 nr 11–12, s. 33–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Komputer i probówka[Computer and test-glass] / Ryszrad TADEUSIEWICZ // strona. Kraków ; ISSN 1643-0972. — 2003 nr 6/7, s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • List JM Rektora AGH do redaktora naczelnego pisma “Computerworld”[Letter of AGH University of Science and Technology Rector to “Computerworld” editor-in-chief] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 120/121, s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [List JM Rektora AGH do redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek”][A letter of AGH University of Science and Technology Rector to ”Newsweek” editor-in-chief] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 123, s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Methods of voice signal analysis using artificial intelligence methods / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 245. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice-Szczyrk, September 22–27, 2003 / R. Bukowski, T. Pustelny. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics ; Polish Acoustical Society, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mobile system for acquisition and automatic recognition of the auditory brainstem response signals / IZWORSKI Andrzej, Kochanek Krzysztof, Skarzyński Henryk, TADEUSIEWICZ Ryszard, BUŁKA Jarosław, WOCHLIK Ireneusz, Śliwa Lech // Electronic Journal of Pathology and Histology [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 0948-0382. — 2003 (9.02), ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.pathology-online.org/ [2005-02-09]. — 1st International conference on Telemedicine and multimedia communication : October 10–12, 2003 Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Myślące komputery[Thinking machines] / Ryszard TADEUSIEWICZ // strona. Kraków ; ISSN 1643-0972. — 2003 [nr] 2, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Na obraz i podobieństwo[In our image] / Ryszard TADEUSIEWICZ // strona. Kraków ; ISSN 1643-0972. — 2003 [nr] 4/5, s. 28–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • New method for predicting corona audible noise from UHV AC transmission lines / Tadeusz WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Andrzej IZWORSKI // Acta Acustica united with Acustica ; ISSN 1610-1928. — 2003 vol. 89 suppl., s. S118. — Euronoise naples 2003 : EURONOISE 2003 : 5th European conference on Noise control ; AIA 2003 : XXX congress of the Acoustical Society of Italy : 19–21 May 2003 Naples, Italy : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • (Nie) każdy umie nieść kaganek oświaty : listy do redakcji[Not everybody can pass the knowledge] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Computerworld Polska ; ISSN 1689-331X. — 2003 nr 29, s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowoczesne systemy kryptograficzne i ich zastosowanie w przekazie informacji[Advanced cryptographic systems and theirs application in information transfer] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ; ISSN 1429-7221. — 2003 2002 nr 4/2003 nr 1, s. 132–137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • O potrzebie ochrony środowiska... wirtualnegoThe need for the protection of the... virtual environment / Ryszard TADEUSIEWICZ // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2003 nr 2, s. 10–11. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Obok czy zamiast nauczyciela?. Cz. 1, O właściwym podziale zadań[Instead the teacher or together with teacher?. Pt. 1, About proper spreading of tasks] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Integrator : Biuletyn Informacyjny SOLIDEX ; ISSN 1233-4944. — 2003 nr 1–2, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Obok czy zamiast nauczyciela?. Cz. 2, Kryteria jakości komputerowej lekcji[Instead the teacher or together with teacher?. Pt. 2, Quality criteria for computer based teaching materials] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Integrator : Biuletyn Informacyjny SOLIDEX ; ISSN 1233-4944. — 2003 nr 3–4, s. 6–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Oswajanie technologicznego lwa : rozmowa z prof. dr. hab. Ryszardem TADEUSIEWICZEM, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Wojciech Kwinta // Magazyn Młodych i Dynamicznych ; ISSN 1730-9220. — 2003 nr 2, s. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: