Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Artificial intelligence as a tool for development of interdisciplinary study on elements and health / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan W. DOBROWOLSKI // W: 4th [Fourth] international symposium on Trace elements in human: new perspectives : 9–11 October 2003 – Athens, Greece : proceedings book, Pt. 1 / eds. S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. — Athens : Entypossis, 2003. — Na obwol. tyt. także w j. greckim. — S. 13–42. — Bibliogr. s. 40–42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Artificial intelligence as a tool for development of new materials : [abstract] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jarosław BUŁKA, Ireneusz WOCHLIK, Andrzej IZWORSKI // W: TAINN-03 : proceedings of the international twelfth Turkish symposium on Artificial intelligence and neural networks : July 02-04, 2003, Çanakkale, Turkey, Vol. E-8. — [Turcja : s. n.], [2003]. — Na obwol. tyt. konf. także w j. tureckim. — S. 769

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial intelligence techniques in retrieval of visual data semantic information / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Advances in Web Intelligence : first international Atlantic Web Intelligence Conference AWIC 2003 : Madrid, Spain, May 5–6, 2003 : proceedings / eds. Ernestina Menasalvas, Javier Segovia, Piotr S. Szczepaniak. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2003. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 2663). — ISBN10: 3-540-40124-5. — S. 18–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2003-04-30. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048i802b3.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F3-540-44831-4_3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/3-540-44831-4_3

4
 • Automatyczne rozumienie sygnałówAutomatic understanding of the signals / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA // W: XXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10:  8391862410. — S. 13–24. — Bibliogr. s. 21–24, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Conceptual model of theoretical knowledge representation for distance learning / Emma Kushtina, Oleg Zaikine, Przemysław Rozewski, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: EUNIS 2003 : “beyond the network: innovative IT-services” : 9th international conference of European University Information Systems : 2–4 July, Amsterdam, The Netherlands : proceedings book. — [Amsterdam : Universiteit van Amsterdam], [2003]. — S. 239–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Content-based reasoning in intelligent medical information systems : image perception algorithms in information systems / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: ICEIS 2003 : proceedings of the fifth International Conference on Enterprise Information Systems : Angers, France April 23–26, 2003, Vol. 2 / ed. by Olivier Camp [et al.]. — [Setúbal : Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico], [2003]. — ISBN10: 9729881618. — S. 503–506. — Bibliogr. s. 506, Abstr.

 • keywords: image understanding, biomedical informatics, information systems, artificial intelligence, pattern classification, medical imaging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Evaluation of usefulness of artificial intelligence methods in aviation noise monitoring systems / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Proceedings of the tenth International Congress on Sound and Vibration ICSV10 : Stockholm, Sweden 7–10 July 2003 / International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). — [Stockholm : IIAV], [2003]. — S. 709–716. — Bibliogr. s. 719, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Image processing systems at Biocybernetic Lab of AGH: from TTL to modern FPGA / Marek GORGOŃ, Zbigniew MIKRUT, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: WRTP'03 : 27th IFAC/IFIP/IEEE Workshop on Real-Time Programming : May 14–17, 2003, Łagów (Poland): preprints / eds. Matjaž Colnarič, Marian Adamski, Marek Węgrzyn ; University of Zielona Góra. Institute of Computer Engineering and Electronics, IFAC. — [Poland : IFAC], [cop. 2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr. — Toż w: WRTP 2003 : real-time programming 2003 : a proceedings volume from the 26th IFAC/IFIP/IEEE workshop : Łagów, Poland, 14–17 May 2003 / eds. M. Colnarič, M. Adamski, M. Węgrzyn. — Oxford : International Federation of Automatic Control, Elsevier Ltd., cop. 2003. — (IFAC proceedings volumes ; ISSN 1474-6670). — ISBN 0-08-044203 X. — S. 189–194. — Bibliogr. s. 194, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kierunki kształcenia kadr inżynierskich dla górnictwa i energetyki w rozpoczynającym się XXI wieku[How to set the course for education of engineers for mining and energetics at the beginning of XXI century] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Krajowy Kongres Naftowców i Gazowników : „polski przemysł naftowy i gazowniczy w strukturach energetycznych Unii Europejskiej” : Bóbrka 22–24 maja 2003 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, 2003. — S. 43–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Machine perception and automatic understanding of medical visualizationsMaszynowa percepcja i rozumienie zobrazowań medycznych / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Automatic image processing in production process : second Polish-German seminar : 27–28 March 2003 Wrocław / ed. Marek Damczyk ; Wroclaw University of Technology. Institute of Production Engineering and Automation. Centre for Advanced Manufacturing Technologies CAMT. — Wrocław : IPEA WUT, 2003. — ISBN10: 839176771X. — S. 39–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nauczanie komputerowe – obok czy zamiast nauczyciela?[Computer teaching – instead the teacher or together with teacher?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Nauka w służbie pomocy ludziom w komunikowaniu się : Światowy Dzień Telekomunikacji 2003 : materiały sesji oficjalnej i seminaryjnej : Warszawa maj 2003 r. — [Warszawa : s. n.], [2003]. — Na okł. dodatkowo: Pomóc wszystkim ludziom świata w komunikowaniu się. — S. 7–24. — Bibliogr. s. 20–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • New approach for cognitive analysis and understanding of medical patterns and visualizations / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Applications of digital image processing XXVI : 5–8 August 2003, San Diego, California, USA / ed. Andrew G. Tescher ; SPIE – The International Society for Optical Engineering. — Bellingham ; Washington : SPIE, 2003. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 5203). — ISBN: 9780819450760. — S. 615–622. — Bibliogr. s. 622, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.504015

14
 • New method for predicting corona audible noise from UHV AC transmission lines / T. WSZOŁEK, T. TADEUSIEWICZ, A. IZWORSKI // W: euronoise : proceedings of the 5\textsuperscript{th} European conference on Noise control : Naples 19/21. 05. 2003 / eds. Giovanni Brambilla, Carmine Ianniello, Luigi Maffei ; European Acoustics Association ; Associazione Italiana di Acustica. — [Naples : University of Naples], 2003. — K. [1–6]. — Bibliogr. k. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • New paradigm for processing of medical images: automatic understanding of the content / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: 6th Polish-Japanese symposium on Bio-medical engineering : 20–24 October 2003 Nara, Japan. — [Japan : Nara Institute of Science and Technology], [2003]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nonlinear processing and semantic content analysis in medical imaging / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: WISP 2003 : 2003 IEEE international symposium on Intelligent signal processing : 4–6 September 2003, Budapest : proceedings. — Budapest : IEEE, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 243–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowe możliwości klasyfikacji oraz inteligentnego wyszukiwania informacji w multimedialnych bazach danych oparte na koncepcji automatycznego rozumienia obrazów[New possibilities of classification and intelligent indexing of information in multimedia data bases on the concept of automatic image understanding] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Systemy informatyczne : zastosowania i wdrożenia 2003, T. 3, cz. 1 / pod red. Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; PTI [Polskie Towarzystwo Informatyczne] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Ekonometrii i Informatyki. — Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 5–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowe technologie informacyjne jako źródła nowych możliwości i wyzwań w aspekcie procesów kształcenia na uczelni wyższej[New information technologies as a source of new possibilities and challenges in higher education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 15 października 2002 r. / Senat Rzeczypospolitej Polskiej. — Warszawa : Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, 2003. — ISBN10: 8386065400. — S. 36–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Poszerzenie możliwości komputerowych systemów wizyjnych poprzez wdrożenie koncepcji automatycznego rozumienia obrazów[Enhancement of the possibilities of computer vision systems through development the concept of automatic image understanding] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: VII [Siódma] konferencja automatyków : Rytro 2003 : Rytro 13–14 maja 2003 r. : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2003]. — S. 1–22 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 20–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Prediction of clinical diseases using artificial neural networks / TADEUSIEWICZ R., IZWORSKI A., Stanisz-Wallis K. // W: CIRAS 2003 : the second international conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems : 15–18 December 2003 Singapore : program & abstracts / eds. Prahlad Vadakkepat [et al.]. — Singapore : Centre for Intelligent Control, National University, 2003. — Opis wg okł.. — S. 109. — Pełny tekst W: CIRAS 2003 [Dokument elektroniczny] : the second international conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems : 15–18 December 2003, Singapore : program & abstracts. - Wersja do Widows. - Dane tekstowe. - [Singapore : National University. Centre for Intelligent Control], 2003. - 1 dysk optyczny. - S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Próba zbudowania modelu hałasu ulotu w sieciach elektroenergetycznych WN z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji[An attempt to work out a model for predicting corona noise from UHV power lines using artificial intelligence methods] / Tadeusz WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: OSA 2003 : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Szczyrk–Gliwice, 23.09.2003–27. 09. 2003 : materiały konferencyjne / ed. Tomasz Błachowicz ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 512–515. — Bibliogr. s. 515, Streszcz.. — — Toż W: OSA 2003 [Dokument elektroniczny] : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice–Szczyrk, 22–27 września 2003 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Komitet Akustyki PAN ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 512–515. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 515, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przetwarzanie, analiza, rozpoznawanie oraz automatyczne rozumienie obrazów medycznych[Processing, analysis, recognition and automatic understanding of medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIII krajowa konferencja naukowa : Gdańsk, 10–13 wrzesień 2003. T. 2, Biopomiary / red. Antoni Nowakowski ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej ; Politechnika Gdańska. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Inżynierii Biomedycznej. — [Gdańsk : PG WETiI], 2003. — ISBN10: 83-917681-3-9. — S. 627–638. — Bibliogr. s. 638, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • System for intelligent processing and recognition of auditory brainstem response (ABR) signals / Andrzej IZWORSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning : 4th international conference, IDEAL 2003 : Hong Kong, China, March 21–23, 2003 : revised papers / eds. Jiming Liu, Yiuming Cheung, Hujun Yin. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2003. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 2690). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-540-40550-4 ; e-ISBN: 978-3-540-45080-1. — S. 482–489. — Bibliogr. s. 489, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The role of biocybernetics and biomedical engineering in the development of audiological sciencesZnaczenie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej dla rozwoju medycyny audiologicznej / TADEUSIEWICZ R. // W: VII [Seventh] international conference on Cochlear implants and related audiological sciences : May 22–24, 2003 Kajetany/Warsaw = VII [Siódma] międzynarodowa konferencja implantów ślimakowych i medycyny audiologicznej / [The Institute of Physiology and Pathology of Hearing]. — [Warsaw : IPPH], [2003]. — S. 12. — Informacja o wystąpieniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Utilization of artificial intelligence methods for assistance in interpretation of acoustic signals / R. TADEUSIEWICZ, W. WSZOŁEK, A. IZWORSKI, T. WSZOŁEK // W: euronoise : proceedings of the 5\textsuperscript{th} European conference on Noise control : Naples 19/21. 05. 2003 / eds. Giovanni Brambilla, Carmine Ianniello, Luigi Maffei ; European Acoustics Association ; Associazione Italiana di Acustica. — [Naples : University of Naples], 2003. — K. [1–6]. — Bibliogr. k. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: