Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 35 [Trzydzieści pięć] lat Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej][35 years of Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Artificial intelligence methods in diagnostics of the pathological speech signalsZastosowanie metody sztucznej inteligencji w diagnostyce patologicznego sygnału mowy / Andrzej IZWORSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Speech and language technology. Vol. 6, Papers, reports and technical notes. Pt. 1, Speech analysis and synthesis ; Pt. 2, Phonetics in medical application ; Pt. 3, Machine translation = Technologia mowy i języka. T. 6, Artykuły, sprawozdania, opisy. Cz. 1, Analiza i synteza mowy ; Cz. 2, Fonetyka w medycynie ; Cz. 3, Tłumaczenie automatyczne / eds. Grażyna Demenko [et al.] ; Polish Phonetics Association. — Poznań : Polskie Towarzystwo Fonetyczne, 2002. — S. 183–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatic understanding of medical images – new achievements in syntactic analysis of selected medical images / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // Biocybernetics and Biomedical Engineering ; ISSN 0208-5216. — 2002 vol. 22 no. 4, s. 17–29. — Bibliogr. s. 28–29

 • słowa kluczowe: medycyna, biocybernetyka , inżynieria biomedyczna

  keywords: image understanding, artificial intelligence, feature extraction, computer-aided diagnosis, medical imaging, syntactic pattern recognition, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyczne rozumienie obrazówAutomatic understanding of images / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA // W: XIV [Czternasta] krajowa konferencja automatyki : Zielona Góra 24–27 czerwca 2002, T. 1 / red. nauk. Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz. — Zielona Góra : Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ, 2002. — S. 51–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych : podstawy teoretyczne i zastosowania[Automatic understanding of medical images : theoretical background and applications] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA // W: II [Drugie] krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 25–26 kwietnia 2002 = II [The second] Cracow workshop of medical engineering / Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki ; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ; Sekcja Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Kraków : PK, 2002. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych[Automatic understanding of medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Seminarium wyjazdowe nt.: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : Słok k/Bełchatowa 2002 / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Dominik Sankowski, Witold Byrski ; Katedra Automatyki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] ; Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. — [Polska : s. n.], [2002]. — ISBN10: 83-914257-2-X. — S. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych : podstawy teoretyczne i zastosowaniaAutomatic understanding of medical images : theoretical background and applications / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2002 t. 59 suppl. 4, s. 114–117. — Bibliogr. s. 117. — II krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 25–26 kwietnia 2002. — Kraków : Wydawnictwo Przegląd Lekarski, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Co można osiągnąć stosując Internet w nauczaniu?[What we can achieve using the Internet in teaching?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : konkurencja edukacji informatycznej / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2002. — S. 301–322. — Bibliogr. s. 321–322

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Cybernetyczny model nauczania wspomaganego komputerowo[Cybernetical model of the computer assisted teaching] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : w okresie zmian i transformacji / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2002. — S. 15–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ćwiczenia z informatyki dla studentów medycyny[Computer laboratory for medical students] / pod red. Ryszarda TADEUSIEWICZA. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. — 221 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Na obwol. dod. tyt.: Ćwiczenia dla studentów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hutnik eksportowy : czy uczelnia „produkuje” świetnie wykształconych bezrobotnych? : rozmowa z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. RYSZARDEM TADEUSIEWICZEM[Metallurgist for foreign use] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Ina Warmska // Dziennik Zachodni ; ISSN 0137-9038. — 2002 nr 288, s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Internet i prawoInternet and the law / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 17–32. — Bibliogr. s. 30–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Internet jako narzędzie dydaktyczne[Internet as a tool for teaching and learning] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyka w Szkole : XVIII konferencja IwS : Toruń, 18–21 września 2002, Cz. 1 / oprac., red. Maciej M. Sysło ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : [s. n.], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 14–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Internet, wyzwanie dla humanisty[Internet – challenge for the humanist] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Marta Piętka // Gazeta Krakowska ; ISSN 0208-7693. — Tytuł poprz.: Gazeta Południowa ; ISSN: 0137-9496. — 2002 R. 54 nr 57 dod.: Magazyn Piątek, s. II

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Katedra Automatyki przez dziesiątki lat inkubator najnowocześniejszych składników Wydziału i nadal ważny czynnik jego dalszego rozwoju[Institute of Automatics – source of new structures of faculty through years and still important factor of its development] / Henryk GÓRECKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 33–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego : referat programowy na rozpoczęcie XXIII [dwudziestego trzeciego] Kongresu Techników PolskichTechnical education and the demands of the information community : the opening paper for the 23rd Polish Engineers Congress / Ryszard TADEUSIEWICZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 2, s. 45–50. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnegoEducation of the engineers in information society / Ryszard TADEUSIEWICZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2002 R. 43 nr 4, s. 3–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego : referat programowy na rozpoczęcie XXIII [dwudziestego trzeciego] Kongresu Techników Polskich[Forming of the engineers at computer society demands : the opening paper for the 23rd Polish Engineers Congress] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Polskich we Francji. — 2002 nr 1, s. 8–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego : referat przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza[Technical education and the demands of the information community] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: XXIII [Dwudziesty trzeci] Kongres Techników Polskich : sesja inauguracyjna i międzysesyjne imprezy kongresowe : Warszawa–Poznań 7 grudnia 2001–18 czerwca 2002. Cz. 1, Materiały kongresowe. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA–NOT, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 17–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mądra kreatywność : jak kształcić inżynierów[Clever creativity] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2002 R. 58 nr 66, s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Medical image understanding / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mistrz uczyni mistrza : „Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego”. Cz. 1, referat programowy wygłoszony na rozpoczęcie XXIII [dwudziestego trzeciego] Kongresu Techników Polskich 7 grudnia 2001 r.[Master makes masters] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2002 nr 4, s. 6–7. — XXIII Kongres Techników Polskich : 7 grudnia 2001 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mistrz uczyni mistrza : „Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego”. Cz. 2, referat programowy wygłoszony na rozpoczęcie XXIII [dwudziestego trzeciego] Kongresu Techników Polskich 7 grudnia 2001 r.[Master makes masters] / Rec. Ryszard TADEUSIEWICZ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2002 nr 5, s. 9–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modele systemów tworzone z wykorzystaniem sieci neuropodobnych[Models of different systems build by means of neural networks] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Automatyka ; Sterowanie ; Zarządzanie : książka jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Kazimierza Mańczaka / pod red. Jakuba Gutenbauma ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych. — Warszawa : [PAN IBS], 2002. — ISBN10:  8385847782. — S. 445–463. — Bibliogr. s. 462–463, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nauczyciele wobec konkurencji edukacji informatycznej[Human teachers and the competition of virtual learning] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Barbara Kędzierska // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : konkurencja edukacji informatycznej / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2002. — S. 7–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: