Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Automatic understanding of medical images – new achievements in syntactic analysis of selected medical images / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // Biocybernetics and Biomedical Engineering ; ISSN 0208-5216. — 2002 vol. 22 no. 4, s. 17–29. — Bibliogr. s. 28–29

 • słowa kluczowe: medycyna, biocybernetyka , inżynieria biomedyczna

  keywords: image understanding, artificial intelligence, feature extraction, computer-aided diagnosis, medical imaging, syntactic pattern recognition, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych : podstawy teoretyczne i zastosowaniaAutomatic understanding of medical images : theoretical background and applications / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2002 t. 59 suppl. 4, s. 114–117. — Bibliogr. s. 117. — II krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 25–26 kwietnia 2002. — Kraków : Wydawnictwo Przegląd Lekarski, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hutnik eksportowy : czy uczelnia „produkuje” świetnie wykształconych bezrobotnych? : rozmowa z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. RYSZARDEM TADEUSIEWICZEM[Metallurgist for foreign use] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Ina Warmska // Dziennik Zachodni ; ISSN 0137-9038. — 2002 nr 288, s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Internet, wyzwanie dla humanisty[Internet – challenge for the humanist] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Marta Piętka // Gazeta Krakowska ; ISSN 0208-7693. — Tytuł poprz.: Gazeta Południowa ; ISSN: 0137-9496. — 2002 R. 54 nr 57 dod.: Magazyn Piątek, s. II

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego : referat programowy na rozpoczęcie XXIII [dwudziestego trzeciego] Kongresu Techników PolskichTechnical education and the demands of the information community : the opening paper for the 23rd Polish Engineers Congress / Ryszard TADEUSIEWICZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 2, s. 45–50. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnegoEducation of the engineers in information society / Ryszard TADEUSIEWICZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2002 R. 43 nr 4, s. 3–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego : referat programowy na rozpoczęcie XXIII [dwudziestego trzeciego] Kongresu Techników Polskich[Forming of the engineers at computer society demands : the opening paper for the 23rd Polish Engineers Congress] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Polskich we Francji. — 2002 nr 1, s. 8–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mądra kreatywność : jak kształcić inżynierów[Clever creativity] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2002 R. 58 nr 66, s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mistrz uczyni mistrza : „Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego”. Cz. 1, referat programowy wygłoszony na rozpoczęcie XXIII [dwudziestego trzeciego] Kongresu Techników Polskich 7 grudnia 2001 r.[Master makes masters] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2002 nr 4, s. 6–7. — XXIII Kongres Techników Polskich : 7 grudnia 2001 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mistrz uczyni mistrza : „Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego”. Cz. 2, referat programowy wygłoszony na rozpoczęcie XXIII [dwudziestego trzeciego] Kongresu Techników Polskich 7 grudnia 2001 r.[Master makes masters] / Rec. Ryszard TADEUSIEWICZ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2002 nr 5, s. 9–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Obok czy zamiast nauczyciela?[Instead the teacher or together with teacher?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Oświata i Wychowanie ; ISSN 1642-3348. — 2002 nr 7, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przybliżone metody obliczania całek oznaczonych z wykorzystaniem programu komputerowego[Approximate methods of integred calculation with the use of computer software] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA, Lidia OGIELA // Kognitywistyka i Media w Edukacji ; ISSN 1643-6938. — 2002 t. 6 nr 1-2, s. 251–270. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Społeczeństwo informacyjne : [fragm. książki, która ukaże się w 2003 r. nakładem wydawnictwa POLDEX][Information society] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Głos Politechniki : pismo Politechniki Poznańskiej ; ISSN 1233-5444. — 2002 R. 9 nr 1, s. 5–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Wiedza – ale jaka?[Which kind of knowledge?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2002 R. 61 nr 4, s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wiedza, ale jaka?[Which kind of knowledge?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2002 R. 9 nr 5-6, s. 38–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wiedza i mądrość : oblicza współczesnego inżyniera[Knowledge and wisdom] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2002 R. 58 nr 23, s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zabawa w stwórcę[The creation game] / Marek Rzewuski, Leszek Rutkowski, Marek Hołyński, Krzysztof Michalik, Ryszard TADEUSIEWICZ // PC Kurier ; ISSN 0867-0153. — 2002 nr 19, s. 28–34. — Artykuł opublikowany w cyklu: Sztuczna inteligencja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Znać własne możliwości : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych[Knowing own limitations] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Atest : ochrona pracy ; ISSN 1230-4700. — 2002 nr 5, s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: