Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Advanced image understanding and pattern analysis methods in medical imaging / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Signal and image processing : proceedings of the fourth IASTED [The International Association of Science and Technology for Development] international conference : August 12–14, 2002 Kaua'i, Hawaii, USA / ed. N. Younan. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : IASTED/ACTA Press, 2002. — S. 583–588. — Bibliogr. s. 588, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Artificial intelligence methods in processing and diagnostics of the deformed speech signals / IZWORSKI Andrzej, TADEUSIEWICZ Ryszard // W: Proceedings of the 2002 WSEAS international conferences : Instrumentation, Measurement, Control, Circuits and Systems '02 (2nd IMCCAS) : Information Science and Applications '02 (2nd ISA) : Soft Computing, Optimization, Simulation and Manufacturing Systems '02 (2nd SOSM) : Mathematics and Computers in Physics '02 (4th MCP) : Mechanical Engineering Multiconference '02 (4th MEM) : Cancun, Mexico May 12–16, 2002 / eds. Alexander Zemliak, Nikos E. Mastorakis. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Mexico : s. n.] : WSEAS, 2002. — Tyt. właśc. przejęto z ekranu gł. — Ekran 1–6. — Bibliogr. ekran 6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatyczne rozumienie obrazówAutomatic understanding of images / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA // W: XIV [Czternasta] krajowa konferencja automatyki : Zielona Góra 24–27 czerwca 2002, T. 1 / red. nauk. Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz. — Zielona Góra : Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ, 2002. — S. 51–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych : podstawy teoretyczne i zastosowania[Automatic understanding of medical images : theoretical background and applications] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA // W: II [Drugie] krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 25–26 kwietnia 2002 = II [The second] Cracow workshop of medical engineering / Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki ; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ; Sekcja Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Kraków : PK, 2002. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczne rozumienie obrazów medycznych[Automatic understanding of medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Seminarium wyjazdowe nt.: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : Słok k/Bełchatowa 2002 / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Dominik Sankowski, Witold Byrski ; Katedra Automatyki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] ; Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. — [Polska : s. n.], [2002]. — ISBN10: 83-914257-2-X. — S. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deformed speech processing and recognition using artificial intelligence methods / A. IZWORSKI, R. TADEUSIEWICZ, W. WSZOŁEK, B. SAPIŃSKI // W: International Congress on Biological and Medical Engineering : the bio-era: new frontiers, new challenges : 4\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th} December 2002, Singapore : programme & abstract handbook. — [Singapore : s. n.], [2002]. — S. 166. — Toż na CD-ROMie. — Ekran [1–2]. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. właśc. przejęto z ekranu gł. — Bibliogr. ekran [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determination of diagnostic parameters in an automated system for ABR signal analysis / I. WOCHLIK, J. BUŁKA, R. TADEUSIEWICZ, P. BANIA, A. IZWORSKI // W: METMBS'02 : proceedings of the international conference on Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Biological Sciences : Las Vegas, Nevada, USA June 24–27, 2002, Vol. 2 / ed. Faramarz Valafar. — USA : CSREA Press, 2002. — S. 391–394. — Bibliogr. s. 394, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Development of intelligent medical pattern perception systems / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Informacijska družba IS'2002 : sodelovanje in informacijska družba, vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, upravljanje v informacijski družbi, razvoj in prenovitev informacijskih sistemov : 14. do 18. oktober 2002/14–18 October 2002 Ljubljana, Slovenia : zbornik D 5. mednarodne multi-konference = Information society IS'2002 : collaboration and information society, education in information society, management in information society, development and reengineering of information systems : proceedings D of the 5\textsuperscript{th} [fifth] international multi-conference / eds. Marjan Heričko [et al.]. — Ljubljana : Inštitut Jožef Stefan, 2002. — S. 251–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Distance learning organization based on general knowledge model / Kushtina E., Rozewski P., Zaikine O., TADEUSIEWICZ R. // W: EUNIS 2002 : „the changing universities: the challenge of new technologies” : the 8\textsuperscript{th} international conference of European University Information Systems : proceedings / eds. Ligia Maria Ribeiro, José Marques dos Santos. — [S. l. : s. n.], [2002]. — S. 401–406. — Bibliogr. s. 405–406, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Features determination for an automated system for ABR signal analysis / WOCHLIK I., BUŁKA J., IZWORSKI A., TADEUSIEWICZ R. // W: Artificial intelligence and applications : proceedings of the second IASTED international conference : September 9–12, 2002 Málaga, Spain / ed. M. H. Hamza. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2002. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development). — ISBN10: 0-88986-352-0. — S. 68–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Intelligent image understanding systems / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Informacijska družba IS'2002 : inteligentni sistemi, izkopavanje znanja in podatkovna skladišča : 14. do 18. oktober 2002/14–18 October 2002 Ljubljana, Slovenia : zbornik A 5. mednarodne multi-konference = Information society IS'2002 : intelligent systems, data mining and warehouses : proceedings A of the 5\textsuperscript{th} [fifth] international multi-conference / eds. Marko Bohanec [et al.]. — Ljubljana : Inštitut Jožef Stefan, 2002. — S. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Internet i prawoInternet and the law / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 17–32. — Bibliogr. s. 30–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Internet jako narzędzie dydaktyczne[Internet as a tool for teaching and learning] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyka w Szkole : XVIII konferencja IwS : Toruń, 18–21 września 2002, Cz. 1 / oprac., red. Maciej M. Sysło ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : [s. n.], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 14–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Katedra Automatyki przez dziesiątki lat inkubator najnowocześniejszych składników Wydziału i nadal ważny czynnik jego dalszego rozwoju[Institute of Automatics – source of new structures of faculty through years and still important factor of its development] / Henryk GÓRECKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 33–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształcenie inżynierów a wymagania społeczeństwa informacyjnego : referat przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza[Technical education and the demands of the information community] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: XXIII [Dwudziesty trzeci] Kongres Techników Polskich : sesja inauguracyjna i międzysesyjne imprezy kongresowe : Warszawa–Poznań 7 grudnia 2001–18 czerwca 2002. Cz. 1, Materiały kongresowe. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA–NOT, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 17–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Medical image understanding / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Methods of voice signal analysis after ENT surgery / W. WSZOŁEK, M. Modrzejewski, R. TADEUSIEWICZ, T. WSZOŁEK // W: EMBEC'02 : 2. European Medical & Biological Engineering Conference : advancement of medicine and health care through technology – the challenge to biomedical engineering in Europe : December 04–08, 2002 Vienna, Austria : proceedings, Pt. 1 / eds. Helmut Hutten, Peter Krösl ; International Federation for Medical and Biological Engineering. — [Austria : s. n.] : EMBEC, 2002. — (IFMBE Proceedings / International Federation for Medical & Biological Engineering ; ISSN 1680-0737 ; vol. 3). — S. 536–537. — Bibliogr. s. 537, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Recognition and understanding of the pathological speech using artificial intelligence methods / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Andrzej IZWORSKI, Tadeusz WSZOŁEK // W: Artificial intelligence and applications : proceedings of the second IASTED international conference : September 9–12, 2002 Málaga, Spain / ed. M. H. Hamza. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2002. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development). — ISBN10: 0-88986-352-0. — S. 504–508. — Bibliogr. s. 508, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Reconfigurable image processing architectures: research and current state of art at the AGH Technical University / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek GORGOŃ, Zbigniew MIKRUT, Kazimierz WIATR // W: ERSA'02 : proceedings of the international conference on Engineering of Reconfigurable Systems and Algorithms : Las Vegas, Nevada, USA June 24–27, 2002 / eds. Toomas P. Plaks, Peter M. Athanas ; assoc. eds. H. R. Arabnia, J. Becker, M. Gokhale, M. Gorgoń, M. Platzner. — [USA : s. n.] : CSREA Press, cop. 2002. — ISBN10: 1-892512-96-3. — S. 160–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rekonfigurowalne architektury systemów sprzętowych do przetwarzania i analizy obrazów w pracach AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej][Variable configuration architectures of hardware processors for image analysis and processing in AGH research] / Marek GORGOŃ, Kazimierz WIATR, Zbigniew MIKRUT, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Techniki przetwarzania obrazu : IV [czwarte] sympozjum naukowe : Serock 21–23 listopada 2002 : materiały konferencyjne : referaty i komunikaty / red. nauk. Grzegorz Kukiełka ; Politechnika Warszawska. Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Zakład Przetwarzania Obrazu. — [Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej], [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 23–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Różnice w poglądach na rozwój Internetu według koncepcji amerykańskiej i europejskiej[Differences between American and European strategies of Internet development] / Ryszrad TADEUSIEWICZ // W: VI [Szósta] konferencja automatyków : RYTRO 2002 : Rytro 21–22 maja 2002 r. : materiały konferencyjne. — [Polska. : s. n], 2002. — S. 1–11 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 8–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Syntactic pattern analysis in visual signal processing and image understanding / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Proceedings of the ICFS 2002 : the international conference on Fundamentals of electronics, communications and computer sciences : March 27–March 28, 2002 Tokyo, Japan. — Tokyo : The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2002. — S. 13-10–13-14. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Techniki automatycznego rozumienia obrazu[Technics of automatic image understanding] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Techniki przetwarzania obrazu : IV [czwarte] sympozjum naukowe : Serock 21–23 listopada 2002 : materiały konferencyjne : referaty i komunikaty / red. nauk. Grzegorz Kukiełka ; Politechnika Warszawska. Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Zakład Przetwarzania Obrazu. — [Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej], [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 5–22. — Bibliogr. s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The context analysis of BAEP signals by application of neural networks / Andrzej IZWORSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Andrzej PASŁAWSKI // W: SCI 2002 : the 6th world multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics : July 14–18, 2002 Orlando, USA : proceedings. Vol. 13, Concepts and applications of Systemics, Cybernetics and Informatics III / eds. Nagib Callaos, Greg Whymark, William Lesso ; ISAS. — Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2002. — ISBN10: 980-07-8150-1. — S. 492–496. — Bibliogr. s. 496, Abstr.

 • keywords: neural networks, biomedical signal recognition, brainstem auditory evoked potentials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Understanding of deformed speech signals using vocal tract simulation / A. IZWORSKI, W. WSZOŁEK, R. TADEUSIEWICZ, T. WSZOŁEK // W: EMBEC'02 : 2. European Medical & Biological Engineering Conference : advancement of medicine and health care through technology – the challenge to biomedical engineering in Europe : December 04–08, 2002 Vienna, Austria : proceedings, Pt. 1 / eds. Helmut Hutten, Peter Krösl ; International Federation for Medical and Biological Engineering. — [Austria : s. n.] : EMBEC, 2002. — (IFMBE Proceedings / International Federation for Medical & Biological Engineering ; ISSN 1680-0737 ; vol. 3). — S. 532–533. — Bibliogr. s. 533, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: