Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 35 [Trzydzieści pięć] lat Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej][35 years of Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and classification of the pathological speech using artificial intelligence methods / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Andrzej IZWORSKI, Tadeusz WSZOŁEK // W: Advances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation / eds. Ales Grmela, Nikos E. Mastorakis. — [Athens] : WSEAS, 2002. — (Artificial Intelligence Series : A Series of Reference Books and Textbooks). — S. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial intelligence methods in diagnostics of the pathological speech signalsZastosowanie metody sztucznej inteligencji w diagnostyce patologicznego sygnału mowy / Andrzej IZWORSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Speech and language technology. Vol. 6, Papers, reports and technical notes. Pt. 1, Speech analysis and synthesis ; Pt. 2, Phonetics in medical application ; Pt. 3, Machine translation = Technologia mowy i języka. T. 6, Artykuły, sprawozdania, opisy. Cz. 1, Analiza i synteza mowy ; Cz. 2, Fonetyka w medycynie ; Cz. 3, Tłumaczenie automatyczne / eds. Grażyna Demenko [et al.] ; Polish Phonetics Association. — Poznań : Polskie Towarzystwo Fonetyczne, 2002. — S. 183–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Artificial intelligence methods in processing and diagnostics of the deformed speech signals / IZWORSKI Andrzej, TADEUSIEWICZ Ryszard // W: Advances in systems theory, mathematical methods and applications / eds. Alexander Zemliak, Nikos E. Mastorakis. — [Athens] : WSEAS Press, 2002. — (Electrical and Computer Engineering Series : A Series of Reference Books and Textbooks ; ISSN 1790-5117). — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Co można osiągnąć stosując Internet w nauczaniu?[What we can achieve using the Internet in teaching?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : konkurencja edukacji informatycznej / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2002. — S. 301–322. — Bibliogr. s. 321–322

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cybernetyczny model nauczania wspomaganego komputerowo[Cybernetical model of the computer assisted teaching] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : w okresie zmian i transformacji / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2002. — S. 15–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modele systemów tworzone z wykorzystaniem sieci neuropodobnych[Models of different systems build by means of neural networks] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Automatyka ; Sterowanie ; Zarządzanie : książka jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Kazimierza Mańczaka / pod red. Jakuba Gutenbauma ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych. — Warszawa : [PAN IBS], 2002. — ISBN10:  8385847782. — S. 445–463. — Bibliogr. s. 462–463, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nauczyciele wobec konkurencji edukacji informatycznej[Human teachers and the competition of virtual learning] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Barbara Kędzierska // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : konkurencja edukacji informatycznej / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2002. — S. 7–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Profesor Zbigniew Witold Engel – wzorzec rzetelności[Professor Zbigniew Witold Engel – pattern of honesty] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wibroakustyka–polska specjalność naukowa : profesor Zbigniew Engel doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Projekt koncepcyjny kolei linowej Miasteczko Studenckie – AGH zgodny z Dyrektywą 2000/9/ECAerial ropeway from Students' Campus to the UMM University buildings / Tomasz ROKITA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Marian WÓJCIK // W: Wyniki prac naukowo-badawczych i badań eksploatacyjnych elementów urządzeń transportu linowego / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 26). — S. 82–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przesłanie Rektora AGH do maturzystów[Speech given by Rector of AGH to the candidates for students] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informator Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie : dla kandydatów na studia / oprac. Bolesław Karwat we współpr. z Katedrami Wydziału ; historię Uczelni i Wydziału oprac. Józef Błaszczak ; Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : [WIMiR], [2002]. — Na k. tyt. dodatkowo : 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR. — Opis częśc. wg okł.. — S. 5–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przesłanki i zagrożenia w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce[Premises and dangers in development of information society in Poland] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Meandry tradycji – zakręty ponowoczesności / wykłady zebr., oprac. i wstępem poprzedził Gabriel Kurczewski ; red. Ewa Ciesielska. — Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002 + CD-ROM. — S. 79–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wstęp[Introduction] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Ćwiczenia z informatyki dla studentów medycyny / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. — ISBN10: 8323315973. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznegoSelected aspects of safe electronic commerce / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // W: Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań / red. nauk. Michał Woźniak ; AE w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2002. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944 ; nr 604). — S. 117–135. — Bibliogr. s. 134–135, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: