Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Elita na peronie[The flower on the platform] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2001 R. 57 nr 298, S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ewolucja kształcenia inżynierskiego (skrót referatu na XXIII [dwudziesty trzeci] Kongres Techniki)[Evolution in engineering teaching] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2001 nr 12, s. 6–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Informatyczne przygotowanie nauczycieli – edukacyjny slogan czy niezbywalna konieczność realizowanej reformy?[Precondition of teachers in the domain of IT – slogan or necessity in terms of transformation of Polish education system] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Barbara Kędzierska // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : dylematy kształcenia ustawicznego / pod red. Barbary Kędzierskiej i Jacka Migdałka. — Kraków : Rabid, 2001. — ISBN10: 8388668196. — S. 9–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Internet i komputery w nauczaniu – nadzieje i obawy[Internet in education – expectations and fears] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : dylematy kształcenia ustawicznego / pod red. Barbary Kędzierskiej i Jacka Migdałka. — Kraków : Rabid, 2001. — ISBN10: 8388668196. — S. 17–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Jak to z tym społeczeństwem informacyjnym bywało?. 1, Johoka Shakai[How was with the information society? 1, Johoka Shakai] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2001 R. 57 nr 116, s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Jak to z tym społeczeństwem informacyjnym bywało?. 2, W sieci różnych interesów[How was with the information society ? 2, In the web of different business] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2001 R. 57 nr 117, s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • KBN dawniej i dziś[KBN yesterday and today] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2001 nr 5, s. 25–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [List do Andrzeja Wiszniewskiego Ministra Nauki, Przewodniczącego KBN w sprawie propozycji rankingu dziedzin wiedzy][The letter to Andrzej Wiszniewski minister of science] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2001 nr 93/94, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III krajowa konferencja : Kraków 19–21 listopada 2001 : materiały konferencyjne[Computer methods and systems in scientific research and engineering design] / red.: Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; Akademia Górniczo-Hutnicza przy współudz. Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2001. — XII, 596 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN10: 83-916420-0-3. — Tekst częśc. w jęz. ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metody sztucznej inteligencji w analizie morfologii wybranych narządów na obrazach medycznychArtificial intelligence methods in analysis of morphology of selected structures in medical images / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2001 vol. 3, s. 61–70. — Bibliogr. s. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości wykorzystania Internetu w edukacji[Possibilities of using of Internet in education] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz Morbitzer // W: Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI wieku / pod red. Marka Sokołowskiego. — Olsztyn : Oficyna Wydawnicza „Kastalia” : Instytut Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. — ISBN10: 8390550563. — S. 203–219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Najpierw racja stanu[Reason of state first] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2001 R. 8 nr 9, s. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nauka na przełomie stuleci : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem – rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności[Science on the border of centuries] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Marian Nowy // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2001 nr 86, s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • O pieniądzach w Internecie, czyli jak sprawniej prowadzić e-biznes?[About money in Internet, that is how to do e-buisnes more effectively?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: V [Piąta] konferencja automatyków : RYTRO 2001 : Rytro 22–23 maja 2001 r. : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], 2001. — S.  1–20 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s.  18–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego[About necessity of scientific research in the domain of development of Information Society] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Mikrospołeczność informacyjna : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — ISBN10: 8388408720. — S. 13–38. — Bibliogr. s. 30–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odkrywanie ekonomii dla przyszłych inżynierów[Discovering of economy for future engineers] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 8391403572. — S. VII–X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problem wyboru właściwej architektury sieci neuronowejProblem of selection of proper architecture for neural network / Ryszard TADEUSIEWICZ // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2001 t. 1 nr 1, s. 3–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Profesor Leszek Stoch - człowiek skała[Professor Leszek Stoch] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rozum w maszynie: coś, czego nie ma – a jednak może się przydać[Mind in machine – something absent but useful] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyka w gospodarce wiedzy / pod red. Piotra W. Fuglewicza, Janusza K. Grabary. — Warszawa ; Mrągowo : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2001. — ISBN10: 8320427118. — S. 207–209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Słowo wstępne[Introduction] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Rozwój kształcenia i badań naukowych w Katedrze Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska : rys historyczny 1921–2001 / Zygmunt Drzymała. — Kraków : [KUTiOŚ], 2001. — ISBN10: 8391340090. — S. 5–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Statistica Neural Networks™ PL : przewodnik problemowy[Statistica Neural Networks PL : problem guidebook – user guidebook] / przekł. z ang. i oprac. Paweł Lula, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : StatSoft Polska, 2001. — 251 s.. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Statistica Neural Networks™ PL : kurs użytkownika programu na przykładach[Statistica Neural Networks PL : course of program user via examples – user guidebook] / przekł. z ang. i oprac. Paweł Lula, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : StatSoft Polska, 2001. — 102 s.. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Statistica Neural Networks™ PL : wprowadzenie do sieci neuronowych[Statistica Neural Networks PL : introduction to neuron networks – user guidebook] / przekł z ang. i oprac. Paweł Lula, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : StatSoft Polska, 2001. — 78 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Statistica Neural Networks™ PL : poradnik użytkownika[Statistica Neural Networks PL : user guidebook] / przekł. z ang. i oprac. Paweł Lula, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : StatSoft Polska, 2001. — 38 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sukces jest dziełem marzycieli : III [trzeci] wykład inauguracyjny „Ciemna strona Internetu”[Triumph belong to the visionary : the dark side of Internet] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Nasze Forum : biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu ; ISSN 1505-6058. — 2001 nr 12, s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: