Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Afryka...[Africa...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 74, s. 11–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antropomorficzny system wizyjny : raport techniczny nr 93/2000[Anthropomorphic vision system] / spraw. sporządził Zbigniew MIKRUT ; skł. zespołu: Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek GORGOŃ, Piotr PAWLIK, Dorota BATYCKA-GOŃKA, Zbigniew Stanek, Jaromir PRZYBYŁO ; Katedra Automatyki AGH. Laboratorium Biocybernetyki. — Kraków : [Katedra Automatyki AGH. Laboratorium Biocybernetyki], 2000. — 164 s.. — Biobliogr. s. 163–164. — Sprawozdanie z wykonania grantu KBN 8T11E00612 (PB 755/T11/97/12) (załącznik 1)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Applications of neural networks in biotechnology and biomaterialsObszary zastosowań sieci neuronowych w biotechnologii i biomateriałach / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biomineralogy, biotechnologies and biomaterials in medicine : proceedings of the conference “Biotechnologies and biomaterials 2000” : Cracow, 18 September, 2000 = Biomineralogia, biotechnologie i biomateriały w medycynie : materiały konferencji: „Biotechnologie i biomateriały 2000” : Kraków, 18 września 2000 / [red. Andrzej Manecki] ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Naukowej, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 89). — ISBN10: 83-7108-075-1. — S. 9–17. — Bibliogr. s. 16, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cienkowarstwowe cyfrowe detektory rentgentowskie[Digital thin-film Roentgen detectors] / Andrzej KOŁODZIEJ, Paweł KREWNIAK, Lech Dobrzański, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22.09.2000 : materiały konferencyjne, T. 1. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 414–417. — Bibliogr. s. 417

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Classification ability of neural networks in automatic analysis of selected vibroacoustic processes / R. TADEUSIEWICZ, W. WSZOŁEK, T. WSZOŁEK // W: Inter.noise 2000 : proceedings of the 29\textsuperscript{th} international congress on noise control engineering, Nice, 2000 August, 27–31, Vol. 2 / Didier Cassereau. — [Paris : s. n.], [2000]. — S. 1187–1191. — Bibliogr. s. 1191, Abstr.. — Streszczenie w: Inter.noise 2000 : proceedings of the 29\textsuperscript{th} international congress on noise control engineering : Nice, 2000, August, 27–31 : abstracts / in charge of publ.: Didier Cassereau. — Paris : [s. n.], 2000. — ISBN10: 2-9515619-6-2. — S. 282–283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Classification of auditory brainstem response signals by application of neural networks / Andrzej IZWORSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Brain machine : workshop : 20–22 December 2000, Ankara / eds. U\v{g}ur Halici [et al.] ; IFT [The Intelligence Foundation of Turkey] ; METU [Middle East Technical University] ; TUBITAK [The Scientific and Technical Research Council of Turkey]. — [Ankara : METU], [2000]. — S. 149–156. — Bibliogr. s. 156, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Drogi i bezdroża statystyki[Ways and pathless tracts in statistics] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Sprawy Nauki : biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; ISSN 1230-1647. — 2000 nr 8, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Drogi i bezdroża statystyki w badaniach naukowych[Ways and pathless tracts in statistics] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Statystyka w badaniach naukowych oraz polska wersja {\it STATISTICA Neural Networks} : seminaria, Warszawa 9 października 2000. — Kraków : StatSoft Polska, 2000. — ISBN10: 83-912346-5-7. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Evolution of engineering education: from knowledge delivery to competence forming / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: 5\textsuperscript{th} world congress : engineering education and training for 21\textsuperscript{st} century requirements : [improving the innovative capacity of students and teachers and new educational techniques and technologies] : Warsaw, September 2000 r. / Polish Federation of Engineering Associations ; World Federation of Engineering Organizations. — [Warszawa : NOT], [2000]. — Opis częśc. wg okł. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ewolucja kształcenia inżynierskiego – od przekazywania wiedzy do kształtowania umiejętności[Evolution of engineering education – from knowledge passing on to skills education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Kształcenie i dokształcanie inżynierów na potrzeby XXI wieku : [doskonalenie zdolności innowacyjnych studentów i wykładowców oraz nowe techniki i technologie edukacyjne] : V światowy kongres : Warszawa – wrzesień 2000 r. / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ; Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich. — Warszawa : [s. n.], 2000. — ISBN10: 83-907242-3-5. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hardware based image processing library for Virtex FPGA / Marek GORGOŃ, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Reconfigurable technology: FPGAs for computing and applications II : 7–8 November 2000 Boston, USA / eds. John Schewel [et al.]. — Bellingham : SPIE [The International Society for Optical Engineering], 2000. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 4212). — ISBN10: 0-8194-3877-4. — S. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • keywords: image processing, FPGA, real-time, re-configurable computing, IP-cores

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.402510

12
 • Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego[Internet as an educational tool on background of the information society idea] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wychowanie Techniczne w Szkole ; ISSN 0867-3985. — 2000 R. 40 nr 2/3, s. 39–46. — Bibliogr. s. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego[Internet as an educational tool on the background of the information society idea] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 2000 nr 24, s. 15–33. — Bibliogr. s. 26–27. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z III [trzeciej] Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 25–26 października 1999 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Internet jako narzędzie edukacyjne w Akademii Górniczo-Hutniczej[Internet as an educational tool at University of Mining and Metallurgy] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ; ISSN 1429-7221. — 2000 nr 3, s. 93–97. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Investigations of corona-induced vibration on high voltage conductors in laboratory conditions / T. WSZOŁEK, R. TADEUSIEWICZ, W. WSZOŁEK // W: Inter.noise 2000 : proceedings of the 29\textsuperscript{th} international congress on noise control engineering, Nice, 2000, August, 27–31, Vol. 4 / Didier Cassereau. — [Paris : s. n.], [2000]. — S. 2603–2607. — Bibliogr. s. 2607, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Komputerowa analiza i wspomaganie diagnostyki naczyń wieńcowych[Computer analysis and aid of coronary vessel diagnosis] / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-907806-3-1. — S. 295–299. — Bibliogr. s. 299, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kształcenie dla jutra[Education for tomorrow] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 2000 nr 24, s. 9–11. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z III [trzeciej] Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 25–26 października 1999 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Laudacja związana z nadaniem Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Eulogy connected with grating The Pope John Paul II the honorary degree Doctor Honoris Causa of the University of Mining and Metallurgy was presented by...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 77, s. 13. — tekst: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2000/_77/13_77.html

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mathematical linguistics methods and their application for recognition of pathological signs in medical images / Marek OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: NORSIG 2000 : Nordic Signal Processing Symposium : Kolm{\aa}rden, Sweden June 13–June 15, 2000 / eds. Thomas Johansson, Greger Karlströms, Elizabeth Elias. — [Sweden : Linköping University], [2000]. — S. 267–270. — Bibliogr. s. 270, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Methods of artifical intelligence for signal parametrisation used in the diagnosis of technical and biological systems / TADEUSIEWICZ Ryszard, WSZOŁEK Wiesław, WSZOŁEK Tadeusz, IZWORSKI Andrzej // W: SCI 2000 : world microconference on Systematics, Cybernetics and Informatics : July 23–26, 2000 Orlando, Florida, USA : proceedings. Vol. 6: ISAS Image, Acoustic, Speech and Signal Processing, Pt. 1 / eds. Nagib Callaos [et al.] ; International Institute of Informatics and Systematics. — Orlando : IIIS, 2000. — S. 281–286. — Bibliogr. s. 286, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Most informative scenarios and risk analysis for Niepolomice Municipal Solid Waste / Wiesław WAJS, Bogusław BIEDA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: INFORMS-KORMS Seoul 2000 conference : Information and knowledge management in the 21st century : June 18–21, 2000, Seoul / Institute for Operations Research and the Management Sciences ; Korean Operations Research and Management Science Society. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Korean : s. n.], [2000]. — Ekran [1–7]. — Bibliogr. ekran [7], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości wykorzystania Internetu w edukacjiPossibilities in utilisation of the Internet in educational process / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz Morbitzer // W: Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski : III [trzecia] konferencja z cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji : Szczecin czerwiec 2000 : praca / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Gdańsku. Komisja Informatyki [et al.]. — Szczecin : Wydawnictwo Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, 2000. — S. 156–173, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości wykorzystania Internetu w edukacjiPossibilities of the use of Internet in education / Ryszard TADEUSIEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 T. 44/1, s. 106–110. — Bibliogr. s. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / ed. L. Rutkowski, R. TADEUSIEWICZ ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural network Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — XVI, 765 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Neural networks as a little used diagnostic toolSieci neuronowe jako wciąż jeszcze nie w pełni wykorzystane narzędzie diagnostyki / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Diagnostyka 2000 : II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej : Warsaw, 19–22 September 2000. Vol. 2, Abstracts = Diagnostics 2000 : II International Congress of Technical Diagnostics / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : PW, 2000. — Dod. CD-ROM. — ISBN10: 83-912190-2-X. — S. 233–234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: