Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Afryka...[Africa...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 74, s. 11–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antropomorficzny system wizyjny : raport techniczny nr 93/2000[Anthropomorphic vision system] / spraw. sporządził Zbigniew MIKRUT ; skł. zespołu: Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek GORGOŃ, Piotr PAWLIK, Dorota BATYCKA-GOŃKA, Zbigniew Stanek, Jaromir PRZYBYŁO ; Katedra Automatyki AGH. Laboratorium Biocybernetyki. — Kraków : [Katedra Automatyki AGH. Laboratorium Biocybernetyki], 2000. — 164 s.. — Biobliogr. s. 163–164. — Sprawozdanie z wykonania grantu KBN 8T11E00612 (PB 755/T11/97/12) (załącznik 1)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Applications of neural networks in biotechnology and biomaterialsObszary zastosowań sieci neuronowych w biotechnologii i biomateriałach / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biomineralogy, biotechnologies and biomaterials in medicine : proceedings of the conference “Biotechnologies and biomaterials 2000” : Cracow, 18 September, 2000 = Biomineralogia, biotechnologie i biomateriały w medycynie : materiały konferencji: „Biotechnologie i biomateriały 2000” : Kraków, 18 września 2000 / [red. Andrzej Manecki] ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Naukowej, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 89). — ISBN10: 83-7108-075-1. — S. 9–17. — Bibliogr. s. 16, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Artificial intelligence methods in shape feature analysis of selected organs in medical images / Marek R. OGIELA, R. TADEUSIEWICZ // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2000 vol. 6 no. 1–2, s. 3–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cienkowarstwowe cyfrowe detektory rentgentowskie[Digital thin-film Roentgen detectors] / Andrzej KOŁODZIEJ, Paweł KREWNIAK, Lech Dobrzański, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22.09.2000 : materiały konferencyjne, T. 1. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 414–417. — Bibliogr. s. 417

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Drogi i bezdroża statystyki[Ways and pathless tracts in statistics] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Sprawy Nauki : biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; ISSN 1230-1647. — 2000 nr 8, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Drogi i bezdroża statystyki w badaniach naukowych[Ways and pathless tracts in statistics] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Statystyka w badaniach naukowych oraz polska wersja {\it STATISTICA Neural Networks} : seminaria, Warszawa 9 października 2000. — Kraków : StatSoft Polska, 2000. — ISBN10: 83-912346-5-7. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dwugłos o mózgu : z Jerzym Vetulanim i Ryszardem Tadeusiewiczem rozmawia redaktor Marian Nowy (Dziennik Polski)[Dialoque about brain] / Jerzy Vetulani, Ryszard TADEUSIEWICZ, rozm. Marian Nowy // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2000 t. 101 nr 10-12, s. 220–225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Evolution of engineering education: from knowledge delivery to competence forming / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: 5\textsuperscript{th} world congress : engineering education and training for 21\textsuperscript{st} century requirements : [improving the innovative capacity of students and teachers and new educational techniques and technologies] : Warsaw, September 2000 r. / Polish Federation of Engineering Associations ; World Federation of Engineering Organizations. — [Warszawa : NOT], [2000]. — Opis częśc. wg okł. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ewolucja kształcenia inżynierskiego – od przekazywania wiedzy do kształtowania umiejętności[Evolution of engineering education – from knowledge passing on to skills education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Kształcenie i dokształcanie inżynierów na potrzeby XXI wieku : [doskonalenie zdolności innowacyjnych studentów i wykładowców oraz nowe techniki i technologie edukacyjne] : V światowy kongres : Warszawa – wrzesień 2000 r. / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ; Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich. — Warszawa : [s. n.], 2000. — ISBN10: 83-907242-3-5. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego[Internet as an educational tool on background of the information society idea] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wychowanie Techniczne w Szkole ; ISSN 0867-3985. — 2000 R. 40 nr 2/3, s. 39–46. — Bibliogr. s. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego[Internet as an educational tool on the background of the information society idea] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 2000 nr 24, s. 15–33. — Bibliogr. s. 26–27. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z III [trzeciej] Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 25–26 października 1999 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Internet jako narzędzie edukacyjne w Akademii Górniczo-Hutniczej[Internet as an educational tool at University of Mining and Metallurgy] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ; ISSN 1429-7221. — 2000 nr 3, s. 93–97. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komputerowa analiza i wspomaganie diagnostyki naczyń wieńcowych[Computer analysis and aid of coronary vessel diagnosis] / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-907806-3-1. — S. 295–299. — Bibliogr. s. 299, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształcenie dla jutra[Education for tomorrow] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 2000 nr 24, s. 9–11. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z III [trzeciej] Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 25–26 października 1999 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Laudacja związana z nadaniem Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Eulogy connected with grating The Pope John Paul II the honorary degree Doctor Honoris Causa of the University of Mining and Metallurgy was presented by...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 77, s. 13. — tekst: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2000/_77/13_77.html

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Możliwości wykorzystania Internetu w edukacjiPossibilities in utilisation of the Internet in educational process / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz Morbitzer // W: Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski : III [trzecia] konferencja z cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji : Szczecin czerwiec 2000 : praca / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Gdańsku. Komisja Informatyki [et al.]. — Szczecin : Wydawnictwo Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, 2000. — S. 156–173, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości wykorzystania Internetu w edukacjiPossibilities of the use of Internet in education / Ryszard TADEUSIEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 T. 44/1, s. 106–110. — Bibliogr. s. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / ed. L. Rutkowski, R. TADEUSIEWICZ ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural network Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — XVI, 765 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Neural networks as a little used diagnostic toolSieci neuronowe jako wciąż jeszcze nie w pełni wykorzystane narzędzie diagnostyki / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Diagnostyka 2000 : II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej : Warsaw, 19–22 September 2000. Vol. 2, Abstracts = Diagnostics 2000 : II International Congress of Technical Diagnostics / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : PW, 2000. — Dod. CD-ROM. — ISBN10: 83-912190-2-X. — S. 233–234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych[Neuron methods of analysis of time series and possibilities of their applications in biomedical problems] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł Lula // W: Sieci neuronowe / red. t. Włodzisław Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard Tadeusiewicz. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2000. — (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 / pod red. Macieja Nałęcza ; t. 6). — S. 521–568. — Bibliogr. s. 566–568

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Nowy paradygmat neurobiologii obliczeniowej: “experiment in computo”[New paradigm for computational neurobiology: “experiment in computo”] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Maciej Tadeusz Lazarewicz // W: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-907806-3-1. — S. 13–40. — Bibliogr. s. 36–40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena przydatności różnych typów sieci neuronowych w zadaniach analizy mowy patologicznejThe evaluation of effectiveness of various neural network types in pathological speech analysis / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: XLVII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2000 : Rzeszów–Jawor, 19–22.09.2000 : materiały, T. 2 = Open Seminar on Acoustics : proceedings / red. Witold Rdzanek, Lucyna Leniowska ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Rzeszowski ; Instytut Fizyki, Instytut Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. — Rzeszów : PTA, 2000. — S. 721–728. — Bibliogr. s. 728, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: