Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Afryka...[Africa...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 74, s. 11–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antropomorficzny system wizyjny : raport techniczny nr 93/2000[Anthropomorphic vision system] / spraw. sporządził Zbigniew MIKRUT ; skł. zespołu: Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek GORGOŃ, Piotr PAWLIK, Dorota BATYCKA-GOŃKA, Zbigniew Stanek, Jaromir PRZYBYŁO ; Katedra Automatyki AGH. Laboratorium Biocybernetyki. — Kraków : [Katedra Automatyki AGH. Laboratorium Biocybernetyki], 2000. — 164 s.. — Biobliogr. s. 163–164. — Sprawozdanie z wykonania grantu KBN 8T11E00612 (PB 755/T11/97/12) (załącznik 1)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cienkowarstwowe cyfrowe detektory rentgentowskie[Digital thin-film Roentgen detectors] / Andrzej KOŁODZIEJ, Paweł KREWNIAK, Lech Dobrzański, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22.09.2000 : materiały konferencyjne, T. 1. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 414–417. — Bibliogr. s. 417

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Drogi i bezdroża statystyki[Ways and pathless tracts in statistics] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Sprawy Nauki : biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; ISSN 1230-1647. — 2000 nr 8, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Drogi i bezdroża statystyki w badaniach naukowych[Ways and pathless tracts in statistics] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Statystyka w badaniach naukowych oraz polska wersja {\it STATISTICA Neural Networks} : seminaria, Warszawa 9 października 2000. — Kraków : StatSoft Polska, 2000. — ISBN10: 83-912346-5-7. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dwugłos o mózgu : z Jerzym Vetulanim i Ryszardem Tadeusiewiczem rozmawia redaktor Marian Nowy (Dziennik Polski)[Dialoque about brain] / Jerzy Vetulani, Ryszard TADEUSIEWICZ, rozm. Marian Nowy // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2000 t. 101 nr 10-12, s. 220–225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ewolucja kształcenia inżynierskiego – od przekazywania wiedzy do kształtowania umiejętności[Evolution of engineering education – from knowledge passing on to skills education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Kształcenie i dokształcanie inżynierów na potrzeby XXI wieku : [doskonalenie zdolności innowacyjnych studentów i wykładowców oraz nowe techniki i technologie edukacyjne] : V światowy kongres : Warszawa – wrzesień 2000 r. / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ; Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich. — Warszawa : [s. n.], 2000. — ISBN10: 83-907242-3-5. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego[Internet as an educational tool on background of the information society idea] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wychowanie Techniczne w Szkole ; ISSN 0867-3985. — 2000 R. 40 nr 2/3, s. 39–46. — Bibliogr. s. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego[Internet as an educational tool on the background of the information society idea] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 2000 nr 24, s. 15–33. — Bibliogr. s. 26–27. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z III [trzeciej] Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 25–26 października 1999 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Internet jako narzędzie edukacyjne w Akademii Górniczo-Hutniczej[Internet as an educational tool at University of Mining and Metallurgy] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ; ISSN 1429-7221. — 2000 nr 3, s. 93–97. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Komputerowa analiza i wspomaganie diagnostyki naczyń wieńcowych[Computer analysis and aid of coronary vessel diagnosis] / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-907806-3-1. — S. 295–299. — Bibliogr. s. 299, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kształcenie dla jutra[Education for tomorrow] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 2000 nr 24, s. 9–11. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z III [trzeciej] Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 25–26 października 1999 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Laudacja związana z nadaniem Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Eulogy connected with grating The Pope John Paul II the honorary degree Doctor Honoris Causa of the University of Mining and Metallurgy was presented by...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 77, s. 13. — tekst: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2000/_77/13_77.html

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Możliwości wykorzystania Internetu w edukacjiPossibilities in utilisation of the Internet in educational process / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz Morbitzer // W: Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski : III [trzecia] konferencja z cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji : Szczecin czerwiec 2000 : praca / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Gdańsku. Komisja Informatyki [et al.]. — Szczecin : Wydawnictwo Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, 2000. — S. 156–173, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości wykorzystania Internetu w edukacjiPossibilities of the use of Internet in education / Ryszard TADEUSIEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 T. 44/1, s. 106–110. — Bibliogr. s. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych[Neuron methods of analysis of time series and possibilities of their applications in biomedical problems] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł Lula // W: Sieci neuronowe / red. t. Włodzisław Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard Tadeusiewicz. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2000. — (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 / pod red. Macieja Nałęcza ; t. 6). — S. 521–568. — Bibliogr. s. 566–568

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Nowy paradygmat neurobiologii obliczeniowej: “experiment in computo”[New paradigm for computational neurobiology: “experiment in computo”] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Maciej Tadeusz Lazarewicz // W: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-907806-3-1. — S. 13–40. — Bibliogr. s. 36–40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena przydatności różnych typów sieci neuronowych w zadaniach analizy mowy patologicznejThe evaluation of effectiveness of various neural network types in pathological speech analysis / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: XLVII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2000 : Rzeszów–Jawor, 19–22.09.2000 : materiały, T. 2 = Open Seminar on Acoustics : proceedings / red. Witold Rdzanek, Lucyna Leniowska ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Rzeszowski ; Instytut Fizyki, Instytut Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. — Rzeszów : PTA, 2000. — S. 721–728. — Bibliogr. s. 728, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Odrzykoń – wieś : studium historyczne : 650 lat Odrzykonia 1348–1998[Odrzykoń – the country : historical study] / aut. tekstów: Józef Jucha, Stanisław F. JUCHA, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, [2000]. — 126, [4]. — (Zeszyty Odrzykońskie ; ISSN 1643-7454 ; z. 6). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Polityka władz AGH wobec pracowników – lepsze zarobki dla starszych, szanse dla młodych[Personnal politic at the University of Mining and Metallurgy – better salaries for elders, changes for young people] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 74, s. 4–7. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/74/04_74.htm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Postępy i sukcesy w biocybernetycznych pracach u podstaw sztucznej inteligencji[Progresses and successes in biocybernetic researches at bases of artificial intelligence] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Maciej Tadeusz Lazarewicz // W: IV [Czwarta] Krajowa konferencja naukowa nt. Sztuczna Inteligencja SzI–15'2000 : (badania–zastosowania–rozwój) : Siedlce–Warszawa 27–28 września 2000 roku / Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki ; Polskie Towarzystwo Cybernetyczne. Zarząd Główny. — Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2000. — S. 9–34. — Bibliogr. s. 31–34, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problem zbioru uczącego i ocena prognozy parametrów medycznych metodami sieci neuronowychLearning data set problem and evaluation of blood gases prognosis based on neural networks methods / Wiesław WAJS, Artur SUKIENNIK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały II sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2000 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — ISBN10: 83-908295-4-1. — S. 284–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25