Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
WEAIiIB-kbib

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 80 [Osiemdziesiąt] lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w KrakowieEighty years of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy in Cracow / Ryszard TADEUSIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 5, s. 218–219. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ciemna strona Internetu... : wykład inauguracyjny, Zamość, 16 październik 1999 r.[The dark side of Internet...] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. — Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, [1999]. — 32 s.. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cybernetyka reklamy[Cybernetics of publicity] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: XI ogólnopolskie konwersatorium nt. Sztuczna inteligencja – jej nowe oblicze : AI-14'99 : (badania–zastosowania–rozwój) : Siedlce–Warszawa 29–30 września 1999 roku / Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Polskie Towarzystwo Cybernetyczne. Zarząd Główny. — Siedlce : AP, [1999]. — ISBN10: 83-7051-097-3. — S. 331–342. — Bibliogr. s. 338–342

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czy informatyka bankowa powinna zostać wyodrębniona jako osobna dyscyplina?[Is bank informatics has to be separated as an individual discipline?] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Wojciech Janicki // W: Informatyka w zarządzaniu / [red. nauk. Edward Kolbusz]. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. — (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 276. Studia Informatica ; ISSN 0867-1753 ; 13). — Wyd. spec. z okazji jubileuszu Profesora Tadeusza Wierzbickiego. — S. 241–251. — Bibliogr. s. 250–251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czy starożytni budowniczowie piramid znali trójkąt Sierpińskiego? : przedsłowieDid the creators of the Egyptian pyramids know about Sierpinski's triangle? : foreword / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: The pyramids / Michael P. Wnuk, Carl Swopes. — Kraków : AKAPIT Publishing House, 1999. — Na okł. tyt.: From pyramids and fibonacci sequence to the laws of chaos. — Błędny ISBN: 83-7108-56-5. — ISBN10: 83-7108-056-5. — S. 9–18. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dyskusja „okrągłego stołu” na temat standardów w kształceniu nauczycieli informatyki[Round table on standards in forming of IT teachers] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 1999 nr 18, s. 161–164. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 16–17 października 1998 / pod red. Jacka Migdałka i Pawła Mosznera ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Informatyka medyczna[Medical informatic] / pod red. Ryszarda TADEUSIEWICZA i Wiesława WAJSA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczna, 1999. — 198, [1] s. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1612). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jubileusz i normalne życie[Jubilee and usual life] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 66/67, s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Komu i do czego sieci neuronowe?[To who and for what are neural networks?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 66/67, s. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Matematyka i piramidy : przedsłowie do książki autorstwa Miłosza Wnuka i Carla Swopesa pod tytułem: From pyramids and fibnacci sequence to the laws of chaos[Mathematics and pyramids] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 64, s. 19–20. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/64/19_64.htm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowegoMethods and criteria for evaluating banking software / Tadeusz Liszka, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań. — Kraków : AE, cop. 1999. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944 ; nr 522). — S. 183–209. — Bibliogr. s. 205–209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II [druga] krajowa konferencja. Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne[Computer methods and systems in scientific research and egineering design] / red.: R. TADEUSIEWICZ, S. BIAŁAS, T. SZMUC, M. SZYMKAT ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : [s. n.], 1999. — XIV, 736 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody komputerowego wspomagania nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej[Computer aided teaching in AGH] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 1999 nr 18, s. 95–108. — Bibliogr. s. 107–108. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 16–17 października 1998 / pod red. Jacka Migdałka i Pawła Mosznera ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena dokładności prognozowania parametrów medycznych gazometrii krwi metodami sztucznych sieci neuronowych[Estimation of precision and prediction of medical parameters of blood gasmetry by artificial neuron network methods] / Wiesław WAJS, Artur SUKIENNIK, Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr Kruczek, Jacek Pietrzyk // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XI [jedenasta] krajowa konferencja naukowa, Warszawa, grudzień 1999, T. 2 / pod red. Macieja Nałęcza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej ; Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki. — Warszawa : PAN, [1999]. — S. 847–851. — Bibliogr. s. 850–851

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odczytując znaki czasu... : fragmenty przemówienia JM Rektora, wygłoszonego na uroczystej Akademii z okazji 80-lecia [osiemdziesięciolecia] AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej][Reading signs of time] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 68, s. 3–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pismo nr Rb-s/37a/99 rektora Akademii Górniczo-Hutniczej : dodatek XXIII[The letter no. Rb-s/37a/99] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: KRASP : Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich : założenia systemu badań naukowych : zasadnicze kierunki nowelizacji ustawodawstwa : Warszawa, marzec 1999 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999. — S. 136–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przetwarzanie, analiza i rozpoznawanie sygnałów biomedycznych z wykorzystaniem sieci neuronowych[Processing, analysis and recognition of biomedical signal withneural networks use] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyka medyczna / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza i Wiesława Wajsa. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; poz. 1612). — S. 123–136. — Bibliogr. s. 134–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przyszłość reklamy[The future of publicity] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Pionierzy i tytani polskiej reklamy / Piotr Wasilewski. — Kraków : Agencja Wasilewski, 1999. — S. 416–420

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rektor AGH w Meksyku[Rector of UMM in Mexico] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 63, s. 4–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sieci neuronowe – chwilowa fascynacja?[Neural networks – temporary fascination?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii : warsztaty hydrologiczne : Kraków, 28–29 maja 1998 r. / pod red. Joanny Pociask-Karteczki ; Zakład Hydrografii – Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Laboratorium Biocybernetyki. — Kraków : Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. — ISBN10: 83-911124-9-7. — S. 7–34. — Bibliogr. s. 31–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sieci neuronowe – moda czy metoda?[Neural networks – new trend or method?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Metody sieciowe w inżynierii niezawodności : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 1999, T. 1 / Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1999. — S. 133–139. — Bibliogr. s. 137–139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Słowo wstępne[Foreword] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 1999 nr 18, s. 11–14. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 16–17 października 1998 / pod red. Jacka Migdałka i Pawła Mosznera ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Smog informacyjny[Informatic smog] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Zagrożenia cywilizacyjne. — Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1999. — (Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-5159 ; t. 2). — ISBN10: 8386956674. — S. 97–107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Techniki realizacji sieci neuronowych[Neural networks realization techniques] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach ; ISSN 0860-438X. — (Cybernetyka Wiedzy i Technologia Edukacyjna). — 1999 nr 55, s. 75–101. — Bibliogr. s. 84–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Teoretyczne podstawy informatyki[Theoretical bases of informatics] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł Moszner, Andrzej Szydełko. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1999 [dodruk]. — 118 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: