Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 80 [Osiemdziesiąt] lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w KrakowieEighty years of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy in Cracow / Ryszard TADEUSIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 5, s. 218–219. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Acoustic assessment of voice signal deformation after partial surgery of the larynx / W. WSZOŁEK, M. Modrzejewski, R. TADEUSIEWICZ, A. IZWORSKI // Medical & Biological Engineering & Computing : Journal of the International Federation for Medical & Biological Engineering ; ISSN 0140-0118. — 1999 vol. 37 suppl. 2, s. 530–531. — Bibliogr. s. 531. — EMBEC'99 : European Medical and Biological Engineering Conference : Vienna, November 4–7, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dyskusja „okrągłego stołu” na temat standardów w kształceniu nauczycieli informatyki[Round table on standards in forming of IT teachers] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 1999 nr 18, s. 161–164. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 16–17 października 1998 / pod red. Jacka Migdałka i Pawła Mosznera ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jubileusz i normalne życie[Jubilee and usual life] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 66/67, s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komu i do czego sieci neuronowe?[To who and for what are neural networks?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 66/67, s. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Matematyka i piramidy : przedsłowie do książki autorstwa Miłosza Wnuka i Carla Swopesa pod tytułem: From pyramids and fibnacci sequence to the laws of chaos[Mathematics and pyramids] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 64, s. 19–20. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/64/19_64.htm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody komputerowego wspomagania nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej[Computer aided teaching in AGH] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 1999 nr 18, s. 95–108. — Bibliogr. s. 107–108. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 16–17 października 1998 / pod red. Jacka Migdałka i Pawła Mosznera ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Odczytując znaki czasu... : fragmenty przemówienia JM Rektora, wygłoszonego na uroczystej Akademii z okazji 80-lecia [osiemdziesięciolecia] AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej][Reading signs of time] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 68, s. 3–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rektor AGH w Meksyku[Rector of UMM in Mexico] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 63, s. 4–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Słowo wstępne[Foreword] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Problemy Studiów Nauczycielskich / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich ; ISSN 0239-6769. — 1999 nr 18, s. 11–14. — Informatyczne przygotowanie nauczycieli : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej : Kraków, 16–17 października 1998 / pod red. Jacka Migdałka i Pawła Mosznera ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Syntactic analysis and languages of shape feature description in computer-aided diagnosis and recognition of cancerous and inflammatory lesions of organs in selected x-ray images / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // Journal of Digital Imaging ; ISSN 0897-1889. — 1999 vol. 12 iss. 1 suppl., s. 24–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.. — SCAR 99 : “PACS: performance improvement in radiology” : proceedings of the 16th [sixteenth] symposium for computer applications in radiology : May 6–9, 1999 Houston,TX. — tekst: https://link-1springer-1com-1nyztljri0043.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2FBF03168747.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/BF03168747

12
 • Techniki realizacji sieci neuronowych[Neural networks realization techniques] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach ; ISSN 0860-438X. — (Cybernetyka Wiedzy i Technologia Edukacyjna). — 1999 nr 55, s. 75–101. — Bibliogr. s. 84–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The bandwidth variability of a typical electrocardiogram / P. AUGUSTYNIAK, R. TADEUSIEWICZ // Medical & Biological Engineering & Computing : Journal of the International Federation for Medical & Biological Engineering ; ISSN 0140-0118. — 1999 vol. 37 suppl. 2, s. 394–395. — Bibliogr. s. 395. — EMBEC'99 : European Medical and Biological Engineering Conference : Vienna, November 4–7, 1999 : proceedings. Part 1 / ed. Peter Rehak, Helmut Hutten. — [S. l. : EMBEC], 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The selection of distinctive features in the tasks of pathological speech processing and classification / R. TADEUSIEWICZ, W. WSZOŁEK, T. WSZOŁEK // Medical & Biological Engineering & Computing : Journal of the International Federation for Medical & Biological Engineering ; ISSN 0140-0118. — 1999 vol. 37 suppl. 2, s. 528–529. — Bibliogr. s. 529. — EMBEC'99 : European Medical and Biological Engineering Conference : Vienna, November 4–7, 1999 : proceedings. Part 1 / ed. Peter Rehak, Helmut Hutten. — [S. l. : EMBEC], 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Tropem ludzkiego mózgu : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, specjalistą od sieci neuronowych, rektorem AGH w Krakowie[On the human brain track] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Andrzej Nowak // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 62, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Uwagi na temat udziału AGH w inwestycjach finansowanych przez MEN[Comments on participation of UMM in investemnts financing by Ministry of Education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 70, s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wchodźmy w rok 2000 bez kompleksów, ale z poczuciem rosnących obowiązków : fragmenty przemówienia JM Rektora, wygłoszonego na uroczystej Akademii z okazji Inauguracji 81. roku akademickiego AGH[Going to the 2000 year] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 73, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie ciągłego pomiaru saturacji hemoglobiny tlenem w prognozowaniu przez sieć neuronową parametrów gazometrii krwi tętniczejA continuous measurement method for blood gases prediction using newral network / Artur SUKIENNIK, Piotr Kruczek, Jacek J. Pietrzyk, Wiesław WAJS, Ryszard TADEUSIEWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 1999 nr 7, s. 24–29. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW9-0011-2366/c/Sukiennik.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: