Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Szymczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7509-2040

ResearcherID: V-2068-2017

Scopus: 22434040200

PBN: 909870

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza możliwości przesyłu energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach solarnych na bardzo duże odległości
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER
  ŹródłoElektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa). — 2014 R. 55 nr 3, s. 89–91
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza sceny przy użyciu desktryptorów punktów charakterystycznych
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 15 z. 3, s. 283–293. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_17.pdf
3
 • [referat, 2005]
 • TytułAnalysis of typical data centre from the point of view of accessibility, sensibility, usage of results in the SLA agreement
  AutorzyM. SZYMCZYK, P. SZYMCZYK
  ŹródłoMIXDES 2005 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 12textsuperscript{th} international conference : Kraków, Poland 22–25 June 2004, Vol. 1 of 2 / ed. Andrzej Napieralski. — [Łodź : Technical University. Department of Microelectronics and Computer Science], 2005. — S. 611–615
4
5
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of S-transform to signal analysis
  AutorzySZYMCZYK P., SZYMCZYK M.
  ŹródłoMCSB 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference Cybernetic Modelling of Biological Systems : Kraków (Poland), 14–15 May 2015 : [abstract book]. — [Kraków] : De Gruyter, [2015]. — S. 23
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplication of S-transform to signal analysis
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoBio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College. — 2015 vol. 11 iss. 4, s. 223–229
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAspekty czasowe algorytmu SURF w wersji sekwencyjnej i równoległej zaimplementowanej w technologii CUDA
  AutorzyMagdalena SZYMCZYK, Piotr SZYMCZYK
  ŹródłoPAR Pomiary Automatyka Robotyka. — 2011 R. 15 nr 12, s. 241–243
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBezpieczeństwo i niezawodność systemów wbudowanych opartych na nowoczesnych mikrokontrolerach
  AutorzyMagdalena SZYMCZYK, Piotr SZYMCZYK
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 15 z. 2, s. 443–449. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto44.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBezpieczeństwo systemów sterowanych komputerowo
  AutorzyMagdalena SZYMCZYK
  ŹródłoAutomatyka. — 2003 t. 7 z. 1–2, s. 283–290
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBezprzewodowy system automatyki bazujący na protokole SimpliciTI
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoPAR Pomiary Automatyka Robotyka. — 2009 R. 13 nr 7–8, s. 5–8
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułChaos deterministyczny zaobserwowany podczas komputerowych symulacji zjawisk fizycznych wykonywanych z użyciem pakietu graficznego Softimage firmy Autodesk
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER
  ŹródłoElektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa). — 2013 R. 54 nr 9, s. 153–155
13
14
 • [referat, 2002]
 • TytułCommunication problems in real-time and embedded systems
  AutorzyMagdalena SZYMCZYK
  ŹródłoICCC'2002 : proceedings of 3textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVIItextsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB-TU. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 407–412
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCyfrowe czujniki do pomiarów wielkości nieelektrycznych w automatyce
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER
  ŹródłoPAR Pomiary Automatyka Robotyka. — 2010 R. 14 nr 4, s. 18–21
16
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDetekcja błędów on-line w komputerowych systemach sterowania za pomocą procesora monitorującego
  AutorzyMagdalena SZYMCZYK, Piotr SZYMCZYK
  ŹródłoPAR Pomiary Automatyka Robotyka. — 2010 R. 14 nr 2, s. 64
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEnergooszczędne algorytmy w systemach wbudowanych
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 15 z. 2, s. 451–458. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto45.pdf
18
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułEnergooszczędne oprogramowanie systemów czasu rzeczywistego mikrokontrolerów
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoSystemy czasu rzeczywistego : postępy badań i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Zielińskiego. — Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009. — S. 179–186
19
 • [referat, 2004]
 • TytułESPAC – computer aided system for design and implementation computer applications
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoICCC'2004 : 5textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — S. 883–888
20
21
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułImplementacja semaforów i kolejek komunikatów w systemie CrOS
  AutorzyPiotr SZWED, Grzegorz ROGUS, Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoMetody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. — S. 277–288
22
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułImplementacja systemu czasu rzeczywistego na platformie mikrokontrolerów
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoPAR Pomiary Automatyka Robotyka. — 2010 R. 14 nr 2, s. 63
23
 • [monografia, 2015]
 • TytułKomputerowe przetwarzanie i analiza danych georadarowych [Dokument elektroniczny] : monografia
  Autorzyred. nauk.: Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK ; aut. Piotr SZYMCZYK, Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER, Tomasz Gołębiowski
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe IAE, 2015. — 144 s.
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMatlab and parallel computing
  AutorzyMagdalena SZYMCZYK, Piotr SZYMCZYK
  ŹródłoImage Processing & Communications : an International Journal. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 207–216
25
 • [referat, 2001]
 • TytułMessage – passing specification for real time systems
  AutorzyMagdalena SZYMCZYK
  ŹródłoInternational Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001 / [przygot. do dr. Andrzej Kot, Jarosław Konieczny] ; organizers Department of Process Control. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — S. 325–328