Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Bartłomiej Szmuc, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4922-5369 orcid iD

ResearcherID: J-3955-2014

Scopus: 6602953396

PBN: 5e70922c878c28a047391201

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • Tytuł55 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
  AutorzyTomasz SZMUC
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 nr 3, s. 2–3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [materiały konferencyjne (red.), 2012]
 • TytułAdvances in software engineering techniques : 4th IFIP TC 2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques, CEE-SET 2009 : Krakow, Poland, October 12–14, 2009 : revised selected papers
  Autorzyeds. Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Jaroslav Zendulka
  DetailsHeidelberg, [etc.] : Springer, cop. 2012. — XII, 256, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-28038-2

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAlgebraiczno-grafowe metody reprezentacji wiedzy dla analizy i weryfikacji atrybutowych systemów tablicowych
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 535–543
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułAnaliza i projektowanie oprogramowania systemów czasu rzeczywistego
  AutorzyTomasz SZMUC
  ŹródłoAnaliza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia / red. Jan Werewka, Tomasz Szmuc ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — S. 32–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [książka, 2001]
 • TytułAnaliza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia
  Autorzyred. Jan WEREWKA, Tomasz SZMUC ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki
  DetailsKraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — 560 s
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwiązań reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy
  AutorzyAntoni LIGĘZA, Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 261–266
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza mechanizmów języka UML 2.0 do modelowania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego
  AutorzyRadosław KLIMEK, Tomasz SZMUC
  ŹródłoWspółczesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 45–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2005]
 • TytułApplication of RTCP-nets for design and analysis of embedded systems
  AutorzyM. SZPYRKA, T. SZMUC
  ŹródłoMIXDES 2005 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 12textsuperscript{th} international conference : Kraków, Poland 22–25 June 2004, Vol. 1 of 2 / ed. Andrzej Napieralski. — [Łodź : Technical University. Department of Microelectronics and Computer Science], 2005. — S. 565–570
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułBadanie (weryfikacja) własności baz wiedzy z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Antoni LIGĘZA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoInżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 119–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [materiały konferencyjne (red.), 2009]
 • TytułCEE-SET 2009 : preprint of the proceedings of the 4th IFIP TC2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques : Kraków, Poland, October 12–14, 2009
  Autorzyeds. Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Jaroslav Zendulka
  Details[Kraków : AGH], [2009]. — 297, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2000]
 • TytułCharakterystyka systemu RTLinux względem wybranych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
  AutorzyTomasz SZMUC, Piotr Matyasik, Rafał Mrówka
  ŹródłoSystemy czasu rzeczywistego : VII konferencja : Kraków, 25–28 września 2000 : materiały konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Radosław Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2000. — S. 283–295
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2020]
 • TytułConsistency preserving development of embedded systems using AADL
  AutorzyTomasz SZMUC, Wojciech SZMUC
  ŹródłoMIXDES 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 27textsuperscript{th} international conference Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 25–27, 2020 / ed. by Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology, cop. 2020. — S. 245–248
 • keywords: embedded systems, temporal logic verification, translation into CPN, AADL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2007]
 • TytułDecision tables in Petri net models
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoRough sets and intelligent systems paradigms : international conference, RSEISP 2007 : Warsaw, Poland, June 28–30, 2007 : proceedings / eds. Marzena Kryszkiewicz [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — S. 648–657
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułDesign and verification of rule-based systems for Alvis models
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoRough sets and intelligent systems – Profesor Zdzisław Pawlak in memoriam, Vol. 2 / eds. Andrzej Skowron, Zbigniew Suraj. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. — S. 539–558
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [referat, 2015]
 • TytułFormal methods - support or scientific decoration in software development
  AutorzyTomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA
  ŹródłoMIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22textsuperscript{nd} international conference / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2015. — S. 19
 • keywords: temporal logic, Petri nets, embedded systems, software development, process algebra, Alvis language

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2015.7208473

23
24
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułGeneral information about the KIC innoenergy Co-Location Center
  AutorzyRafał MRÓWKA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoDevelopment of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — S. 9–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2012]
 • TytułGreen AGH Campus : [abstract]
  AutorzyTomasz SZMUC, Leszek KOTULSKI, Bartosz Wojszczyk, Adam SĘDZIWY
  ŹródłoSMARTGREENS 2012 : 1textsuperscript{st} international conference on Smart grids and green IT systems : Porto, Portugal 19–20 April 2012 : final program and book of abstracts. — Portugal : SciTePress, 2012. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: