Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Bartłomiej Szmuc, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4922-5369 orcid iD

ResearcherID: J-3955-2014

Scopus: 6602953396

PBN: 5e70922c878c28a047391201

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • Tytuł55 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
  AutorzyTomasz SZMUC
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 nr 3, s. 2–3
2
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułA formal approach to modelling of real-time systems using RTCP-nets
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC, Piotr MATYASIK, Wojciech SZMUC
  ŹródłoFoundations of Computing and Decision Sciences. — 2005 vol. 30 no. 1, s. 61–71. — tekst: http://fcds.cs.put.poznan.pl/FCDS/ArticleDetails.aspx?articleId=31
3
 • [materiały konferencyjne (red.), 2012]
 • TytułAdvances in software engineering techniques : 4th IFIP TC 2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques, CEE-SET 2009 : Krakow, Poland, October 12–14, 2009 : revised selected papers
  Autorzyeds. Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Jaroslav Zendulka
  DetailsHeidelberg, [etc.] : Springer, cop. 2012. — XII, 256, [1] s.
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAlgebraiczno-grafowe metody reprezentacji wiedzy dla analizy i weryfikacji atrybutowych systemów tablicowych
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 535–543
5
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułAnaliza i projektowanie oprogramowania systemów czasu rzeczywistego
  AutorzyTomasz SZMUC
  ŹródłoAnaliza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia / red. Jan Werewka, Tomasz Szmuc ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — S. 32–87
6
 • [książka, 2001]
 • TytułAnaliza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia
  Autorzyred. Jan WEREWKA, Tomasz SZMUC ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki
  DetailsKraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — 560 s
7
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwiązań reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy
  AutorzyAntoni LIGĘZA, Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 261–266
8
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza mechanizmów języka UML 2.0 do modelowania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego
  AutorzyRadosław KLIMEK, Tomasz SZMUC
  ŹródłoWspółczesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 45–60
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnalysis, verification and design of tabular systems : logical, algebraic and graphical methods
  AutorzyAntoni LIGĘZA, Grzegorz J. NALEPA, Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Piotr SZWED, Igor WOJNICKI
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 345–354
10
 • [referat, 2005]
 • TytułApplication of RTCP-nets for design and analysis of embedded systems
  AutorzyM. SZPYRKA, T. SZMUC
  ŹródłoMIXDES 2005 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 12textsuperscript{th} international conference : Kraków, Poland 22–25 June 2004, Vol. 1 of 2 / ed. Andrzej Napieralski. — [Łodź : Technical University. Department of Microelectronics and Computer Science], 2005. — S. 565–570
11
12
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułBadanie (weryfikacja) własności baz wiedzy z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Antoni LIGĘZA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoInżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 119–126
13
 • [materiały konferencyjne (red.), 2009]
 • TytułCEE-SET 2009 : preprint of the proceedings of the 4th IFIP TC2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques : Kraków, Poland, October 12–14, 2009
  Autorzyeds. Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Jaroslav Zendulka
  Details[Kraków : AGH], [2009]. — 297, [1] s.
14
 • [referat, 2000]
 • TytułCharakterystyka systemu RTLinux względem wybranych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
  AutorzyTomasz SZMUC, Piotr Matyasik, Rafał Mrówka
  ŹródłoSystemy czasu rzeczywistego : VII konferencja : Kraków, 25–28 września 2000 : materiały konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Radosław Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2000. — S. 283–295
15
16
 • [referat, 2020]
 • TytułConsistency preserving development of embedded systems using AADL
  AutorzyTomasz SZMUC, Wojciech SZMUC
  ŹródłoMIXDES 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 27textsuperscript{th} international conference Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 25–27, 2020 / ed. by Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology, cop. 2020. — S. 245–248
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułCross modeling of embedded systems using SysML and Petri Nets
  AutorzyWojciech SZMUC, Tomasz SZMUC
  ŹródłoInternational Journal of Microelectronics and Computer Science. — 2018 vol. 9 no. 2, s. 60–65. — tekst: https://ijmcs.dmcs.pl/documents/10630/360081/IJMCS_2_2018_2.pdf
18
 • [referat, 2007]
 • TytułDecision tables in Petri net models
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoRough sets and intelligent systems paradigms : international conference, RSEISP 2007 : Warsaw, Poland, June 28–30, 2007 : proceedings / eds. Marzena Kryszkiewicz [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — S. 648–657
19
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułDesign and verification of rule-based systems for Alvis models
  AutorzyMarcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoRough sets and intelligent systems – Profesor Zdzisław Pawlak in memoriam, Vol. 2 / eds. Andrzej Skowron, Zbigniew Suraj. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. — S. 539–558
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki
  AutorzyJanusz KOTLARCZYK, Zbigniew SITEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT, Wojciech Pachelski, Stanisław MULARZ, [et al.], Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Zbigniew KASINA, Henryk MARCAK, Józef JACHIMSKI, Andrzej LEŚNIAK, Wojciech MASTEJ, [et al.], Jakub SIEMEK, Andrzej OLAJOSSY, Tomasz SZMUC, [et al.]
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2001 nr 3, s. 57–79
22
 • [referat, 2015]
 • TytułFormal methods - support or scientific decoration in software development
  AutorzyTomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA
  ŹródłoMIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22textsuperscript{nd} international conference / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2015. — S. 19
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułFrom UML object behavior description into Petri net models : towards systematic development of embedded systems
  AutorzyWojciech SZMUC, Tomasz SZMUC
  ŹródłoInternational Journal of Microelectronics and Computer Science. — 2016 vol. 7 no. 2, s. 60–64. — tekst: https://ijmcs.dmcs.pl/documents/10630/212938/IJMCS_2_2016_4.pdf
24
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułGeneral information about the KIC innoenergy Co-Location Center
  AutorzyRafał MRÓWKA, Tomasz SZMUC
  ŹródłoDevelopment of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — S. 9–16
25
 • [referat, 2012]
 • TytułGreen AGH Campus : [abstract]
  AutorzyTomasz SZMUC, Leszek KOTULSKI, Bartosz Wojszczyk, Adam SĘDZIWY
  ŹródłoSMARTGREENS 2012 : 1textsuperscript{st} international conference on Smart grids and green IT systems : Porto, Portugal 19–20 April 2012 : final program and book of abstracts. — Portugal : SciTePress, 2012. — S. 31