Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Bartłomiej Szmuc, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4922-5369 orcid iD

ResearcherID: J-3955-2014

Scopus: 6602953396

PBN: 5e70922c878c28a047391201

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem781316272011
202111
202022
201911
2018211
2016211
201511
2013211
20125113
201111
2010312
20093111
20084211
200751211
20063111
2005101432
2004422
2003321
20026222
2001113224
20007322
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7838391
202111
202022
201911
201822
201622
201511
201322
201255
201111
2010321
200933
2008422
2007532
200633
20051046
2004431
2003312
2002651
200111911
200077
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem786216
202111
202022
201911
201822
201622
201511
2013211
2012514
201111
201033
200933
2008431
2007541
2006312
20051064
2004431
2003321
200266
20011111
200077
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem78276
202111
202022
201911
201822
201622
201511
201322
201255
201111
2010312
200933
200844
200755
200633
20051010
200444
200333
200266
20011111
200077
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem782256
202111
202022
201911
201822
201622
201511
2013211
2012541
201111
201033
2009312
2008422
2007514
200633
20051010
200444
200333
200266
20011111
200077
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem783939
202111
202022
201911
201822
201622
201511
2013211
2012541
201111
201033
200933
200844
2007532
2006312
20051037
2004413
2003312
2002624
20011138
200077
1999221
 • 55 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica[55 years of Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics of AGH University of Science and Technology] / Tomasz SZMUC // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 nr 3, s. 2–3. — Na okł. dod.: AGH 55 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A formal approach to modelling of real-time systems using RTCP-nets / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC, Piotr MATYASIK, Wojciech SZMUC // Foundations of Computing and Decision Sciences ; ISSN 0867-6356. — 2005 vol. 30 no. 1, s. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.. — National Software Engineering Conference (KKIO'2004) sympozjum : 5-8 October 2004, Gdańsk, Poland. — tekst: http://fcds.cs.put.poznan.pl/FCDS/ArticleDetails.aspx?articleId=31

 • słowa kluczowe: modelowanie, system czasu rzeczywistego

  keywords: modelling, real-time system, RTCP-net

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Algebraiczno-grafowe metody reprezentacji wiedzy dla analizy i weryfikacji atrybutowych systemów tablicowychAlgebraic-graphical methods of knowledge representation for analysis and verification of attributive tabular systems / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 535–543. — Bibliogr. s. 543, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza i projektowanie oprogramowania systemów czasu rzeczywistegoAnalysis and design of software for real-time systems / Tomasz SZMUC // W: Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia / red. Jan Werewka, Tomasz Szmuc ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — ISBN10: 8386856335. — S. 32–87. — Bibliogr. s. 85–87, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszeniaAnalysis and design of real-time computer systems with different distribution grade / red. Jan WEREWKA, Tomasz SZMUC ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — 560 s. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-86856-33-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwiązań reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy[Analysis, classification and evaluation of selected problems and solutions for knowledge representation and verification] / Antoni LIGĘZA, Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza mechanizmów języka UML 2.0 do modelowania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego[Analysis of UML 2.0 properties for a modeling of real time software] / Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Współczesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — ISBN10: 8320430232. — S. 45–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis, verification and design of tabular systems : logical, algebraic and graphical methodsAnaliza, weryfikacja i projektowanie systemów tablicowych : metody logiczne, algenraiczne i graficzne / Antoni LIGĘZA, Grzegorz J. NALEPA, Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Piotr SZWED, Igor WOJNICKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 345–354. — Bibliogr. s. 353–354, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of RTCP-nets for design and analysis of embedded systems / M. SZPYRKA, T. SZMUC // W: MIXDES 2005 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 12\textsuperscript{th} international conference : Kraków, Poland 22–25 June 2004, Vol. 1 of 2 / ed. Andrzej Napieralski. — [Łodź : Technical University. Department of Microelectronics and Computer Science], 2005. — S. 565–570. — Bibliogr. s. 570, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Badanie (weryfikacja) własności baz wiedzy z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego[Knowledge base analysis (verification) with use of coloured Petri nets] / Marcin SZPYRKA, Antoni LIGĘZA, Tomasz SZMUC // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — ISBN10: 83-7085-476-1. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • CEE-SET 2009 : preprint of the proceedings of the 4th IFIP TC2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques : Kraków, Poland, October 12–14, 2009 / eds. Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Jaroslav Zendulka. — [Kraków : AGH], [2009]. — 297, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Charakterystyka systemu RTLinux względem wybranych systemów operacyjnych czasu rzeczywistegoProfile of RTLinux system over existing real-time operating systems / Tomasz SZMUC, Piotr Matyasik, Rafał Mrówka // W: Systemy czasu rzeczywistego : VII konferencja : Kraków, 25–28 września 2000 : materiały konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Radosław Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2000. — ISBN10: 83-914257-0-3. — S. 283–295. — Bibliogr. s. 295, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Consistency preserving development of embedded systems using AADL / Tomasz SZMUC, Wojciech SZMUC // W: MIXDES 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 27\textsuperscript{th} international conference Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 25–27, 2020 / ed. by Andrzej Napieralski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Lodz University of Technology, cop. 2020. — Dod. e-ISBN: 978-83-63578-18-3 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-7281-9781-4. — e-ISBN: 978-83-63578-17-6. — S. 245–248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mixdes.org/downloads/MIXDES2020.pdf [2020-08-27]. — Bibliogr. s. 248, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-04. — Toż po adresem {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047s4002e.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==9155806}

  orcid iD
 • keywords: embedded systems, temporal logic verification, translation into CPN, AADL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Decision tables in Petri net models / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // W: Rough sets and intelligent systems paradigms : international conference, RSEISP 2007 : Warsaw, Poland, June 28–30, 2007 : proceedings / eds. Marzena Kryszkiewicz [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 4585). — ISBN: 978-3-540-73450-5 ; e-ISBN: 978-3-540-73451-2. — S. 648–657. — Bibliogr. s. 657, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Design and verification of rule-based systems for Alvis models / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // W: Rough sets and intelligent systems – Profesor Zdzisław Pawlak in memoriam, Vol. 2 / eds. Andrzej Skowron, Zbigniew Suraj. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. — (Intelligent Systems Reference Library ; ISSN 1868-4394 ; vol. 43). — ISBN: 978-3-642-30340-1 ; e-ISBN: 978-3-642-30341-8. — S. 539–558. — Bibliogr. s. 558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Formal methods - support or scientific decoration in software development / Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA // W: MIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22\textsuperscript{nd} international conference / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63578-06-0. — S. 19. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 24–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

 • keywords: temporal logic, Petri nets, embedded systems, software development, process algebra, Alvis language

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2015.7208473

23
 • From UML object behavior description into Petri net models : towards systematic development of embedded systems / Wojciech SZMUC, Tomasz SZMUC // International Journal of Microelectronics and Computer Science ; ISSN 2080-8755. — 2016 vol. 7 no. 2, s. 60–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr.. — tekst: https://ijmcs.dmcs.pl/documents/10630/212938/IJMCS_2_2016_4.pdf

 • keywords: UML, model, object, formal, Petri, queue, event, state machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • General information about the KIC innoenergy Co-Location Center / Rafał MRÓWKA, Tomasz SZMUC // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 9–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Green AGH Campus : [abstract] / Tomasz SZMUC, Leszek KOTULSKI, Bartosz Wojszczyk, Adam SĘDZIWY // W: SMARTGREENS 2012 : 1\textsuperscript{st} international conference on Smart grids and green IT systems : Porto, Portugal 19–20 April 2012 : final program and book of abstracts. — Portugal : SciTePress, 2012. — S. 31. — Pełny tekst W: SMARTGREENS 2012 [Dokument elektroniczny] : Porto, Portugal, 19–20 April, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Portugal : SciTePress, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 159–162. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 162, Abstr. — ISBN 978-989-8565-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: