Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Rogus, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56004925400

PBN: 909812

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułA solution for adaptation of legacy enterprise software for private cloud computing model
  AutorzyJan WEREWKA, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoInformation systems architecture and technology : service oriented networked systems / eds. Adam Grzech, [et al.] ; Wrocław University of Technology. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — S. 61–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza i projektowania oprogramowania metodą SOMT
  AutorzyGrzegorz ROGUS, Grzegorz HAMUDA
  ŹródłoSystemy czasu rzeczywistego : VII konferencja : Kraków, 25–28 września 2000 : materiały konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Radosław Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2000. — S. 229–240
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2015]
 • TytułAssessment of software system presentation layers based on an ECORAM reference architecture model
  AutorzyMichał TUREK, Jan WEREWKA, Kamil Sztandera, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoFedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 13-16, 2015, Łódź, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2015]. — S. 74–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2015F131

4
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułFormalna analiza poprawności modeli usług sieciowych
  AutorzyRadosław KLIMEK, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoIntegracja systemów informatycznych – nowe wyzwania / red. Janusz Górski, Cezary Orłowski. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2011. — S. 213–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułImplementacja semaforów i kolejek komunikatów w systemie CrOS
  AutorzyPiotr SZWED, Grzegorz ROGUS, Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoMetody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. — S. 277–288
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułIntegracja modeli ontologicznych metodyk zarządzania projektami IT na przykładzie zarządzania zmianą
  AutorzyPiotr SZWED, Grzegorz ROGUS, Jan WEREWKA
  ŹródłoInżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych / red. Janusz Górski, Cezary Orłowski. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010. — S. 337–344
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2010]
 • TytułIntegration of classical and agile project management methodologies based on ontological models
  AutorzyJan WEREWKA, Piotr SZWED, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2010. — S. [1–23]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułIntegration of classical and agile project management methodologies based on ontological models
  AutorzyJan WEREWKA, Piotr SZWED, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoProduction engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — S. 7–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułISMESDaD – a Synergetic Methodology for Enterprise Software Development and Deployment
  AutorzyGrzegorz ROGUS, Paweł SKRZYŃSKI, Piotr SZWED, Michał TUREK, Jan WEREWKA
  ŹródłoAspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — S. 41–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułModeling and verification of reactive software using LOTOS
  AutorzyGrzegorz ROGUS, Tomasz SZMUC
  ŹródłoSoftware engineering : evolution and emerging technologies / eds. Krzysztof Zieliński, Tomasz Szmuc. — Amsterdam, [etc.] : IOS Press, 2005. — S. 365–377
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2014]
 • TytułModeling context-aware and agent-ready systems for the outdoor smart lighting
  AutorzyRadosław KLIMEK, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoArtificial Intelligence and Soft Computing : 13th International Conference, ICAISC 2014 : Zakopane, Poland, June 1–5, 2014 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Cham, [etc.] : Springer, cop. 2014. — S. 257–268
 • keywords: context-awareness, activity diagrams, smart lighting, system architecture, pervasive computing, Ambient Intelligence, Context-Modeling Language

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07176-3_23

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOntology based alignment of classic and agile project managment for an it enterpris
  AutorzyPiotr SZWED, Jan WEREWKA, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej ; t. 19. Seria: Technologie Informacyjne. — 2010 nr 8, s. 345–350
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2013]
 • TytułOntology of architectural decisions supporting ATAM based assessment of SOA architectures
  AutorzyPiotr SZWED, Paweł SKRZYŃSKI, Grzegorz ROGUS, Jan WEREWKA
  ŹródłoFedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — S. 39
 • keywords: SOA, ontology, ATAM, software architecture, architecture assessment, architecture evaluation, enterprise architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2000]
 • TytułProjektowanie aplikacji za pomocą pakietu ControlShell – modele (abstrakcje programowania)
  AutorzyGrzegorz ROGUS, Grzegorz HAMUDA
  ŹródłoSystemy czasu rzeczywistego : VII konferencja : Kraków, 25–28 września 2000 : materiały konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Radosław Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2000. — S. 241–251
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2015]
 • TytułProposal of a context-aware smart home ecosystem
  AutorzyRadosław KLIMEK, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoArtificial Intelligence and Soft Computing : 14th International Conference, ICAISC 2015 : Zakopane, Poland, June 14–18, 2015 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Cham, [etc.] : Springer, cop. 2015. — S. 412–423
 • keywords: SOA, context-awareness, web service, pervasive computing, smart home, ecosystem, smart scenario, context modeling, context reasoning, architecture for smart homes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-19369-4_37

17
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułPropozycja architektury systemu CrOS
  AutorzyPiotr SZWED, Grzegorz ROGUS, Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK
  ŹródłoMetody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. — S. 117–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułReprezentacja ontologiczna klasycznej metodyki zarządzania projektami PMBOK
  AutorzyGrzegorz ROGUS, Piotr SZWED, Jan WEREWKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej ; t. 19. Seria: Technologie Informacyjne. — 2010 nr 8, s. 333–338
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSOAROAD : an ontology of architectural decisions supporting assessment of service oriented architectures
  AutorzyPiotr SZWED, Paweł SKRZYŃSKI, Grzegorz ROGUS, Jan WEREWKA
  ŹródłoInformatica : an International Journal of Computing and Informatics. — 2014 vol. 38 no. 1 special issue: Advances in semantic information retrieval, s. 31–42
 • keywords: SOA, ontology, ATAM, software architecture, architecture assessment, architecture evaluation, enterprise architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułSymulator systemu operacyjnego czasu rzeczywistego uCRTOS
  AutorzyMagdalena SZYMCZYK, Piotr SZYMCZYK, Piotr SZWED, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoMetody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. — S. 153–162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułSystem wbudowany z bezpiecznym asynchronicznym interfejsem www
  AutorzyPiotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK, Piotr SZWED, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoMetody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. — S. 323–332
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułSystematyczna analiza poprawności w wytwarzaniu bezpiecznego oprogramowania
  AutorzyTomasz SZMUC, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2005 [nr] 9bis wyd. spec. dod., s. 288–290
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25