Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Migacz, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułDetekcja i określanie powierzchni obszarów leśnych na zdjęciach lotniczych
  AutorzyZbigniew BUBLIŃSKI, Andrzej MIGACZ
  ŹródłoAutomatyka. — 2003 t. 7 z. 3, s. 295–301
2
 • [referat, 2003]
 • TytułMultimedialne funkcje symulacyjnego modelu rodziny pszczelej
  AutorzyAndrzej MIGACZ, Andrzej IZWORSKI, Marcin MICHAŁEK
  ŹródłoXL Naukowa konferencja pszczelarska : Puławy, 11–12 marca 2003 : materiały z konferencji / Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Oddział Pszczelnictwa ; Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. — [Puławy : ISiK.OP], [2003]. — S. 16–18
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPróba zastosowania modelu symulacyjnego do badania złożonego systemu biologicznego
  AutorzyAndrzej MIGACZ
  ŹródłoAutomatyka. — 1999 t. 3 z. 2, s. 469–486
4
 • [referat, 2005]
 • TytułSymulacyjny model rodziny pszczelej : [streszczenie]
  AutorzyAndrzej IZWORSKI, Andrzej MIGACZ, Marcin MICHAŁEK
  ŹródłoMCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2005]. — S. 38
5
 • [referat, 2002]
 • TytułSzacowanie pożytków pszczelich na podstawie wstępnie zinterpretowanego zdjęcia lotniczego
  AutorzyZbigniew BUBLIŃSKI, Andrzej MIGACZ
  ŹródłoSeminarium wyjazdowe nt.: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : Słok k/Bełchatowa 2002 / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Dominik Sankowski, Witold Byrski ; Katedra Automatyki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] ; Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 50–54
6
 • [referat, 2000]
 • TytułWspomaganie sterowania procesami biologicznymi – symulacyjny model rodziny pszczelej
  AutorzyAndrzej MIGACZ
  ŹródłoModelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n.], [2000]. — S. 123–127
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułZastosowanie zdjęć lotniczych do szacowania pożytków pszczelich
  AutorzyAndrzej MIGACZ
  ŹródłoPszczelarstwo. — 2002 nr 2, s. 12
8
 • [referat, 2002]
 • TytułZastosowanie zdjęć lotniczych do szacowania wydajności miodowo-pyłkowej „pastwisk” pszczelich
  AutorzyAndrzej MIGACZ
  ŹródłoXXXIX [Trzydziesta dziewiąta] naukowa konferencja pszczelarska : materiały z konferencji : Puławy, 12–13 marca 2002 r. / Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Oddział Pszczelnictwa ; Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 75–76