Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Ligęza, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6573-4246

ResearcherID: E-2422-2012

Scopus: 15127004800

PBN: 909738

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 242, z ogólnej liczby 242 publikacji Autora


1
 • Abductive diagnostic inference
2
 • Adaptive granular planning for robust plan generation under uncertain traffic conditions
3
 • Adaptive granular planning for robust plan generation under uncertain traffic conditions
4
 • AI approach to formal analysis of BPMN models
5
 • AI approach to formal analysis of BPMN models
6
 • Algebraic temporal specifications with extended TUS
7
 • Algebraic temporal specifications with extended TUS
8
 • Algorithms for rule inference in modularized rule bases
9
 • Analiza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwiązań reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy
10
 • Analiza możliwości zastosowania metod inżynierii wiedzy do budowy inteligentnego systemu planowania trasy w ruchu miejskim
11
 • Analiza relacyjnego modelu reprezentacji danych i wiedzy oraz formalizacja wybranych własności jakościowych
12
 • Analiza rezultatów badań delfickich w zakresie wybranych zagadnień systemów neurokognitywnych i wizyjnych, e-zdrowia i kreatywności
13
 • Analiza wybranych problemów projektowania i implementacji systemów regułowych czasu rzeczywistego na przykładzie systemu Kheops
14
 • Analysis and synthesis of attributive decision tables
15
 • Analysis, verification and design of tabular systems
16
 • AND-OR graph with knowledge propagation rules as a model for Constraint Satisfaction Problems
17
 • Anomalie w modelowaniu procesów biznesowych
18
 • An approach to participatory business process modeling: BPMN model generation using constraint programming and graph composition
19
 • An approach to robust urban transport management
20
 • An epistemic Halpern-Shoham logic for gradable justification
21
 • An experiment in causal structure discovery
22
 • An improved knowledge representation language for XTT
23
 • An inference engine for RDBMS [Relational Database Systems]
24
 • An intelligent interface using a fuzzy model in prvention of forest fire
25
 • Application of OBDD diagrams in verification of tabular rule systems