Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Klimek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9061-561X

ResearcherID: brak

Scopus: 55250240200

PBN: 909695

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułA deduction-based system for formal verification of agent-ready Web services
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoAdvanced methods and technologies for agent and multi-agent systems : KES-AMSTA 2013 : [7th KES Conference on Agent and Multi-Agent Systems – Technologies and Applications : May 27–29, 2013, Hue, Vietnam] / eds. Dariusz Barbucha, [et al.]. — Amsterdam : IOS Press, cop. 2013. — S. 203–212
 • keywords: design patterns, agents, temporal logic, deduction, semantic tableaux, verification, web services, BPEL

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3233/978-1-61499-254-7-203

2
 • [referat, 2000]
 • TytułA method of a systematic system analysis using temporal logic
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoCybernetics and systems 2000 : proceedings of the fifteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research : Vienna, Austria 25–28 April 2000, Vol. 2 / ed. Robert Trappl ; University of Vienna ; Austrian Society for Cybernetic Studies. — [Vienna : University of Vienna], [2000]. — S. 751–756
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułA system for deduction-based formal verification of workflow-oriented software models
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoInternational Journal of Applied Mathematics and Computer Science. — 2014 vol. 24 no. 4, s. 941–956
 • keywords: temporal logic, semantic tableaux, BPMN, formal verification, deductive reasoning, generating logical specification, workflow patterns, logical primitives, business models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amcs-2014-0069

4
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza diagramów języka UML w kontekście metody FPA
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoInżynieria oprogramowania : nowe wyzwania : VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO'2004 : Gdańsk, 5–8 października 2004 / red. Janusz Górski, Andrzej Wardziński ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 259–268
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwiązań reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy
  AutorzyAntoni LIGĘZA, Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 261–266
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza mechanizmów języka UML 2.0 do modelowania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego
  AutorzyRadosław KLIMEK, Tomasz SZMUC
  ŹródłoWspółczesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 45–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości formalnej weryfikacji problemów planowania w kontekście procesów biznesowych
  AutorzyRadosław KLIMEK, Sebastian ERNST
  ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics. — 2011 nr 22, s. 169–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elements
  AutorzyRadosław KLIMEK, Piotr SZWED, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 29. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics. — 2013 nr 3, s. 76–97
 • słowa kluczowe: metoda tablic semantycznych, ArchiMate, wnioskowanie dedukcyjne, weryfikacja oprogramowania, liniowa logika temporalna

  keywords: semantic tableaux method, ArchiMate, deductive temporal reasoning, software verification, Linear Temporal Logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAutomatyczna weryfikacja modelu na etapie analizy wymagań
  AutorzyRadosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK
  ŹródłoInżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych / red. Janusz Górski, Cezary Orłowski. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010. — S. 209–216
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2015]
 • TytułBehavior recognition and analysis in smart environments for context-aware applications
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoSMC 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2015 IEEE international conference on Systems, Man, and Cybernetics : 9–12 October 2015, Hong Kong : proceedings. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2015. — S. 1949–1955
 • keywords: temporal logic, semantic tableaux, context-awareness, unified logical framework, sensorized environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/SMC.2015.340

11
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBehavioural patterns from cellular data streams and outdoor lighting as strong allies for smart urban ecosystems
  AutorzyRadosław KLIMEK, Leszek KOTULSKI, Adam SĘDZIWY
  ŹródłoState of the art in AI applied to ambient intelligence / eds. Asier Aztiria, Juan Carlos Augusto, Andrea Orlandini. — Amsterdam ; Berlin ; Heidelberg : IOS Press, cop. 2017. — S. 109–121
 • keywords: context-awareness, outdoor lighting, pervasive computing, smart city, cell phone network, call detail record, behaviour recognition, pro-active system, multi agent system, base transceiver station

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3233/978-1-61499-804-4-109

12
 • [referat, 2010]
 • TytułBusiness process formal verification approach based on deductive reasoning
  AutorzyRadosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2010. — S. [1–11]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBusiness process formal verification approach based on deductive reasoning
  AutorzyRadosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI
  ŹródłoProduction engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — S. 115–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2017]
 • TytułContext-aware and pro-active queue management systems in intelligent environments
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoFedCSIS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September, 3–6, 2017, Prague, Czech Republic / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. — [Piscataway] : PTI, IEEE, [2017]. — S. 1093–1100
 • keywords: context-awareness, IoT, queue, intelligent environment, queue management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2017F362

16
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDeduction based verification of business models
  AutorzyRadosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK
  ŹródłoAdvanced information technologies for management : AITM 2010 / eds. Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2010. — S. 173–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2013]
 • TytułDeduction-based formal verification of requirements models with automatic generation of logical specifications
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoEvaluation of Novel Approaches to Software Engineering : 7th international conference ENASE 2012 : Wrocław, Poland, June 29–30, 2012 : revised selected papers / eds. Leszek A. Maciaszek, Joaquim Filipe. — Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2013. — S. 157–171
 • keywords: design patterns, UML, temporal logic, requirements engineering, formal verification, deductive reasoning, use case scenarios, semantic tableaux method, workflows, use case diagram, activity diagram, logical modeling, generation formulas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-45422-6_11

18
 • [referat, 2014]
 • TytułDeduction-based modelling and verification of agent-based systems for data integration
  AutorzyRadosław KLIMEK, Łukasz FABER, Marek KISIEL-DOROHINICKI
  ŹródłoMan-machine interactions 3 : [ICMMI 2013 : 3rd International Conference on Man-Machine Interactions : Brenna, October 22nd–25th, 2013] / eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Stanisław Kozielski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — S. 361–368
 • keywords: multi-agent systems, temporal logic, formal verification, deductive reasoning, activity diagrams, workflows patterns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-02309-0_39

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułFormal analysis of use case diagrams
  AutorzyRadosław KLIMEK, Piotr SZWED
  ŹródłoComputer Science. — 2010 vol. 11, s. 115–131. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/COMPUTER/2010/cs2010-08.pdf
 • słowa kluczowe: UML, przypadek użycia, model formalny, weryfikacja, weryfikacja modelowa, logika temporalna, metoda tablic semantycznych

  keywords: UML, use case, formal model, verification, model checking, temporal logic, semantic tableau

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułFormalna analiza poprawności modeli usług sieciowych
  AutorzyRadosław KLIMEK, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoIntegracja systemów informatycznych – nowe wyzwania / red. Janusz Górski, Cezary Orłowski. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2011. — S. 213–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2013]
 • TytułFrom extraction of logical specifications to deduction-based formal verification of requirements models
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoSoftware Engineering and Formal Methods : 11th international conference, SEFM 2013 : Madrid, Spain, September 25–27, 2013 : proceedings / eds. Robert M. Hierons, Mercedes G. Merayo, Mario Bravetti. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — S. 61–75
 • keywords: temporal logic, requirements engineering, formal verification, deductive reasoning, use case diagrams, use case scenarios, activity diagrams, workflows patterns, logical specifications, semantic tableaux method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-40561-7_5

23
24
 • [referat, 2001]
 • TytułGranulacja dziedziny czasowej w temporalnych bazach danych
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoSystemy czasu rzeczywistego : VIII [ósma] konferencja : Krynica, 24–27 września 2001 : materiały konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Radosław Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2001. — S. 115–123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2016]
 • TytułMapping population and mobile pervasive datasets into individual behaviours for urban ecosystems
  AutorzyRadosław KLIMEK
  ŹródłoArtificial intelligence and soft computing : 15th international conference, ICAISC 2016 : Zakopane, Poland, June 12–16, 2016 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — S. 683–694
 • keywords: multi-agent system, pervasive dataset, mobile phone network, base transaceiver station, urban ecosystem, individual behavior recognition, tourist movement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-39378-0_58