Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kadłuczka, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3511-0758

ResearcherID: E-2957-2016

Scopus: 39061584300

PBN: 909684

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Algorytmy heurystyczne w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
2
 • Algorytm zachłanny dla trójwymiarowego zagadnienia pakowania
3
 • A comparison of nature inspired algorithms for the quadratic assignment problem
4
 • A multicriteria model for dynamic route planning
5
 • Business processes in a distributed surveillance system integrated through workflow
6
 • Contribution of the INSIGMA project to the field of intelligent transportation systems
7
 • Efektywność algorytmu ewolucyjnego wykorzystującego mechanizm różnicowania
8
 • Efektywność algorytmu ewolucyjnego wykorzystującego warunkową wartość oczekiwaną funkcji celu
9
 • Efektywność wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego dla zagadnień permutacyjnych
10
 • INSIGMA: an intelligent transportation system for urban mobility enhancement
11
 • INSIGMA [Dokument elektroniczny]
12
 • Kontur wypukły w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
13
 • Nadzorowana kategoryzacja tekstów angielskojęzycznych
14
 • Ontology based integration and decision support in the Insigma Route Planning Subsystem
15
 • OpenCL implementation of PSO algorithm for the quadratic assignment problem
16
 • Rule system for speed limit determination on national roads in Poland
17
 • Sposób i system do zarządzania regułami w rozproszonym systemie nadzoru
18
 • Strategia przetwarzania wiedzy w wielopopulacyjnym algorytmie ewolucyjnym
19
 • Strategic planning optimisation using tabu search algorithm
20
 • Strategic planning optimization using tabu search algorithm
21
 • System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów szczególnego znaczenia SIMPOZ
22
 • System i sposób zarządzania regułami sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu
23
 • Testowanie wsteczne modeli wartości narażonej na stratę
24
 • Ukierunkowane przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań w algorytmach rojowych
25
 • Warunkowa wartość oczekiwana funkcji celu w konstrukcji algorytmów przybliżonych dla zagadnień permutacyjnych