Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kadłuczka, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3511-0758

ResearcherID: E-2957-2016

Scopus: 39061584300

PBN: 909684

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Algorytmy heurystyczne w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
2
 • Algorytm hybrydowy z długoterminową pamięcią częstotliwościową
3
 • Algorytm memetyczny do rozwiązywania uogólnionego zagadnienia podziału grafu
4
 • Algorytm zachłanny dla trójwymiarowego zagadnienia pakowania
5
 • A comparison of nature inspired algorithms for the quadratic assignment problem
6
 • A multicriteria model for dynamic route planning
7
 • Business processes in a distributed surveillance system integrated through workflow
8
 • Contribution of the INSIGMA project to the field of intelligent transportation systems
9
 • Efektywność algorytmu ewolucyjnego wykorzystującego mechanizm różnicowania
10
 • Efektywność algorytmu ewolucyjnego wykorzystującego warunkową wartość oczekiwaną funkcji celu
11
 • Efektywność wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego dla zagadnień permutacyjnych
12
 • INSIGMA: an intelligent transportation system for urban mobility enhancement
13
 • INSIGMA [Dokument elektroniczny]
14
 • Kontur wypukły w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
15
 • Nadzorowana kategoryzacja tekstów angielskojęzycznych
16
 • Ontology based integration and decision support in the Insigma Route Planning Subsystem
17
 • OpenCL implementation of PSO algorithm for the quadratic assignment problem
18
 • Rule system for speed limit determination on national roads in Poland
19
 • Specjalizowane operatory genetyczne dla zagadnienia podziału grafu
20
 • Sposób i system do zarządzania regułami w rozproszonym systemie nadzoru
21
 • Strategia przetwarzania wiedzy w wielopopulacyjnym algorytmie ewolucyjnym
22
 • Strategic planning optimisation using tabu search algorithm
23
 • Strategic planning optimization using tabu search algorithm
24
 • System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów szczególnego znaczenia SIMPOZ
25
 • System i sposób zarządzania regułami sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu