Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Tadeusz Duda, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3278-7648

ResearcherID: brak

Scopus: 7103238968

PBN: 913524

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 175, z ogólnej liczby 176 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2014]
 • TytułAdsorbate particle volume on nanocarbon surfaces – computational studies : [abstract]
  AutorzyM. ZIÓŁKOWSKA, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoInternational conference on Diamond and carbon materials [Dokument elektroniczny] : 7–11 September 2014, Madrid, Spain. — [Spain : s. n.], [2014]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2013]
 • TytułAdsorption mechanisms in a view of DFT and clustering-based models
  AutorzyMagda ZIÓŁKOWSKA, Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoCCT-2013 [Dokument elektroniczny] : Chemistry and Chemical Technology : proceedings of the 3textsuperscript{rd} international conference of young scientists ; 4textsuperscript{th} international youth science festival “Litteris et artibus” : November 21–23, 2013, Lviv, Ukraine / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. — Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. — S. 184–187
 • keywords: adsorption, isotherms, DFT, density functional theory, clustering-based adsorption theory, uniBET, LBET

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2015]
 • TytułAdsorption mechanisms in view of the computational studies of adsorbent-adsorbate interaction potential
  AutorzyZIÓŁKOWSKA Magda, DUDA Jan Tadeusz, MILEWSKA-DUDA Janina
  ŹródłoCarbon 2015 : innovation with carbon materials : the annual world conference on Carbon : Dresden, Germany, July 12–17, 2015 : abstracts: posters. — Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2015. — S. 48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułAlgorytmiczne nadzorowanie układów regulacji nadrzędnej
  AutorzyJan Tadeusz DUDA, Maciej KLEMIATO
  ŹródłoXIII [Trzynasta] krajowa konferencja automatyki : [Opole 21–24 września 1999] : materiały konferencyjne, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego, Jerzego Józefczyka. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 1999. — S. 57–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2002]
 • TytułAlgorytmy zaawansowanego sterowania nadrzędnego i ich implementacja w komputerowych systemach automatyki
  AutorzyJan Tadeusz DUDA
  ŹródłoWspółczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — S. 43–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza falkowa w diagnostyce układów regulacji
  AutorzyMaciej KLEMIATO, Jan Tadeusz DUDA
  ŹródłoDiagnostyka procesów przemysłowych : V krajowa konferencja naukowo-techniczna : Łagów Lubuski, 17–19 września 2001 / red. nauk. Józef Korbicz, Andrzej Pieczyński ; Politechnika Zielonogórska. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza PZ, 2001. — S. 373–376
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza korelacji notowań KGHM z indeksami giełdy warszawskiej i wiodących giełd światowych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK, Jan Tadeusz DUDA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 249–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułAnaliza kosztów technicznej likwidacji kopalń węgla kamiennego w latach 1991–1999
  AutorzyBarbara JABŁOŃSKA-FIREK, Jan DUDA, Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA
  ŹródłoCzłowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego : projekt badawczy zamawiany nr 010/T12/1998 zrealizowany w roku 2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych / Główny Instytut Górnictwa [et al.]. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Konsultingowa „GEO”, 2001. — S. 227–243
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
  AutorzyJan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 209–215
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza porównawcza danych teoretycznych i empirycznych w procesie sorpcji gazów na węglu kamiennym
  AutorzyJanina MILEWSKA-DUDA, Justyna ROKITA, Jan DUDA
  ŹródłoKarbo. — 2000 R. 45 nr 7, s. 218–222
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
  AutorzyM. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 392
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych : [streszczenie]
  AutorzyJ. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 800
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAnaliza stosowalności uniwersalnej teorii adsorpcji uniBET do opisu struktury żelu krzemionkowego
  AutorzyMirosław KWIATKOWSKI, Magda ZIÓŁKOWSKA, Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA
  ŹródłoSorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 269–284
 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, adsorpcja, izotermy, żel krzemionkowy, model

  keywords: numerical analysis, model, adsorption, isotherms, silica gel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET
  AutorzyM. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoXXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — S. 298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of adsorbents porosity – methods and models
  AutorzyMagda ZIÓŁKOWSKA, Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA
  ŹródłoAbstracts collection on new challenges in the European area: International Baku Forum of Young Scientists : dedicated to the 90-th anniversary of national leader Heydar Aliyev : 20–25 May 2013, Baku, Azerbaijan. — [Baku? : s. n.], [2013]. — S. 140–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2014]
 • TytułApplicability of mathematical description of adsorption measurements and adsorption mechanism in prediction of gas deposits in microporous materials
  AutorzyM. ZIÓŁKOWSKA, J. MILEWSKA-DUDA, M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA
  ŹródłoProblemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel'noe učreždenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ, Nacional'nyj mineral'no-syr'evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional'nyj mineral'no-syr'evoj universitet «Gornyj», cop. 2014. — S. 44–46
 • keywords: adsorption, isotherms, DFT, clustering-based adsorption theory, uniBET, LBET

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułApplication of digital filters FIR to the PID regulation in presence of strong noises
  AutorzyMariusz Szymczyk, Marcin Tomczak, Łukasz Urbanek, Jan T. DUDA
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2000 vol. 26 no. 4, s. 335–342
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułApplication of Markovitz portfolios based on currency baskets to commodity trade
  AutorzyJan T. DUDA, A. AUGUSTYNEK
  ŹródłoVìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. — 2012 no. 722, s. 311–322
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of original clustering based adsorption models to structure analysis of microporous carbonaceous materials
  AutorzyJ. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoISSHAC-7 : seventh international symposium : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : Poland, Kazimierz Dolny 2009 : proceedings. — [Poland : s. n.], [2009]. — S. 121–122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2006]
 • TytułA clustering based approach to adsorption modeling
  AutorzyJan T. DUDA, Linda JAGIEŁŁO, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoModeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2006]. — S. P28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: