Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Tadeusz Duda, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3278-7648

ResearcherID: brak

Scopus: 7103238968

PBN: 913524

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 175, z ogólnej liczby 176 publikacji Autora


1
 • Absorption and adsorption of methane and carbon dioxide in hard coal and active carbon
2
 • Adsorbate particle volume on nanocarbon surfaces – computational studies
3
 • Adsorption mechanisms in a view of DFT and clustering-based models
4
 • Adsorption mechanisms in view of the computational studies of adsorbent-adsorbate interaction potential
5
 • Algorytmiczne nadzorowanie układów regulacji nadrzędnej
6
 • Algorytmy zaawansowanego sterowania nadrzędnego i ich implementacja w komputerowych systemach automatyki
7
 • Analiza falkowa w diagnostyce układów regulacji
8
 • Analiza korelacji notowań KGHM z indeksami giełdy warszawskiej i wiodących giełd światowych
9
 • Analiza kosztów technicznej likwidacji kopalń węgla kamiennego w latach 1991–1999
10
 • Analiza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
11
 • Analiza podobieństwa sygnałów diagnostycznych z wykorzystaniem metod odległościowych
12
 • Analiza porównawcza danych teoretycznych i empirycznych w procesie sorpcji gazów na węglu kamiennym
13
 • Analiza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
14
 • Analiza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych
15
 • Analiza stosowalności uniwersalnej teorii adsorpcji uniBET do opisu struktury żelu krzemionkowego
16
 • Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET
17
 • Analysis of adsorbents porosity – methods and models
18
19
 • Applicability of mathematical description of adsorption measurements and adsorption mechanism in prediction of gas deposits in microporous materials
20
21
 • Application of digital filters FIR to the PID regulation in presence of strong noises
22
 • Application of Markovitz portfolios based on currency baskets to commodity trade
23
 • Application of original clustering based adsorption models to structure analysis of microporous carbonaceous materials
24
25
 • A clustering based approach to adsorption modeling