Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Tadeusz Duda, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3278-7648

ResearcherID: brak

Scopus: 7103238968

PBN: 913524

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 143, z ogólnej liczby 144 publikacji Autora


1
 • Adsorbate particle volume on nanocarbon surfaces – computational studies
2
 • Adsorption mechanisms in a view of DFT and clustering-based models
3
 • Adsorption mechanisms in view of the computational studies of adsorbent-adsorbate interaction potential
4
 • Algorytmy zaawansowanego sterowania nadrzędnego i ich implementacja w komputerowych systemach automatyki
5
 • Analiza korelacji notowań KGHM z indeksami giełdy warszawskiej i wiodących giełd światowych
6
 • Analiza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
7
 • Analiza podobieństwa sygnałów diagnostycznych z wykorzystaniem metod odległościowych
8
 • Analiza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych
9
 • Analiza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych
10
 • Analiza stosowalności uniwersalnej teorii adsorpcji uniBET do opisu struktury żelu krzemionkowego
11
 • Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET
12
 • Analysis of adsorbents porosity – methods and models
13
14
 • Applicability of mathematical description of adsorption measurements and adsorption mechanism in prediction of gas deposits in microporous materials
15
16
 • Application of Markovitz portfolios based on currency baskets to commodity trade
17
 • Application of original clustering based adsorption models to structure analysis of microporous carbonaceous materials
18
19
 • A clustering based approach to adsorption modeling
20
 • A concept for construction new currency baskets based on statistical criteria
21
 • A geometrical model of random porous structures to adsorption calculations
22
 • A geometrical model of random porous structures to adsorption calculations
23
24
 • A qualitative approach to adsorption mechanism identification on microporous carbonaceous surfaces
25
 • A quantitative assessment of globalization influence on East-European and world markets