Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Bach, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza przyczyny zakłóceń w pracy elektrofiltru przy spalaniu w kotle gazu odpadowego z wydziału kaprolaktamu zakładów azotowych
2
 • Badania laboratoryjne i przemysłowe warstwy pyłu w elektrofiltrach suchych
3
 • Badania nad przyczynami niskich skuteczności odpylania w elektrofiltrach suchych
4
 • Fizyczne podstawy działania elektrofiltrów
5
 • Konstrukcje, zasilanie i sterowanie elektrofiltrów
6
 • Kryteria doboru elektrycznych parametrów pracy elektrofiltrów suchych
7
 • Laboratorium elektrofiltrów Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska w pracach badawczych i dydaktyce
8
 • Laboratorium Elektrofiltrów Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska w pracach badawczych i dydaktyce
9
 • Odpylanie spalin z kotłów dwupaliwowych w zakładach hutniczych
10
 • Odpylanie spalin z taśm spiekalni rud żelaza
11
 • Pomiary rezystywności pyłu w wybranych procesach technologicznych
12
 • Poradnik inżyniera elektryka
13
 • Praca elektrofiltrów przy odpylaniu gazów powstałych ze spalania węgla z Zagłębia Lubelskiego
14
 • Problemy regeneracji elektrod w elektrofiltrach suchych
15
 • Procesy fizyczne zachodzące w elektrofiltrach w teorii i praktyce
16
 • Rezystywność pyłu w elektrofiltrach
17
 • Skuteczność teoretyczna i rzeczywista elektrofiltru
18
 • Wpływ spalania opon samochodowych w piecu obrotowym cementowni na pracę elektrofiltru
19
 • Wybrane problemy elektryczne w elektrofiltrach suchych
20
 • Wybrane problemy zasilania elektrofiltrów wysokim napięciem
21
 • Zasady sterowania procesem odpylania w elektrofiltrze