Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Borkowski, dr hab.

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2771613
2012211
201133
2009211
2007211
200622
20054121
20044211
2003413
20024121
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2727
201222
201133
200922
200722
200622
200544
200444
200344
200244
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2727
201222
201133
200922
200722
200622
200544
200444
200344
200244
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2727
201222
201133
200922
200722
200622
200544
200444
200344
200244
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem27522
2012211
2011321
200922
200722
200622
200544
200444
200344
200244
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem271017
201222
201133
200922
2007211
200622
2005413
2004413
200344
200244

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Agresja i przemoc w dziejach ludzkości[Aggression and violence in humanity history] / Robert BORKOWSKI // W: Konflikty współczesnego świata, T 2 / pod red. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0068). — Kontynuacja tematyki pierwszej części. — S. 7–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej[Richness and poverty : a humanistic reflection] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 200, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 83-89388-22-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czerwony czy zielony terror? : (ideologia i zbrodnie reżimu Czerwonych Khmerów)[Red or green terror? : (Khmer Rouge ideology and crime)] / Robert BORKOWSKI // W: Wokół naruszeń praw człowieka / pod red. Witolda Stankowskiego i Krzysztofa Żarny. — Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011. — (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; nr 14). — ISBN: 978-83-930661-1-7. — S. 31–39. — Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego?[Is Polish society prepared for the danger of terrorist attack?] / Robert BORKOWSKI // W: Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. — (Terroryzm – Antyterroryzm – Konflikty). — Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku : 1–2 czerwca 2005. — S. 193–203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dotyk Midasa : korupcja w Polsce – posttransformacyjna patologia czy trwały wzorzec kulturowy?[Midas' touch : corruption in Poland – pathology of posttransformation or durable cultural pattern] / Robert BORKOWSKI // W: Moralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0185). — ISBN10: 837464026X. — S. 139–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Duchowe fundamenty Europy[Basic ideas of Europe] / Robert BORKOWSKI // W: Pytania o tożsamość Europy / red. Adam Rogiewicz. — Zabrze : Klub Myśli Humanistycznej, 2003. — (Pomysł : Pismo Klubu Myśli Humanistycznej ; ISSN 1643-1405 ; 1). — S. 15–25. — Różne wersje tytułu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Europa w Małopolsce – Małopolska w Europie (opinie mieszkańców gmin Małopolski o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej)[Europe in Malopolska – Malopolska in Europe (the citizens' opinions the populace of Malopolska about utilization the funds of European Union)] / Robert BORKOWSKI // W: Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. — S. 14–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • „Fabryki strachu” – obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze[Fear factories – terrorism as a popcultural kitsch] / Robert BORKOWSKI // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. — Warszawa : Difin SA, 2011. — ISBN: 978-83-7641-366-2. — S. 113–123. — Dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa PWSZ w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fundamenty Europy : przewodnik do studiowania zagadnień europejskiego ładu demokratycznego[Basic ideas of Europe : a guidebook for European democratic order studies] / Robert BORKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 73, [2] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0122). — ISBN10: 83-89388-42-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesnośćGlobalization, civilization, postmodernity / Robert BORKOWSKI // W: Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia = Globalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta Borkowskiego. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — ISBN10: 8321116671. — S. 7–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożeniaGlobalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — 307, [1] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Internet i polityka : (badania nad wykorzystywaniem internetu jako żródła informacji politycznej przez studentów AGH)Internet and politics : (research into Internet utilisation as a source of political information by the University of Mining and Metallurgy students) / Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK, Barbara Kozielska // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 443–451. — Bibliogr. s. 451, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konflikty współczesnego świata, 2[Conflicts in the contemporary world] / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 125, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0068). — Bibliogr. przy rozdz.. — Kontynuacja tematyki pierwszej części

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • „Magister Rambo” – rola sprawności fizycznej studentów kierunków i specjalności związanych z bezpieczeństwem[”Rambo M. A. – the role of physical training for the students of security studies] / Robert BORKOWSKI, Jarosław Zwierzyna // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. — Warszawa : Difin SA, 2011. — ISBN: 978-83-7641-366-2. — S. 227–236. — R. Borkowski, dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa PWSZ w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Między separatyzmem a suwerenizmem – frankofoni Quebecu wobec systemu federalnego Kanady w drugiej połowie XX wiekuBetween separatism and sovereignism – Quebec Francophones' attitude towards Canada's federal system in the second half of 20th century / Robert BORKOWSKI // Gentes & Nationes ; ISSN 2081-9714. — 2012 z. 1: Studia z zakresu spraw międzynarodowych 5, s. 95–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Moralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie[Morality and immorality : drafts about policy and society] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 186, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0185). — ISBN10: 83-7464-026-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nienawiść, nihilizm, niemoralność – epoka terroryzmu ponowoczesnegoHatred, nihilism, immorality – postmodern terrorism epoch / Robert BORKOWSKI // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2004 t. 2, s. 75–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Podniebny strach – terroryzm zagrażający lotnictwu pasażerskiemu[Sky-high fear – terrorism as a danger for civil aviation] / Robert BORKOWSKI // W: Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego : [monografia] / red. nauk. Adrian Karol Siadkowski, Artur Tomasik. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. — ISBN: 978-83-61304-39-5. — S. 131–138. — Bibliogr. s. 138. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Centrum Badań nad Terroryzmem

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze[Work and idleness – essays on politics, society and culture] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 225, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU  0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Refleksja nad etycznym wymiarem życia społecznego[Reflection over ethical dimension of social life] / Robert BORKOWSKI // W: Moralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0185). — ISBN10: 837464026X. — S. 7–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Refleksja o przemijaniu i przemianach[Afterthought about passing and transformations] / Robert BORKOWSKI // W: Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213). — S. 7–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozważania o bogactwie i biedzie – aspekty teoretyczne i stan badań[Considerations richness and poverty – theoretical aspects and trends of research] / Robert BORKOWSKI // W: Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 8389388227. — S. 11–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze[Old age and youth : essays on politics, society and culture] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 166, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213). — ISBN: 978-83-7464-073-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Terroryzm globalnyGlobal terrorism / Robert BORKOWSKI // W: Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia = Globalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta Borkowskiego. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — ISBN10: 8321116671. — S. 246–275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: