Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Maksymowicz, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4542-1760

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901234

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułAgresja i przemoc a mass media : opinie młodzieży akademickiej
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoRóżne oblicza agresji : studium psychologiczno-socjologiczne / pod red. Barbary Pileckiej. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, 2000. — S. 67–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAgresja słowna w internecie w obliczu śmierci Wisławy Szymborskiej na przykładzie wybranego forum
  AutorzyŁucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; 26. Socjologia. — 2012 nr 6 Nowe media: edukacja–polityka–ekonomia–klutura / pod red. Agnieszki Ogonowskiej, s. 223–236
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2000]
 • TytułAktywność zarobkowa studentów AGH jako wskaźnik przedsiębiorczości (komunikat z badań)
  AutorzyŁucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoSpołeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość : III międzynarodowa konferencja socjologiczna : Nałęczów 15–17 czerwca 2000 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Wydział Filozofii i Socjologii [UMCS]. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. — S. 153–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [książka, 1999]
 • TytułBieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i teraźniejszość
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  DetailsKraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — 172 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [książka, 2005]
 • TytułBieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i teraźniejszość
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  DetailsWyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Rada i Zarząd Dzielnicy XII, 2005. — 160 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [książka, 2008]
 • TytułBieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i teraźniejszość
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  DetailsKraków : Dom Kultury „Podgórze” : Rada i Zarząd Dzielnicy XII, 2008. — 147 s., [8] k. tabl.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [książka, 2012]
 • TytułBieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i teraźniejszość
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  DetailsWyd. 4 uzup. i popr.. — Kraków : Dom Kultury „Podgórze”, 2012. — 207 s., [16] s. tabl.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułChorzy i umierający – wykluczenie a obecność w Internecie
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoAgora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — S. 282–294
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułCzłowiek w społeczeństwie – kultura i kontrola społeczna
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoPodstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 28–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułCzłowiek wobec zbrodni i kary w opiniach młodzieży akademickiej
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoCzy patologie społeczne... / pod red. Eugeniusza Moczuka. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. — S. 63–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułEdukacja do zatrudnienia : nauczyciele akademiccy o przyszłości zawodowej studentów w oparciu o badania jakościowe dla projektu EPAK
  AutorzyMarzena MAMAK-ZDANECKA, Agata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoKultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie / red. nauk. Maryla Fałdowska, Andrzej W. Świderski, Grzegorz Wierzbicki. — Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. — S. 363–378
 • słowa kluczowe: edukacja, absolwent, rynek pracy, kompetencje, wychowanie

  keywords: education, competences, graduate, upbringing, Job market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2002]
 • TytułE-generacja
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoPolskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — S. 487–492
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułE-publiczność
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoKomunikacja w dobie Internetu / pod red. Barbary Kożusznik. — Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2004. — S. 80–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2006]
 • TytułEutanazja w społeczeństwie informacyjnym : przypadek Terri Schiavo
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoSpołeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — S. 194–199
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułGrzechy internautów : jak Internet wpływa na naszą moralność
  AutorzyŁucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoMoralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — S. 99-108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInternet a medycyna : przemiany relacji zachodzących między pacjentami a lekarzami na przykładzie portali oceniających lekarzy
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoStudia Humanistyczne AGH. — 2014 t. 13/1, s. 101–113
 • słowa kluczowe: socjologia medycyny, relacje lekarz-pacjent, portale internetowe, choroby przewlekłe, doświadczenie choroby

  keywords: sociology of medicine, physician-patient relationship, Internet portal, experience of the disease

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2014.13.1.101

20
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInternet a sprawa aborcji Polek
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoCom.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, cop. 2010. — S. 338–346
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułInternet jako emph {theatrum} śmierci o przeżywaniu umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecie
  AutorzyŁucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoKultura i Społeczeństwo. — 2009 R. 53 nr 3, s. 191–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInternet jako wsparcie dla chorych na choroby rzadkie
  AutorzyAgata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoMedia i Społeczeństwo : Medioznawstwo, Komunikologia, Semiologia, Socjologia Mediów, Media a Pedagogika. — 2016 nr 6 Media w rzeczywistości, rzeczywistość w mediach, s. 111–121
 • słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, choroby rzadkie, rodzice w sieci, pomoc Internetu, terapia, diagnoza, blogi, profile na Facebooku

  keywords: children, therapy, diagnosis, social exclusion, rare disease, parents on-line, Internet's help, blogs, Facebook profiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułInternet nieprawdę ci powie : świat według blogów, prawda według Wikipedii
  AutorzyŁucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoWyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2019. — S. 343–356
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2016]
 • Tytuł„Internet? Zapomnij o prywatności” : rozważania o ekshibicjonizmie w dobie Internetu i nowych technologii
  AutorzyŁucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ
  ŹródłoTechnologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. — S. 51–74
 • słowa kluczowe: narcyzm, prywatność, kultura obnażania, ekshibicjonizm społeczny

  keywords: narcissism, privacy, striptease culture, social exhibitionism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25