Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Maksymowicz, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4542-1760

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901234

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Agresja i przemoc a mass media : opinie młodzieży akademickiej[Aggresion, violence and mass-media] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Różne oblicza agresji : studium psychologiczno-socjologiczne / pod red. Barbary Pileckiej. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, 2000. — ISBN10: 83-86552-11-5. — S. 67–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność zarobkowa studentów AGH jako wskaźnik przedsiębiorczości (komunikat z badań)The enterprise phenomena among AGH students (the preliminary research report) / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość : III międzynarodowa konferencja socjologiczna : Nałęczów 15–17 czerwca 2000 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Wydział Filozofii i Socjologii [UMCS]. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. — ISBN10: 83-227-1569-2. — S. 153–158. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i teraźniejszość[Bieżanów – the community : past and present time] / Agata MAKSYMOWICZ. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — 172 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bieżanów – społeczność lokalna : przeszłość i teraźniejszość[Bieżanów – the community : past and present time] / Agata MAKSYMOWICZ. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Rada i Zarząd Dzielnicy XII, 2005. — 160 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ciąg dalszy rozważań studentów na temat kary śmierci[The death penalty in the students opinion] / Maria KOGUTOWSKA, Agata MAKSYMOWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 73, s. 19–20. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/73/19_73.htm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Człowiek w społeczeństwie – kultura i kontrola społeczna[Man in society – culture and social control] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 28–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Człowiek wobec zbrodni i kary w opiniach młodzieży akademickiej[Man in the face of a crime and punishment in opinion of students] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Czy patologie społeczne... / pod red. Eugeniusza Moczuka. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. — Materiały z sympozjum grupy tematycznej "patologie społeczne" w ramach XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów, 22.09.2000 r.. — S. 63–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • E-generacjaE-generation / Agata MAKSYMOWICZ // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 487–492. — Bibliogr. s. 492, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • E-publiczność[E-audience] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Komunikacja w dobie Internetu / pod red. Barbary Kożusznik. — Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2004. — (Zarządzanie i Technologie Informacyjne ; ISSN 1732-3517 ; t. 1) ; (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2214). — S. 80–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Eutanazja w społeczeństwie informacyjnym : przypadek Terri SchiavoEuthanasia problem in information society : the case of Terri Schiavo / Agata MAKSYMOWICZ // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 194–199. — Bibliogr. s. 199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Internet a sprawa aborcji Polek[The Internet and the issue of abortion amongst Polish women] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7688-034-1. — S. 338–346

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kształtowanie się relacji interpersonalnych w mikrospołeczności informacyjnej[Interpersonal relationships in informational society] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Mikrospołeczność informacyjna : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — S. 91–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Leczenie za granicą – doświadczenia polskich pacjentów i ich rodzin[Abroad treatment – experience of polish patients and their families] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych : ogólnopolska konferencja naukowa : 24 listopada 2016 r. / Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. — [Lublin : s. n.], [2016]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Negatywne emocje w internecie[Negative emotions on the Internet] / Agata MAKSYMOWICZ // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2012 nr 2, s. 87–105. — Bibliogr. s. 104–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nowa e-generacja? Społeczność informacyjna? : uwagi na temat użytkowników Internetu i nowych zjawisk w społeczeństwie informacyjnym[New e-generation? Information society? : remarks on the Internet users and new phenomena in the information society] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Młodzież w wirtualnej rzeczywistości i realnym świecie : materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Informatyczną Szkołę Zawodową w Gorzeowie Wielkopolskim, 15 października 2004 r. / red. nauk. Marek Furmanek. — Gorzów Wielkopolski : Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, 2004. — ISBN10: 8391979024. — S. 57–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Od jednorodności do pluralizmu? : postawy Polaków wobec eutanazji[From homogenity to plurality : attitudes of Poles toward euthanasia] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej, Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008. — ISBN: 978-83-60490-69-3. — S. 173–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Patologie w Internecie a problem cenzuryPathologies in Internet and censorship problems / Agata MAKSYMOWICZ // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 493–497. — Bibliogr. s. 497

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Podstawy socjologii i psychologii[Fundamentals of sociology and psychology] / pod red. Andrzeja AUGUSTYNKA i Agaty MAKSYMOWICZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 165, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przedmiot i zakres socjologii[Subject and domain of sociology] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 11–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rozważania studentów na temat kary śmierci[The death penalty in the opinion of students] / Agata MAKSYMOWICZ, Maria KOGUTOWSKA // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 65, s. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Samobójstwa w InternecieSuicides on the Internet / Agata MAKSYMOWICZ, Małgorzata Ozga // W: Komputer – przyjaciel czy wróg? : monografia / red. nauk. Agnieszka Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : printshop, 2005. — Dodatkowo na okł.: Problemy społeczeństwa globalnej informacji. — S. 169–174. — Bibliogr. s. 174, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Struktura społeczna, stratyfikacja – klasy i warstwy społeczne[Social structure, stratification – classes of society] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 84–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Studenci humaniści w uczelni technicznej : szkic portretu[Scholar students in technical college] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 111–112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Studenci wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego[The students against challenges of information society] / Agata MAKSYMOWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Socjologia. — 2007 [nr] 6, s. 92–104. — Bibliogr. s. 104. — ISBN: 978-83-60560-04-4 ; ISBN10: 83-60560-04-8. — Artykuł opublikowany w ramach serii: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zagrożenia w InternecieOn some dangers in the Internet / Agata MAKSYMOWICZ // W: Informacja – dobra lub zła nowina : problemy społeczeństwa globalnej informacji : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2004 + CD-ROM. — Praca zawiera materiały z VII konferencji z cyklu: Problemy społeczeństwa globalnej informacji : Międzyzdroje, 27–28 maja 2004 r.. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391925579. — S. 201–204. — Bibliogr. s. 204, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: