Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Maksymowicz, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4542-1760

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901234

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktywność zarobkowa studentów AGH jako wskaźnik przedsiębiorczości (komunikat z badań)The enterprise phenomena among AGH students (the preliminary research report) / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość : III międzynarodowa konferencja socjologiczna : Nałęczów 15–17 czerwca 2000 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Wydział Filozofii i Socjologii [UMCS]. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. — ISBN10: 83-227-1569-2. — S. 153–158. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • E-generacjaE-generation / Agata MAKSYMOWICZ // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 487–492. — Bibliogr. s. 492, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eutanazja w społeczeństwie informacyjnym : przypadek Terri SchiavoEuthanasia problem in information society : the case of Terri Schiavo / Agata MAKSYMOWICZ // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 194–199. — Bibliogr. s. 199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Leczenie za granicą – doświadczenia polskich pacjentów i ich rodzin[Abroad treatment – experience of polish patients and their families] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych : ogólnopolska konferencja naukowa : 24 listopada 2016 r. / Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. — [Lublin : s. n.], [2016]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowa e-generacja? Społeczność informacyjna? : uwagi na temat użytkowników Internetu i nowych zjawisk w społeczeństwie informacyjnym[New e-generation? Information society? : remarks on the Internet users and new phenomena in the information society] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Młodzież w wirtualnej rzeczywistości i realnym świecie : materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Informatyczną Szkołę Zawodową w Gorzeowie Wielkopolskim, 15 października 2004 r. / red. nauk. Marek Furmanek. — Gorzów Wielkopolski : Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, 2004. — ISBN10: 8391979024. — S. 57–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Patologie w Internecie a problem cenzuryPathologies in Internet and censorship problems / Agata MAKSYMOWICZ // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 493–497. — Bibliogr. s. 497

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: