Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Maksymowicz, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4542-1760

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901234

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Agresja i przemoc a mass media : opinie młodzieży akademickiej[Aggresion, violence and mass-media] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Różne oblicza agresji : studium psychologiczno-socjologiczne / pod red. Barbary Pileckiej. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, 2000. — ISBN10: 83-86552-11-5. — S. 67–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chorzy i umierający – wykluczenie a obecność w Internecie[The sick and the dying – exclusion and the presence in the Internet] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-047-1. — S. 282–294. — Pierwsza afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Człowiek w społeczeństwie – kultura i kontrola społeczna[Man in society – culture and social control] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 28–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Człowiek wobec zbrodni i kary w opiniach młodzieży akademickiej[Man in the face of a crime and punishment in opinion of students] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Czy patologie społeczne... / pod red. Eugeniusza Moczuka. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. — Materiały z sympozjum grupy tematycznej "patologie społeczne" w ramach XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów, 22.09.2000 r.. — S. 63–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Edukacja do zatrudnienia : nauczyciele akademiccy o przyszłości zawodowej studentów w oparciu o badania jakościowe dla projektu EPAKEducation for the employment : academic teachers on the professional future of students on the basis of quality research for the EPAK project / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie / red. nauk. Maryla Fałdowska, Andrzej W. Świderski, Grzegorz Wierzbicki. — Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. — ISBN: 978-83-7051-797-7. — S. 363–378. — Bibliogr. s. 378, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: edukacja, absolwent, rynek pracy, kompetencje, wychowanie

  keywords: education, competences, graduate, upbringing, Job market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • E-publiczność[E-audience] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Komunikacja w dobie Internetu / pod red. Barbary Kożusznik. — Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2004. — (Zarządzanie i Technologie Informacyjne ; ISSN 1732-3517 ; t. 1) ; (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2214). — S. 80–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Grzechy internautów : jak Internet wpływa na naszą moralność[Sins of the internauts : how the Internet influences our morality] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 99-108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Internet a sprawa aborcji Polek[The Internet and the issue of abortion amongst Polish women] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7688-034-1. — S. 338–346

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Internet nieprawdę ci powie : świat według blogów, prawda według Wikipedii[The Internet will tell you the untruth : world according to blogs, truth according to Wikipedia] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2019. — ISBN: 978-83-7688-537-7. — S. 343–356. — Bibliogr. s. 354–356

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • „Internet? Zapomnij o prywatności” : rozważania o ekshibicjonizmie w dobie Internetu i nowych technologii„Internet? Forget about Privacy” : a discussion on exhibitionism in the era of the Internet and new technologies / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. — e-ISBN: 978-83-65705-09-9. — S. 51–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Kewb4U [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 71–73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: narcyzm, prywatność, kultura obnażania, ekshibicjonizm społeczny

  keywords: narcissism, privacy, striptease culture, social exhibitionism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy w kontekście monitoringu losów absolwentówCompetence of university graduates on labour market in the context of their career monitoring / Agata MAKSYMOWICZ, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Molodížna polítika: problemi ta perspektivi = Youth policy: problems and prospects / red. nauk. S. Ŝudlo, P. Dlugoš. — Drogobič, Peremišl' : Švidkoruk, 2014. — (Molodìžna polìtika : problemi ta perspektivi ; ISSN 2307-9223 ; Vip. 5). — ISBN: 978-966-97337. — S. 46–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • słowa kluczowe: organizacja, absolwent, monitoring losów absolwentów, rynek pracy, podejście do pracownika

  keywords: organization, university graduate, labour market, aproach to employees, career monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kształtowanie opinii ludzkich w kwestii aborcji[The process of shaping opinions concerning abortions] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Wybrane problemy współczesnego społeczeństwa / red. nauk. Magdalena Kowalska-Musiał ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text”, 2008. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 64). — ISBN: 978-83-60560-35-8. — S. 80–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kształtowanie się relacji interpersonalnych w mikrospołeczności informacyjnej[Interpersonal relationships in informational society] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Mikrospołeczność informacyjna : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — S. 91–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Leczenie w Polsce i za granicą - kulturowe uwarunkowania relacji lekarz-pacjent na podstawie opinii internetowychMedical treatment in Poland and abroad - cultural factors of the doctor-patient relationship as described by online users / Agata MAKSYMOWICZ // W: Obraz choroby w dyskursie kulturowym / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66364-17-2. — S. 283–295. — Bibliogr. s. 293–294

 • słowa kluczowe: modele relacji lekarz–pacjent, dehumanizacja służby zdrowia, internetowe narracje rodziców chorych dzieci, przedmiotowość vs. podmiotowość pacjenta

  keywords: doctor-patient relations model, dehumanisation of health service, Internet narrations of ill children’s parents, objectivity versus subjectivity of patient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nowoczesne technologie a jakość umierania w dzisiejszych czasach[New technologies and the quality of dying] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-029-7. — S. 326–334. — Bibliogr. s. 333–334

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Od jednorodności do pluralizmu? : postawy Polaków wobec eutanazji[From homogenity to plurality : attitudes of Poles toward euthanasia] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej, Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008. — ISBN: 978-83-60490-69-3. — S. 173–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problematyka moralna w społeczeństwie ponowoczesnym : wprowadzenie[Moral issues in postmodern society : introduction] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 7–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przedmiot i zakres socjologii[Subject and domain of sociology] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 11–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przemiany moralności w społeczeństwie informacyjnym : dylematy bioetyczne na przykładzie eutanazji[The changes of morality in information society : euthanasia as the example of biothic dillemas] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Łucji Kapralskiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka Inżynierów, Człowiek-najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-04-0. — S. 167–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Samobójstwa w InternecieSuicides on the Internet / Agata MAKSYMOWICZ, Małgorzata Ozga // W: Komputer – przyjaciel czy wróg? : monografia / red. nauk. Agnieszka Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : printshop, 2005. — Dodatkowo na okł.: Problemy społeczeństwa globalnej informacji. — S. 169–174. — Bibliogr. s. 174, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Struktura społeczna, stratyfikacja – klasy i warstwy społeczne[Social structure, stratification – classes of society] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 84–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Studenci humaniści w uczelni technicznej : szkic portretu[Scholar students in technical college] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 111–112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Śmierć na żywo.com[Death live.com] / Agata MAKSYMOWICZ // W: Oblicza nowych mediów / pod red. Agnieszki Ogonowskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. — Kraków : WSZiB, cop. 2011. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 76). — ISBN: 978-83-60560-68-6. — S. 31–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Summ.. — Dodatkowa afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Śmierć w Internecie[The Internet and the death] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 309–320. — Bibliogr. s. 319–320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zagrożenia w InternecieOn some dangers in the Internet / Agata MAKSYMOWICZ // W: Informacja – dobra lub zła nowina : problemy społeczeństwa globalnej informacji : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2004 + CD-ROM. — Praca zawiera materiały z VII konferencji z cyklu: Problemy społeczeństwa globalnej informacji : Międzyzdroje, 27–28 maja 2004 r.. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391925579. — S. 201–204. — Bibliogr. s. 204, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: