Wykaz publikacji wybranego autora

Ignacy Fiut, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk humanistycznych / filozofia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / filozofia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3024-4818

ResearcherID: brak

Scopus: 35092456800

PBN: 901220

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 147 publikacji Autora


1
 • Awangarda XX wieku w ujęciu refleksji ewolucyjnej[The vanguard of 20\textsuperscript{th} century in a concept of evolutionary reflection] / Ignacy S. FIUT // W: Wiek awangardy / red. Lilianna Bieszczad. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. — (Krakowskie Spotkania Estetyczne). — ISBN10: 8324204547. — S. 245–266. — Publikacja prezentowna podczas XXXII konferencji, zorganizowanej w maju 1995 w ramach corocznych Krakowskich Spotkań Estetycznych. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Człowiek ponowoczesnyThe postmodern man / Ignacy S. FIUT // Lumen Poloniae : studia z filozofii polskiej ; ISSN 1897-9742. — 2007 nr 2, s. 115–128. — Bibliogr. w formie przypisów. Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Egzystencjalizm[Existentialism] / Ignacy S. FIUT // W: Filozofia współczesna / red. nauk. Leszek Gawor i Zbigniew Stachowski. — Bydgoszcz ; Warszawa ; Lublin : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2006. — S. 273–295. — Bibliogr. s. 294–295. — Praca bez afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekofilozofia[Ecophilosophy] / Ignacy S. FIUT // W: Filozofia współczesna / red. nauk. Leszek Gawor i Zbigniew Stachowski. — Bydgoszcz ; Warszawa ; Lublin : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2006. — S. 401–419. — Bibliogr. s. 418–419. — Praca bez afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Estetyka przeżycia interaktywnego[Estethics of interactive experience] / Ignacy S. FIUT // W: Wizje i re-wizje : wielka księga estetyki w Polsce / red. Krystyna Wilkoszewska. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2007. — ISBN: 97883-242-0619-3. — S. 555–568. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geneza i kierunki rozwoju refleksji ekofilozoficznej[Genesis and development directions of ecophilosophical reflection] / Ignacy S. FIUT // W: Człowiek w kulturze : prace poświęcone Wojciechowi Słomskiemu z okazji nadania {\em Doktoratu Honoris Causa} przez Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv / red. nauk. Krzysztof Łojek. — Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2007. — (Rozprawy i Studia Katedry Filozofii / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). — ISBN: 978-83-61087-04-5. — S. 165–191. — Bibliogr. s. 191. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Immanuel Kant a fenomen duchowości i religijności ekologicznej[Immanuel Kant and phenomenon of spirituality and ecological religions] / Ignacy S. FIUT // W: Oblicza kultury : człowiek – poznanie – twórczość / pod red. Ewy Kochan, Piotra Ziemskiego. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. — (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 0860-2751). — ISBN: 978-83-7241-705-3. — S. 295–307. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Immanuel Kant a nauki biologiczneImmanuel Kant and the biological sciences / Ignacy S. FIUT // Kwartalnik Filozoficzny / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 1230-4050. — 2006 t. 34 z. 2, s. 87–101. — Summ.. — I. S. Fiut - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kultura Internetu w Polsce : od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska / Marta Juza. — Kraków, 2012[Internet culture in Poland : from academic beginnings to the dissemination of the phenomenon] / Rec. Ignacy S. FIUT // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2014 vol. 57 nr 4, s. 837–838. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Materia twórczości Banksy'ego[Banksy's matter of creation] / Ignacy S. FIUT // W: Materia sztuki / red. Michał Ostrowicki. — Kraków : Universitas, 2010. — (Krakowskie Spotkania Estetyczne). — Zawiera materiały z XXXIV konferencji zorganizowanej przez Zakład Estetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. — ISBN: 97883-242-0813-5. — S. 217–230. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Preferencje aksjologiczne Internetu[The axiological preferences of Internet] / Ignacy S. FIUT, Joanna P. Bierówka // W: Studia nad komunikacją popularną międzykulturową, sieciową i edukacyjną / pod red. Janiny Fras. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. — (Nauka o Komunikowaniu). — ISBN: 978-83-7441-904-8. — S. 240–255. — Bibliogr. s. 255. — Fiut I. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Timeliness forms of revolt by Albert Camus / Ignacy S. FIUT // W: From the absurd to revolt : dynamics in Albert Camus's thought = De l'absurde à la révolte : dynamique de la pensée d'Albert Camus / eds. Maciej Kałuża, Piotr Mróz. — Kraków : Jagiellonian University Press, cop. 2017. — ISBN: 978-83-233-4253-3 ; e-ISBN: 978-83-233-9606-2. — S. 161–174. — Bibliogr. s. 173–174. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Trzy oblicza poezji kobiecej[Three faces of women's poetry] / Ignacy S. FIUT // Hybryda : pismo artystyczno-literackie stowarzyszenia twórczego POLART ; ISSN 1731-9668. — 2011 nr 18, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44. — ISBN10: 83-8664855-11-6. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Umysł w perspektywie refleksji ewolucyjnej[The mind in perspective of the evolutional reflection] / Ignacy S. FIUT // W: Navigare necesse est : księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin : [zbiór rozpraw] / pod red. Dariusza Patera, Remigiusza Króla. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Mega-Plast, 2009. — ISBN10: 83-89884-71-2. — S. 157–176. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • W kręgu refleksji ekofilozoficznej : Tęsknota za Olduvai : artykuły i eseje ekofilozoficzne / Marek M. Bonenberg. — Kraków, 2006[In the circle of eco-philosophical reflection] / Rec. Ignacy S. FIUT // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2007 vol. 2 nr 2, s. 109–111. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • W zaklętym kręgu ducha Bieńkówki : kilka uwag o prozie Stanisława Franczaka[The visions circle of Bieńkówka spirit : some notes on prose Stanislaus Franczak] / Ignacy S. FIUT // Hybryda : pismo artystyczno-literackie stowarzyszenia twórczego POLART ; ISSN 1731-9668. — 2011 nr 18, s. 75–79. — ISBN10: 83-8664855-11-6. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: