Wykaz publikacji wybranego autora

Ignacy Fiut, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk humanistycznych / filozofia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / filozofia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3024-4818

ResearcherID: brak

Scopus: 35092456800

PBN: 901220

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 131, z ogólnej liczby 147 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułAksjologia społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyIgnacy S. FIUT, Lesław H. HABER, Bogusław ZMUDZIŃSKI
  ŹródłoPolskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — S. 211–226
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAktywność medialna użytkowników Internetu i ich preferencje aksjologiczne
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoZeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński. — 2006 R. 49 nr 1–2, s. 76–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAntropologie inspirowane Immanuelem Kantem
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoKoniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. — 1999 nr 12/13, s. 83–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBaudrillard, czyli ekstensja McLuhana : wpływ mediów na władze poznawcze człowieka
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoMedia, kobieta i śmiech / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — S. 11–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2018]
 • Tytułemph{Bias} komunikacyjny – źródłem ewolucji mediów i człowieka
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoZ teorii i praktyki komunikacji społecznej : stan i rozwój badań w Polsce / pod red. Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego, Pawła Urbaniaka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2018. — S. 19–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBlogi – literatura interaktywna w sieci
  AutorzyIgnacy S. FIUT, Marcin Matuzik
  ŹródłoEstetyka i Krytyka. — 2002 nr 3, s. 41–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2007]
 • TytułConsciousness in the perspective of evolution
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoPhenomenology of life from the animal soul to the human mind. Book 2, The human soul in the creative transformation of the mind / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2007. — S. 137–149
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2015]
 • Tytuł"Człowiek ekologiczny" a myśl ekofilozoficzna Włodzimierza Tyburskiego
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoFilozofia – etyka – ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. — S. 659–677
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCzłowiek ponowoczesny
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoStudia Humanistyczne. — 2004 t. 2, s. 51–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [książka, 2013]
 • TytułCzłowiek w komunikacji i kulturze
  Autorzypod red. Ignacego Stanisława FIUTA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 218 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [książka, 2010]
 • TytułCzłowiek w przestrzeniach komunikacyjnych
  Autorzypod red. Ignacego Stanisława FIUTA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [książka, 2012]
 • TytułCzłowiek w świecie mediów
  AutorzyMichał Drożdż, Ignacy S. FIUT, [Andrzej Baczyński, Magdalena Górna, Rafał Ilnicki, Bartłomiej Knosala, Marta Kosińska, Grażyna Osika, Katarzyna Pawlak, Jan Pleszczyński]
  DetailsKraków, Kielce : JEDNOŚĆ, 2012. — 294 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułDialog medialny a „spirala ujadania i jazgotu”
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoJęzyk źródłem (nie)porozumienia / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — S. 113–126
 • słowa kluczowe: dialog medialny, spirala ujadania i jazgotu, mediamorfoza, journalomorfoza, publikomorfoza

  keywords: media dialogue, spiral barking and clamor, mediamorphosis, journalomorphosis, publicomorphosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [książka, 2012]
 • TytułDuchowość: człowiek i wartości
  Autorzypod red. Ignacego Stanisława FIUTA
  DetailsKraków : [s. n.], 2012. — 207 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [książka, 1999]
 • TytułEcoetyki : kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku
  AutorzyIgnacy Stanisław FIUT
  DetailsWyd. 2. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — 118, [2] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułEgoizm i altruizm w refleksji filozoficzno-społecznej
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoHumanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 55–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [książka, 2003]
 • TytułEkofilozofia : geneza i problemy
  AutorzyIgnacy Stanisław FIUT ; red. Waldemar Kania
  DetailsKraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — 225 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [recenzja, 2009]
 • TytułEkofilozoficzny zwrot w myśleniu : Z. Piątek, Ekofilozofia (Ecophilosophy), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoProblemy Ekorozwoju / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko. — 2009 vol. 4 nr 2, s. 133–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułEkologia ducha : zarys problematyki
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoPaństwo i Społeczeństwo. — 2004 R. 4 nr 2 spec.: Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka / red. Andrzej Delorme, s. 163–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułElementy etyki pozytywnej Tadeusza Garbowskiego
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoFilozofia współczesna a tradycja / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — S. 217–232
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułEstetyka mediów – estetyką szoku
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoAesthetica perennis? / red. Leszek Sosnowski. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. — S. 81–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułEtyka publiczności i mediów : zarys problematyki
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoWspółczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie, T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. — S. 94–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułEwolucyjna i komunikacyjna koncepcja umysłu
  AutorzyIgnacy S. FIUT
  ŹródłoTożsamość, podmiot, komunikowanie / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — S. 85–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: