Wykaz publikacji wybranego autora

Ignacy Fiut, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk humanistycznych / filozofia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / filozofia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3024-4818

ResearcherID: brak

Scopus: 35092456800

PBN: 901220

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111, z ogólnej liczby 127 publikacji Autora


1
 • Aksjologia społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej
2
 • Aktywność medialna użytkowników Internetu i ich preferencje aksjologiczne
3
 • Baudrillard, czyli ekstensja McLuhana
4
 • \emph{Bias} komunikacyjny – źródłem ewolucji mediów i człowieka
5
 • Blogi jako narzędzie komunikacji między użytkownikami sieci
6
 • Blogi – literatura interaktywna w sieci
7
 • Consciousness in the perspective of evolution
8
 • "Człowiek ekologiczny" a myśl ekofilozoficzna Włodzimierza Tyburskiego
9
 • Człowiek ponowoczesny
10
 • Człowiek w komunikacji i kulturze
11
 • Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych
12
 • Człowiek w świecie mediów
13
 • Dialog medialny a „spirala ujadania i jazgotu”
14
 • Duchowość: człowiek i wartości
15
16
 • Egoizm i altruizm w refleksji filozoficzno-społecznej
17
 • Ekofilozofia
18
 • Ekofilozoficzny zwrot w myśleniu
19
 • Ekologia ducha
20
 • Elementy etyki pozytywnej Tadeusza Garbowskiego
21
 • Etyka publiczności i mediów
22
 • Ewolucyjna i komunikacyjna koncepcja umysłu
23
 • Factory farming versus environment and society
24
 • Filozofia współczesna a tradycja
25
 • Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu