Wykaz publikacji wybranego autora

Ignacy Fiut, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk humanistycznych / filozofia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / filozofia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3024-4818

ResearcherID: brak

Scopus: 35092456800

PBN: 901220

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem111215153211
201911
201811
20174211
201644
20156132
20145311
201381421
2012103412
20118143
2010413
20097133
2008523
200771312
2006112315
2005514
200481412
2003734
2002101414
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11110272
201911
201811
201744
2016431
201566
201455
20138512
20121091
201188
201044
200977
200855
2007761
20061111
200555
2004871
200377
20021091
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1111083
201911
201811
201744
201644
201566
201455
201388
20121010
201188
201044
200977
200855
2007761
20061111
200555
2004871
200377
20021091
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1117104
201911
201811
201744
2016413
201566
201455
201388
20121019
2011826
201044
2009725
200855
200777
20061111
200555
200488
200377
20021010
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1114368
201911
201811
201744
2016413
2015624
2014532
2013853
20121055
2011844
201044
200977
200855
2007725
20061111
200555
200488
200377
20021010
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1116744
201911
201811
201744
201644
201566
201455
2013862
20121082
201188
201044
200977
200855
2007752
20061129
200555
2004817
200377
20021010

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Aksjologia społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górniczo-HutniczejThe axiology of information society on the example of the University of Mining and Metallurgy in Cracow / Ignacy S. FIUT, Lesław H. HABER, Bogusław ZMUDZIŃSKI // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 211–226. — Bibliogr. s. 225–226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność medialna użytkowników Internetu i ich preferencje aksjologiczneThe media use of Internet users and their axiological preferences / Ignacy S. FIUT // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2006 R. 49 nr 1–2, s. 76–92. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Baudrillard, czyli ekstensja McLuhana : wpływ mediów na władze poznawcze człowiekaThe continuation of McLuhan's theory in Baudrillard's writings : the impact of media on cognitive abilities of man / Ignacy S. FIUT // W: Media, kobieta i śmiech = Media, woman and laughter / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 8) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-7464-101-0. — S. 11–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • \emph{Bias} komunikacyjny – źródłem ewolucji mediów i człowieka[Communication bias – the source of the media and human evolution] / Ignacy S. FIUT // W: Z teorii i praktyki komunikacji społecznej : stan i rozwój badań w Polsce / pod red. Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego, Pawła Urbaniaka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2018. — ISBN: 978-83-65705-81-5. — S. 19–39. — Bibliogr. s. 38–39. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Blogi jako narzędzie komunikacji między użytkownikami sieci : aspekty komunikacyjne dla blogosferyBlogs as a tool for communication between network users : communication aspects of the blogsphere / Ignacy S. FIUT, Magdalena Piątek // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/3, s. 65–76. — Bibliogr. s. 75–76. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.65.pdf

 • słowa kluczowe: wideoblog, komunikowanie blogowe, komunikowanie marką, sieciowy marketing szeptany

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2012.11.3.65

6
 • Blogi – literatura interaktywna w sieciBlogs – the interactive literature in the net / Ignacy S. FIUT, Marcin Matuzik // Estetyka i Krytyka ; ISSN 1643-1243. — 2002 nr 3, s. 41–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Consciousness in the perspective of evolution / Ignacy S. FIUT // W: Phenomenology of life from the animal soul to the human mind. Book 2, The human soul in the creative transformation of the mind / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2007. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 94). — Zawiera materiały z Fifty-fifth international phenomenology congress : August 17–20, 2005, Nijmegen ; W bazie Web of S cience ISBN: 978-1-4020-5181-4. — ISBN: 978-1-4020-5181-6. — S. 137–149. — Bibliogr. s. 148–149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • "Człowiek ekologiczny" a myśl ekofilozoficzna Włodzimierza Tyburskiego"The ecological man" and ecological thought according Włodzimierz Tyburski / Ignacy S. FIUT // W: Filozofia – etyka – ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. — ISBN: 978-83-231-3451-0. — S. 659–677. — Bibliogr. w postaci przypisów. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Człowiek ponowoczesnyPost-modern man / Ignacy S. FIUT // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2004 t. 2, s. 51–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Człowiek w komunikacji i kulturzeMan in communication and culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 218 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnychMan in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej). — ISBN: 978-83-7464-365-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Człowiek w świecie mediów[The man in the world of the media] / Michał Drożdż, Ignacy S. FIUT, [Andrzej Baczyński, Magdalena Górna, Rafał Ilnicki, Bartłomiej Knosala, Marta Kosińska, Grażyna Osika, Katarzyna Pawlak, Jan Pleszczyński]. — Kraków, Kielce : JEDNOŚĆ, 2012. — 294 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7660-758-0. — Ignacy S. Fiut – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dialog medialny a „spirala ujadania i jazgotu”Medial dialogue and ”spiral barking and clamor” / Ignacy S. FIUT // W: Język źródłem (nie)porozumienia = Language – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 17). — ISBN: 978-83-60741-65-8. — S. 113–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: dialog medialny, spirala ujadania i jazgotu, mediamorfoza, journalomorfoza, publikomorfoza

  keywords: media dialogue, spiral barking and clamor, mediamorphosis, journalomorphosis, publicomorphosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Duchowość: człowiek i wartościSpirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : [s. n.], 2012. — 207 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN: 978-83-60741-45-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Egoizm i altruizm w refleksji filozoficzno-społecznej[Egoism and altruism in philosophical-social reflection] / Ignacy S. FIUT // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 55–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ekofilozofia : geneza i problemy[Ecophilosophy : sources and problems] / Ignacy Stanisław FIUT ; red. Waldemar Kania. — Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — 225 s.. — Bibliogr. s. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ekofilozoficzny zwrot w myśleniu : Z. Piątek, Ekofilozofia (Ecophilosophy), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008Ecophilosophical mind shift / Rec. Ignacy S. FIUT // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2009 vol. 4 nr 2, s. 133–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ekologia ducha : zarys problematyki[The ecology of spirit : an outline] / Ignacy S. FIUT // Państwo i Społeczeństwo ; ISSN 1643-8299. — 2004 R. 4 nr 2 spec.: Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka / red. Andrzej Delorme, s. 163–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Elementy etyki pozytywnej Tadeusza GarbowskiegoElements of positive ethics proposed by Tadeusz Garbowski / Ignacy S. FIUT // W: Filozofia współczesna a tradycja = Contemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-21-5. — S. 217–232. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Etyka publiczności i mediów : zarys problematyki[Public ethics and media : the outline of the problem] / Ignacy S. FIUT // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie, T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. — ISBN: 978-83-227-3087-4. — S. 94–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ewolucyjna i komunikacyjna koncepcja umysłuEvolutionary and communicative theory of mind / Ignacy S. FIUT // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 85–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Factory farming versus environment and society : the analysis of selected problemsPrzemysłowa hodowla zwierząt a środowisko i społeczeństwo : analiza wybranych problemów / Ignacy S. FIUT, Marcin Urbaniak // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 143–156. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr., Streszcz.. — I. S. Fiut – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: hodowla przemysłowa, intensywna agrokultura, uprawy monokulturowe, przetwórstwo rybne

  keywords: factory farming, intensive agriculture, monocultures, fishmeal industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Filozofia współczesna a tradycjaContemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — 251 s.. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN10: 83-88527-21-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniuPhilosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 128 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej). — ISBN: 978-83-7464-210-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: