Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki — statystyka publikacji

Dane zawarte w tabeli obejmują WYŁĄCZNIE publikacje afiliowane nazwą Uczelni; zawartość poszczególnych grup danych obrazuje wykaz grup publikacji. Link do liczb podsumowujących statystyki w poszczególnych latach prowadzi do wykresów obrazujących procentowy udział grup publikacji w ogólnej liczbie prac.

UWAGA: w grupach, których podział odzwierciedla rodzaje bibliograficzne dokumentów, podano liczbę wszystkich publikacji bez względu na ich naukowy czy popularnonaukowy charakter.

grupa publikacji 200820092010201120122013201420152016
ogółem 716 697 894 921 956 930 745 845 758
1. książki412930303545233219
2. fragmenty (rozdziały)6482711084811537119102
3. referaty275232318290359272277269230
4. artykuły293287410420421383324326285
5. patenty, wzory użytkowe40636070861018196122
6. mapy, atlasy
7. redakcje czasopism21532312
8. inne1351121

 

 


Statystyka publikacji krajowych/zagranicznych

Statystyka publikacji zamieszczonych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej

Statystyka publikacji w czasopismach ministerialnej listy A, B, C

Statystyka publikacji zarejestrowanych w bazie Web of Science (WoS)

Statystyka publikacji z podziałem na język

Statystyka publikacji z podziałem na wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe

Statystyka publikacji z podziałem na wydawnictwa recenzowane i nierecenzowane