List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
WIMiIP-kmsż1 poz.
WFiIS-kis71 poz.
WGiG-kgbg23 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
WMN-knmimn15 poz.
WIMiR-kap5 poz.
WMN-knmimn10 poz.
WMN-kfm19 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WZ-kzp28 poz.
WGGiOŚ-kmpig18 poz.
WIEiT-ke1 poz.
WIMiR-kkem132 poz.
WZ-kze10 poz.
WIEiT-ke6 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WIMiR-kap25 poz.
WFiIS-kfmb44 poz.
WEiP-ktp46 poz.
WGiG-kisps36 poz.
WMS-krr11 poz.
WWNiG-kwg73 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WIMiR-kap178 poz.
WIEiT-ke29 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGiG-kisps88 poz.
WGGiIŚ-kkoś9 poz.
WIMiIP-kmm3 poz.
WGGiOŚ-khgi3 poz.
WFiIS-kfmb11 poz.
WZ-kze24 poz.
WGiG-kgp16 poz.
WEAIiIB-kmie9 poz.
WGGiIŚ-kkoś10 poz.
WZ-kefz30 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WZ-kis53 poz.
WZ-kbot60 poz.
WIMiC-kfmp32 poz.
WIMiC-kcmo5 poz.
WIEiT-ki64 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WMS-kmd2 poz.
WO-kip4 poz.
WGiG-kgp30 poz.
WIMiC-kcn28 poz.
WEAIiIB-kee12 poz.
WIEiT-ke32 poz.
WGGiOŚ-kse32 poz.
WWNiG-kig2 poz.
WMN-kpp4 poz.
WGGiOŚ-khgi17 poz.
WFiIS-kfmb4 poz.
WGGiOŚ-kse16 poz.
WGGiOŚ-kse28 poz.
WFiIS-kod187 poz.
WEAIiIB-keaspe2 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGiG-kgp5 poz.
BG-ooz5 poz.
WWNiG-kig2 poz.
WFiIS-kfc4 poz.
WGGiOŚ-kgzig51 poz.
WEAIiIB-kmie1 poz.
WEAIiIB-kis50 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WGiG-kezp6 poz.
WEAIiIB-keaspe4 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiR-kap55 poz.
WH-kkf10 poz.
WIMiR-kmgpt101 poz.
WEAIiIB-kmie12 poz.
WMN-kpp46 poz.
ACK-zwe1 poz.
WO-kis24 poz.
WEAIiIB-keaspe25 poz.
WIMiC-kcmo43 poz.
WWNiG-kig117 poz.
WO-kip1 poz.
WGGiOŚ-kaśk3 poz.
WIEiT-ki21 poz.
SJO-zja2 poz.
BG-oin85 poz.
WGiG-kgo2 poz.
WGGiIŚ-kotg5 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGiG-kezp12 poz.
WGiG-kezp13 poz.
WMN-ksm1 poz.
WWNiG-kig49 poz.
WFiIS-b5 poz.
WO-kis30 poz.
WIMiR-kmw36 poz.
WIMiC-kcs1 poz.
ACMiN91 poz.
WIEiT-kt32 poz.
WGiG-kgo49 poz.
WZ-kefz1 poz.
WFiIS-kod23 poz.
WWNiG-kin12 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WFiIS-kfms51 poz.
WIMiR-kkem13 poz.
BG-oin8 poz.
WFiIS-kod8 poz.
WIMiC-kcn9 poz.
WIMiC-kbn158 poz.
WO-ktf7 poz.
WIMiIP-kpp89 poz.
WIMiR-kap104 poz.
WEAIiIB-keaspe30 poz.
WIMiC-kchk262 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WGGiIŚ-kgftś1 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WIMiIP-kism37 poz.
WIMiIP-ktc1 poz.
WIMiIP-kism16 poz.
WEAIiE-kee2 poz.
WEiP-kmcp36 poz.
WGGiIŚ-kgib1 poz.
WH-kphn24 poz.
WIEiT-ki38 poz.
WIMiC-ktspa6 poz.
WZ-kis53 poz.
WEAIiIB-kmie80 poz.
WEAIiIB-keaspe20 poz.
WIEiT-ki19 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WZ-kefz1 poz.
WIMiC-kfmp11 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WFiIS-kfmb7 poz.
WFiIS-kod10 poz.
WEiP-kej12 poz.
WIMiIP-kpp9 poz.
WIMiR-kwzmk37 poz.
WGGiIŚ-kgzik20 poz.
WIMiR-kwzmk38 poz.
WEAIiIB-keaspe84 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WH-ksoas46 poz.
WIMiIP-kmm20 poz.
WEAIiIB-kee49 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WIEiT-ke112 poz.
WEAIiIB-kaib55 poz.
SJO-zja6 poz.
WMN-knmimn29 poz.
WIMiR-kap9 poz.
WO-kip33 poz.
WEAIiIB-kis38 poz.
WWNiG-kwg7 poz.
WIMiIP-kmm51 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WGiG-kgp55 poz.
WEiP-kew9 poz.
WIMiIP-kpp63 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WGGiIŚ-kgzik16 poz.
WEAIiIB-kaib134 poz.
WMS-kmd18 poz.
WIEiT-ke10 poz.
WGGiOŚ-koś5 poz.
WEAIiIB-keaspe12 poz.
WH-ksgks18 poz.
WZ-kzp2 poz.
WEiP-kmcp3 poz.
WGGiIŚ-kkoś9 poz.
WIEiT-ke36 poz.
WGGiOŚ-kgo9 poz.
WGGiOŚ-kgo63 poz.
WGGiIŚ-kgftś11 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ki109 poz.
WEAIiIB-kaib3 poz.
WGiG-kgbg2 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WGGiOŚ-kse6 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WIMiC-kca42 poz.
WIMiR-ksw70 poz.
WIMiIP-kism5 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WIEiT-ke1 poz.
WGGiOŚ-kgzig15 poz.
WEAIiIB-kaib17 poz.
WFiIS-kft14 poz.
WIMiR-ksw23 poz.
WIMiR-kkem18 poz.
WIMiC-kbn45 poz.
WIMiC-kfmp27 poz.
WIEiT-ki22 poz.
WIMiR-kap2 poz.
WWNiG-kig11 poz.
WEAIiIB-kaib14 poz.
WO-kip56 poz.
WIMiIP-kism9 poz.
WMN-kpp212 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiR-kmw53 poz.
WIMiR-kap83 poz.
WO-ktf16 poz.
WGiG-kezp20 poz.
WIMiC-kca4 poz.
WGiG-kisps184 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WH-b4 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WMN-knmimn21 poz.
WGiG-kgbg76 poz.
WO-kis26 poz.
WEAIiIB-kmie41 poz.
WO-kis2 poz.
WFiIS1 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
WGGiOŚ-kaśk21 poz.
WMN-b1 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WMS-zzm5 poz.
WO-kck29 poz.
WIMiIP-kip33 poz.
WGGiOŚ-kmpig11 poz.
WWNiG-kin14 poz.
WWNiG-kin36 poz.
WZ-kze36 poz.
WGiG-kezp26 poz.
WIMiIP-kmsż47 poz.
WEAiIB-b1 poz.
WIMiC-kb17 poz.
WGiG-kgo43 poz.
WGGiIŚ-kgib3 poz.
WH-ksgks3 poz.
WGGiIŚ-kotg36 poz.
WIMiC-kca23 poz.
WEiP-kzre85 poz.
WIEiT-ke34 poz.
WIMiR-kmgpt2 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WFiIS-kod1 poz.
WEAIiIB-keaspe11 poz.
WGGiOŚ-kse63 poz.
ACMiN51 poz.
WFiIS3 poz.
WFiIS-kis45 poz.
WO-kip4 poz.
WIMiIP-kpp5 poz.
WGGiIŚ-kkoś6 poz.
WEAIiIB-kmie47 poz.
WIMiC-kcn4 poz.
WIMiIP-kmm13 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WEAIiIB-kis2 poz.
WIMiC-kcn3 poz.
WIMiIP-kmsż47 poz.
WO-kip3 poz.
WZ-kiz33 poz.
WIMiIP-kpp3 poz.
WGGiOŚ-kgo16 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WEAIiIB-keaspe56 poz.
WMN-ksm15 poz.
BG-oin9 poz.
WIMiIP-kism19 poz.
WIEiT-kt2 poz.
WGGiOŚ-khgi22 poz.
WEiP-kej38 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WIEiT-kt39 poz.
WIEiT-ke7 poz.
WGGiOŚ-kgzig17 poz.
WIMiR-ksw16 poz.
WGGiIŚ-kkoś3 poz.
WIEiT-ke64 poz.
WH-kkf16 poz.
WO-kck60 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WGiG-kgp22 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WO-kis3 poz.
WIEiT-ke49 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WIMiR-krm192 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WZ-kzokpg12 poz.
WEAIiIB-kaib11 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WEAIiE-kan12 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WZ-kis35 poz.
WWNiG-kig4 poz.
WIMiC-kfmp1 poz.
WGGiOŚ-kse130 poz.
WIMiIP-kpp10 poz.
WEiP-kmcp1 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WGiG-kisps35 poz.
WEAIiIB-kmie32 poz.
WZ-kefz5 poz.
WIMiR-krm62 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
ACK-zwe41 poz.
WGiG-kgbg12 poz.
WFiIS-kfmb29 poz.
ACMiN23 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-kmw40 poz.
WIEiT-ke42 poz.
ACMiN10 poz.
WEiP-ktp8 poz.
WMN-kfm12 poz.
WIMiC-ktmb16 poz.
WIMiIP-kmm26 poz.
WIMiIP-kmm17 poz.
WEiP-kzre3 poz.
WEAIiIB-keaspe24 poz.
WIEiT-ke157 poz.
WIMiC-ktcmo32 poz.
WIMiC-kcmo101 poz.
WEiP-kcw24 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WMS-kammo10 poz.
WIMiC-kchk13 poz.
WIMiC-kchk3 poz.
WIMiC-ktspa23 poz.
WIMiC-kcmo123 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WGGiIŚ-kotg29 poz.
WIMiC-kb147 poz.
WIMiR-kap34 poz.
WH-ksgks26 poz.
WIMiC-ktmb17 poz.
WIMiC-ktmb30 poz.
WMS-krr1 poz.
WWNiG-kin143 poz.
WIMiR-kmgpt43 poz.
WGiG-kgbg26 poz.
WGiG-kgp2 poz.
WGGiIŚ-kgib39 poz.
WIMiIP-ktc19 poz.
WFiIS-kfc33 poz.
WIMiR-krm25 poz.
WMN-kfm9 poz.
WIMiR-kwzmk7 poz.
WEAIiE-kee3 poz.
WZ-kefz46 poz.
WEiP-ktp76 poz.
WEAIiIB-kis7 poz.
WGGiOŚ-kaśk2 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WWNiG-kwg144 poz.
WIMiR-kmw11 poz.
WZ-kiz2 poz.
WGiG-kgo31 poz.
WEAIiE-kee4 poz.
WEAIiE-kee5 poz.
WFiIS-kfms65 poz.
WGGiOŚ-koś9 poz.
WGGiOŚ-kgo25 poz.
WFiIS-kfc4 poz.
WGGiOŚ-kgis28 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WPiE-knse2 poz.
WGGiOŚ-kaśk15 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WGGiOŚ-kgf18 poz.
WIMiC-kfmp52 poz.
WO-kck71 poz.
ACK-zwe1 poz.
WEiP-kcw87 poz.
WIMiC-kca20 poz.
WMS-kmd16 poz.
WIMiC-kbn11 poz.
ACMiN1 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WO-kip139 poz.
WIMiR-kseuoś42 poz.
WZ-spzme25 poz.
ACK-zwe4 poz.
WIMiC-kbn99 poz.
WIMiR-kkem4 poz.
WGiG-kezp39 poz.
WIMiIP-kip23 poz.
WZ-spzme5 poz.
WIMiR-kap5 poz.
Rb1 poz.
WMN-knmimn36 poz.
ACK-dab9 poz.
WIMiC-kcmo28 poz.
WIMiIP-kmm91 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WGiG-kisps46 poz.
WZ-kefz42 poz.
WFiIS-kfmb23 poz.
WEAIiIB-keaspe1 poz.
WMN-knmimn26 poz.
WEAIiE-ke1 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WEiP-kzre26 poz.
WIMiIP-ktc57 poz.
WIEiT-ke60 poz.
WGiG-kgp74 poz.
WGGiIŚ-kkoś2 poz.
WEAIiIB-keaspe9 poz.
WMS-kammo1 poz.
WMS-kmf2 poz.
WIEiT-ke12 poz.
WGiG-kgo18 poz.
WGiG-kgo1 poz.
WEAIiIB-kee43 poz.
WGGiIŚ-kg27 poz.
WEiP-kcw12 poz.
ACMiN129 poz.
WGGiIŚ-kgib43 poz.
BG-oin21 poz.
WEAIiIB-kee2 poz.
WFiIS-kis117 poz.
WWNiG-kzwks3 poz.
WWNiG-kzwks1 poz.
WGGiIŚ-kgftś10 poz.
WIMiIP-ktc36 poz.
WIMiIP-kpp3 poz.
WIMiC-kb99 poz.
WEAIiE-kan11 poz.
WEiP-kcw30 poz.
WIMiC-kcmo1 poz.
WIMiC-kb34 poz.
WFiIS-kfc12 poz.
WIMiIP-kpp63 poz.
WIMiIP-kism2 poz.
WIMiC-kb11 poz.
WGGiOŚ-khgi22 poz.
WFiIS-kis8 poz.
WGGiOŚ-khgi47 poz.
WIMiC-kcmo217 poz.
WMN-knmimn48 poz.
ACMiN9 poz.
WEAIiE-kee13 poz.
WFiIS-kfmb66 poz.
WGGiIŚ-kotg34 poz.
WIEiT-kt4 poz.
WGiG-kgo8 poz.
WIMiR-kkem50 poz.
WO-kis49 poz.
WMS-kammo2 poz.
WIMiR-kseuoś13 poz.
BG-ogu1 poz.
WGGiOŚ-kgo11 poz.
WEAIiE-ke3 poz.
WEiP-kcw33 poz.
WGGiIŚ-kgzik19 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WGGiOŚ-kse11 poz.
WEAIiIB-kmie148 poz.
WGGiIŚ-kkoś10 poz.
WIMiC-kchk4 poz.
WEAIiIB-kmie16 poz.
WIMiR-kmw21 poz.
WIMiIP-kip3 poz.
ACK-zwe1 poz.
WIMiIP-kism81 poz.
ACK-zwe69 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WIMiR-kwzmk9 poz.
WGGiOŚ-kaśk2 poz.
WGGiIŚ-kotg11 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WGGiOŚ-khgi29 poz.
WFiIS-kzf10 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WO-kck33 poz.
ACMiN26 poz.
WMS-kammo16 poz.
WMS-kammo9 poz.
WGGiIŚ-kgftś2 poz.
WGiG-kgp6 poz.
WGiG-kgp205 poz.
WEAIiE-ke2 poz.
WH-ksoas21 poz.
WEAIiIB-kis20 poz.
WEAIiIB-kis7 poz.
WEiP-kppe158 poz.
WGGiIŚ-kgzik23 poz.
WIEiT-ki17 poz.
WIMiR-kseuoś15 poz.
ACK-zwe2 poz.
WIMiR-ksw16 poz.
WGGiOŚ-kgis21 poz.
WIEiT-kt83 poz.
WGiG-kisps16 poz.
WGiG-kgp4 poz.
WH-kkf71 poz.
WEAIiIB-kee74 poz.
WEAIiIB-kis72 poz.
WIMiR-ksw208 poz.
WEiP-kcw35 poz.
WGiG-kisps4 poz.
WIMiIP-kism46 poz.
WIMiIP-kism5 poz.
WEiP-kmcp26 poz.
WFiIS-kod28 poz.
WEAIiIB-kis17 poz.
WEiP-kzre84 poz.
WO-kip55 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WGGiIŚ-kkoś13 poz.
WIMiC-kcmo86 poz.
WGiG-kgbg14 poz.
WFiIS-kod370 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WIEiT-ki13 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WWNiG-kig139 poz.
WIMiIP-kip15 poz.
WIMiR-krm34 poz.
WEAIiIB-kis61 poz.
WZ-kze7 poz.
WGGiOŚ-kgzig3 poz.
WIMiR-kkem40 poz.
WMS-kammo12 poz.
WGGiOŚ-kgo36 poz.
WMS-kammo5 poz.
WGGiOŚ-kmpig17 poz.
WZ-kze41 poz.
WIEiT-ki25 poz.
WIMiR-kkem32 poz.
WIEiT-ke12 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGGiOŚ-kgf8 poz.
WFiIS-kfmb18 poz.
WIEiT-kt23 poz.
WMS-kmd4 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WO-kip20 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WEAIiIB-kaib43 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WEAIiIB-kaib44 poz.
WZ-kbot2 poz.
WEAIiIB-kis17 poz.
ACK-zwe9 poz.
WZ-kiz1 poz.
WIMiIP-kism26 poz.
WIMiIP-kpp2 poz.
WEAIiE-km15 poz.
WFiIS-kod2 poz.
WIMiC-kfmp18 poz.