List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
WEiP-ktp1 poz.
WIMiIP-kmsż1 poz.
WFiIS-kis71 poz.
WGiG-kgbg25 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
WMN-knmimn20 poz.
WIMiR-kap5 poz.
WMN-knmimn10 poz.
WMN-kfm19 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WZ-kzp28 poz.
WGGiOŚ-kmpig18 poz.
WIEiT-ke1 poz.
WIMiR-kkem141 poz.
WZ-kze10 poz.
WIEiT-ke8 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WIMiR-kap25 poz.
WFiIS-kfmb49 poz.
WEiP-ktp48 poz.
WGiG-kisps38 poz.
WMS-krr13 poz.
WWNiG-kwg83 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WIMiR-kap182 poz.
WIEiT-ke29 poz.
WGiG-kisps4 poz.
WGiG-kisps94 poz.
WGGiIŚ-kkoś9 poz.
WIMiIP-kmm3 poz.
WGGiOŚ-khgi3 poz.
WFiIS-kfmb11 poz.
WZ-kze24 poz.
WGiG-kgp18 poz.
WEAIiIB-kmie9 poz.
WGGiIŚ-kkoś11 poz.
WZ-kefz31 poz.
WIEiT-ki4 poz.
WZ-kis54 poz.
WZ-kbot62 poz.
WIMiC-kfmp33 poz.
WIMiC-kcmo5 poz.
WIEiT-ki66 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WMS-kmd2 poz.
WO-kip4 poz.
WGiG-kgp30 poz.
WIMiC-kcn28 poz.
WEAIiIB-kee12 poz.
WIEiT-ke33 poz.
WGGiOŚ-kse36 poz.
WWNiG-kig2 poz.
WMN-kpp4 poz.
WGGiOŚ-khgi22 poz.
WFiIS-kfmb4 poz.
WGGiOŚ-kse16 poz.
WGGiOŚ-kse28 poz.
WFiIS-kod187 poz.
WEAIiIB-keaspe2 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGiG-kgp5 poz.
BG-ooz5 poz.
WWNiG-kig5 poz.
WFiIS-kfc4 poz.
WGGiOŚ-kgzig56 poz.
WEAIiIB-kmie1 poz.
WEAIiIB-kis50 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WGiG-kezp6 poz.
WEAIiIB-keaspe4 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiR-kap61 poz.
WH-kkf10 poz.
WIMiR-kmgpt105 poz.
WEAIiIB-kmie12 poz.
WMN-kpp47 poz.
ACK-zwe1 poz.
WO-kis27 poz.
WEAIiIB-keaspe25 poz.
WIMiC-kcmo46 poz.
WWNiG-kig121 poz.
WO-kip1 poz.
WGGiOŚ-kaśk3 poz.
WIEiT-ki21 poz.
SJO-zja2 poz.
BG-oin91 poz.
WGiG-kgo2 poz.
WGGiIŚ-kotg5 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGiG-kezp12 poz.
WGiG-kezp13 poz.
WMN-ksm1 poz.
WWNiG-kig50 poz.
WFiIS-b5 poz.
WO-kis33 poz.
WIMiR-kmw36 poz.
WIMiC-kcs1 poz.
ACMiN100 poz.
WIEiT-kt33 poz.
WGiG-kgo54 poz.
WZ-kefz1 poz.
WFiIS-kod29 poz.
WWNiG-kin12 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WFiIS-kfms51 poz.
WIMiR-kkem15 poz.
BG-oin8 poz.
WFiIS-kod8 poz.
WIMiC-kcn11 poz.
WIMiC-kbn159 poz.
WEAIiIB-kee1 poz.
WO-ktf8 poz.
WIMiIP-kpp89 poz.
WIMiR-kap106 poz.
WEAIiIB-keaspe31 poz.
WIMiC-kchk314 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WGGiIŚ-kgftś1 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WIMiIP-kism37 poz.
WIMiIP-ktc1 poz.
WIMiIP-kism16 poz.
WEAIiE-kee2 poz.
WEiP-kmcp38 poz.
WGGiIŚ-kgib1 poz.
WH-kphn24 poz.
WIEiT-ki38 poz.
WIMiC-ktspa6 poz.
WZ-kis53 poz.
WEAIiIB-kmie81 poz.
WEAIiIB-keaspe20 poz.
WIEiT-ki19 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WIMiC-kfmp11 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WFiIS-kfmb14 poz.
WFiIS-kod12 poz.
WGGiOŚ-kgo2 poz.
WEiP-kej14 poz.
WIMiIP-kpp9 poz.
WIMiR-kwzmk37 poz.
WGGiIŚ-kgzik20 poz.
WIMiR-kwzmk38 poz.
WEAIiIB-keaspe88 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WH-ksoas46 poz.
WIMiIP-kmm20 poz.
WEAIiIB-kee51 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WIEiT-ke124 poz.
WEAIiIB-kaib63 poz.
SJO-zja6 poz.
WMN-knmimn32 poz.
WIMiR-kap9 poz.
WO-kip33 poz.
WEAIiIB-kis38 poz.
WWNiG-kwg11 poz.
WIMiIP-kmm52 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WGiG-kgp59 poz.
WEiP-kew16 poz.
WIMiIP-kpp66 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WGGiIŚ-kgzik16 poz.
WEAIiIB-kaib136 poz.
WMS-kmd18 poz.
WIEiT-ke10 poz.
WGGiOŚ-koś5 poz.
WEAIiIB-keaspe12 poz.
WH-ksgks18 poz.
WZ-kzp5 poz.
WEiP-kmcp3 poz.
WGGiIŚ-kkoś11 poz.
WIEiT-ke38 poz.
WGGiOŚ-kgo9 poz.
WGGiOŚ-kgo65 poz.
WGGiIŚ-kgftś11 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ki110 poz.
WEAIiIB-kaib4 poz.
WGiG-kgbg2 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WGGiOŚ-kse6 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WIMiC-kca57 poz.
WIMiR-ksw70 poz.
WIMiIP-kism5 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WIEiT-ke1 poz.
WGGiOŚ-kgzig15 poz.
WEAIiIB-kaib18 poz.
WFiIS-kft14 poz.
WIMiR-ksw25 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WIMiR-kkem18 poz.
WIMiC-kbn45 poz.
WIMiC-kfmp29 poz.
WIEiT-ki23 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WWNiG-kig16 poz.
WEAIiIB-kaib17 poz.
WO-kip56 poz.
WIMiIP-kism9 poz.
WMN-kpp231 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiR-kmw54 poz.
WIMiR-kap85 poz.
WO-ktf17 poz.
WGiG-kezp20 poz.
WIMiC-kca4 poz.
WGiG-kisps193 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WH-b4 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WMN-knmimn21 poz.
WGiG-kgbg79 poz.
WO-kis27 poz.
WEAIiIB-kmie41 poz.
WO-kis2 poz.
WFiIS1 poz.
WIMiC-kb3 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
WGGiOŚ-kaśk21 poz.
WMN-b1 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WMS-zzm5 poz.
WO-kck30 poz.
WIMiIP-kip33 poz.
WGGiOŚ-kmpig11 poz.
WWNiG-kin20 poz.
WWNiG-kin38 poz.
WZ-kze36 poz.
WGiG-kezp26 poz.
WIMiIP-kmsż48 poz.
WEAiIB-b1 poz.
WIMiC-kb17 poz.
WGiG-kgo46 poz.
WGGiIŚ-kgib3 poz.
WH-ksgks3 poz.
WGGiIŚ-kotg36 poz.
WIMiC-kca26 poz.
WEiP-kzre86 poz.
WIEiT-ke38 poz.
WIMiR-kmgpt2 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WFiIS-kod1 poz.
WEAIiIB-keaspe11 poz.
WGGiOŚ-kse72 poz.
ACMiN51 poz.
WFiIS3 poz.
WFiIS-kis46 poz.
WO-kip4 poz.
WIMiIP-kpp5 poz.
WGGiIŚ-kkoś8 poz.
WEAIiIB-kmie49 poz.
WIMiC-kcn4 poz.
WIMiIP-kmm16 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WEAIiIB-kis2 poz.
WIMiC-kcn3 poz.
WIMiIP-kmsż47 poz.
WO-kip3 poz.
WZ-kiz33 poz.
WIMiIP-kpp3 poz.
WGGiOŚ-kgo16 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WEAIiIB-keaspe58 poz.
WMN-ksm15 poz.
BG-oin9 poz.
WIMiIP-kism19 poz.
WIEiT-kt2 poz.
WGGiOŚ-khgi24 poz.
WEiP-kej41 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WIEiT-kt39 poz.
WIEiT-ke7 poz.
WGGiOŚ-kgzig17 poz.
WIMiR-ksw18 poz.
WGGiIŚ-kkoś7 poz.
WIEiT-ke66 poz.
WH-kkf16 poz.
WO-kck62 poz.
WGGiOŚ-kgo2 poz.
WGiG-kgp25 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WO-kis3 poz.
WIEiT-ke51 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WIMiR-krm195 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WZ-kzokpg12 poz.
WEAIiIB-kaib11 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WEAIiE-kan12 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WZ-kis37 poz.
WWNiG-kig4 poz.
WIMiC-kfmp2 poz.
WGGiOŚ-kse134 poz.
WIMiIP-kpp10 poz.
WEiP-kmcp2 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WGiG-kisps38 poz.
WEAIiIB-kmie32 poz.
WZ-kefz6 poz.
WIMiR-krm62 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
ACK-zwe41 poz.
WGiG-kgbg12 poz.
WFiIS-kfmb34 poz.
ACMiN23 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-kmw43 poz.
WIEiT-ke42 poz.
ACMiN12 poz.
WEiP-ktp9 poz.
WMN-kfm13 poz.
WIMiC-ktmb19 poz.
WIMiIP-kmm26 poz.
WIMiIP-kmm17 poz.
WEiP-kzre3 poz.
WEAIiIB-keaspe26 poz.
WIEiT-ke172 poz.
WIMiC-ktcmo32 poz.
WIMiC-kcmo104 poz.
WEiP-kcw26 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WMS-kammo10 poz.
WIMiC-kchk15 poz.
WIMiC-kchk3 poz.
WIMiC-ktspa24 poz.
WIMiC-kcmo128 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WGGiIŚ-kotg29 poz.
WIMiC-kb157 poz.
WIMiR-kap36 poz.
WH-ksgks26 poz.
WIMiC-ktmb17 poz.
WIMiC-ktmb30 poz.
WMS-krr1 poz.
WWNiG-kin164 poz.
WGiG-kisps1 poz.
WIMiR-kmgpt51 poz.
WGiG-kgbg27 poz.
WGiG-kgp2 poz.
WGGiIŚ-kgib45 poz.
WIMiIP-ktc19 poz.
WFiIS-kfc37 poz.
WIMiR-krm25 poz.
WMN-kfm9 poz.
WIMiR-kwzmk7 poz.
WEAIiE-kee3 poz.
WZ-kefz47 poz.
WEiP-ktp77 poz.
WEAIiIB-kis7 poz.
WGGiOŚ-kaśk2 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WWNiG-kwg166 poz.
WIMiR-kmw11 poz.
WZ-kiz3 poz.
WGiG-kgo33 poz.
WEAIiE-kee4 poz.
WEAIiE-kee5 poz.
WFiIS-kfms66 poz.
WGGiOŚ-koś9 poz.
WGGiOŚ-kgo25 poz.
WFiIS-kfc4 poz.
WGGiOŚ-kgis31 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WPiE-knse2 poz.
WGGiOŚ-kaśk15 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WGGiOŚ-kgf18 poz.
WIMiC-kfmp54 poz.
WO-kck71 poz.
ACK-zwe1 poz.
WEiP-kcw92 poz.
WIMiC-kca20 poz.
WMS-kmd16 poz.
WIMiC-kbn11 poz.
ACMiN2 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WO-kip140 poz.
WIMiR-kseuoś43 poz.
WZ-spzme25 poz.
ACK-zwe4 poz.
WIMiC-kbn102 poz.
WIMiR-kkem4 poz.
WGiG-kezp41 poz.
WIMiIP-kip23 poz.
WZ-spzme5 poz.
WIMiR-kap6 poz.
Rb1 poz.
WMN-knmimn39 poz.
ACK-dab9 poz.
WIMiC-kcmo28 poz.
WIMiIP-kmm93 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WGiG-kisps47 poz.
WZ-kefz42 poz.
WFiIS-kfmb25 poz.
WEAIiIB-keaspe1 poz.
WMN-knmimn28 poz.
WEAIiE-ke1 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WEiP-kzre28 poz.
WIMiIP-ktc57 poz.
WIEiT-ke61 poz.
WGiG-kgp74 poz.
WGGiIŚ-kkoś2 poz.
WEAIiIB-keaspe9 poz.
WMS-kammo1 poz.
WMS-kmf2 poz.
WIEiT-ke12 poz.
WGiG-kgo18 poz.
WGiG-kgo1 poz.
WEAIiIB-kee47 poz.
WGGiIŚ-kg27 poz.
WEiP-kcw16 poz.
ACMiN141 poz.
WGGiIŚ-kgib45 poz.
BG-oin21 poz.
WEAIiIB-kee2 poz.
WFiIS-kis124 poz.
WWNiG-kzwks3 poz.
WWNiG-kzwks1 poz.
WGGiIŚ-kgftś10 poz.
WIMiIP-ktc37 poz.
WIMiIP-kpp3 poz.
WGGiOŚ-koś1 poz.
WIMiC-kb105 poz.
WEAIiE-kan11 poz.
WEiP-kcw34 poz.
WIMiC-kcmo1 poz.
WIMiC-kb39 poz.
WFiIS-kfc12 poz.
WIMiIP-kpp63 poz.
WIMiIP-kism2 poz.
WIMiC-kb11 poz.
WGGiOŚ-khgi22 poz.
WFiIS-kis8 poz.
WGGiOŚ-khgi49 poz.
WIMiC-kcmo232 poz.
WMN-knmimn48 poz.
ACMiN9 poz.
WEAIiE-kee13 poz.
WFiIS-kfmb69 poz.
WGGiIŚ-kotg34 poz.
WIEiT-kt4 poz.
WGiG-kgo8 poz.
WIMiR-kkem56 poz.
WO-kis53 poz.
WMS-kammo2 poz.
WIMiR-kseuoś13 poz.
BG-ogu1 poz.
WGGiOŚ-kgo12 poz.
WEAIiE-ke3 poz.
WEiP-kcw34 poz.
WGGiIŚ-kgzik21 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WGGiOŚ-kse11 poz.
WEAIiIB-kmie166 poz.
WGGiIŚ-kkoś10 poz.
WIMiC-kchk4 poz.
WEAIiIB-kmie16 poz.
WIMiR-kmw21 poz.
WIMiIP-kip3 poz.
ACK-zwe1 poz.
WIMiIP-kism83 poz.
ACK-zwe69 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WIMiR-kwzmk9 poz.
WGGiOŚ-kaśk2 poz.
WGGiIŚ-kotg11 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WGGiOŚ-khgi32 poz.
WFiIS-kzf10 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WO-kck33 poz.
ACMiN32 poz.
WMS-kammo16 poz.
WMS-kammo9 poz.
WGGiIŚ-kgftś2 poz.
WGiG-kgp6 poz.
WGiG-kgp206 poz.
WEAIiE-ke2 poz.
WH-ksoas21 poz.
WEAIiIB-kis20 poz.
WEAIiIB-kis7 poz.
WEiP-kppe163 poz.
WGGiIŚ-kgzik28 poz.
WIEiT-ki17 poz.
WIMiR-kseuoś16 poz.
ACK-zwe2 poz.
WIMiR-ksw17 poz.
WGGiOŚ-kgis21 poz.
WIEiT-kt85 poz.
WGiG-kisps16 poz.
WGiG-kgp4 poz.
WH-kkf71 poz.
WEAIiIB-kee79 poz.
WEAIiIB-kis73 poz.
WIMiR-ksw209 poz.
WEiP-kcw39 poz.
WGiG-kisps4 poz.
WIMiIP-kism47 poz.
WIMiIP-kism5 poz.
WEiP-kmcp31 poz.
WFiIS-kod28 poz.
WEAIiIB-kis17 poz.
WEiP-kzre86 poz.
WO-kip56 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WGGiIŚ-kkoś18 poz.
WIMiC-kcmo88 poz.
WGiG-kgbg14 poz.
WFiIS-kod400 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WIEiT-ki13 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WWNiG-kig155 poz.
WIMiIP-kip17 poz.
WIMiR-krm34 poz.
WEAIiIB-kis64 poz.
WZ-kze8 poz.
WGGiOŚ-kgzig3 poz.
WIMiR-kkem40 poz.
WMS-kammo13 poz.
WGGiOŚ-kgo38 poz.
WMS-kammo5 poz.
WGGiOŚ-kmpig17 poz.
WZ-kze41 poz.
WIEiT-ki25 poz.
WIMiR-kkem33 poz.
WIEiT-ke14 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGGiOŚ-kgf8 poz.
WFiIS-kfmb22 poz.
WIEiT-kt23 poz.
WMS-kmd4 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WO-kip21 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WEAIiIB-kaib43 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WEAIiIB-kaib44 poz.
WZ-kbot3 poz.
WEAIiIB-kis18 poz.
ACK-zwe11 poz.
WZ-kiz1 poz.
WIMiIP-kism26 poz.
WIMiIP-kpp2 poz.
WEAIiE-km15 poz.
WFiIS-kod2 poz.
WIMiC-kfmp18 poz.