List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
WEiP-ktp1 poz.
WIMiIP-kmsż1 poz.
WFiIS-kis71 poz.
WGiG-kgbg25 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
WMN-knmimn20 poz.
WIMiR-kap5 poz.
WMN-knmimn10 poz.
WMN-kfm19 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WZ-kzp30 poz.
WGGiOŚ-kmpig18 poz.
WIEiT-ke2 poz.
WIMiR-kkem145 poz.
WZ-kze10 poz.
WIEiT-ke8 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WIMiR-kap25 poz.
WFiIS-kfmb50 poz.
WEiP-ktp48 poz.
WGiG-kisps39 poz.
WMS-krr19 poz.
WWNiG-kwg83 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WIMiR-kap185 poz.
WIEiT-ke29 poz.
WGiG-kisps4 poz.
WGiG-kisps97 poz.
WGGiIŚ-kkoś9 poz.
WIMiIP-kmm3 poz.
WGGiOŚ-khgi3 poz.
WFiIS-kfmb11 poz.
WZ-kze24 poz.
WGiG-kgp18 poz.
WEAIiIB-kmie9 poz.
WGGiIŚ-kkoś12 poz.
WZ-kefz31 poz.
WIEiT-ki4 poz.
WZ-kis57 poz.
WZ-kbot64 poz.
WIMiC-kfmp33 poz.
WIMiC-kcmo5 poz.
WIEiT-ki67 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WMS-kmd2 poz.
WO-kip4 poz.
WGiG-kgp30 poz.
WIMiC-kcn28 poz.
WEAIiIB-kee12 poz.
WIEiT-ke33 poz.
WGGiOŚ-kse38 poz.
WWNiG-kig2 poz.
WMN-kpp4 poz.
WGGiOŚ-khgi22 poz.
WFiIS-kfmb4 poz.
WGGiOŚ-kse16 poz.
WGGiOŚ-kse28 poz.
WFiIS-kod187 poz.
WEAIiIB-keaspe2 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGiG-kgp5 poz.
BG-ooz5 poz.
WWNiG-kig5 poz.
WFiIS-kfc4 poz.
WGGiOŚ-kgzig56 poz.
WEAIiIB-kmie1 poz.
WEAIiIB-kis50 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WGiG-kezp6 poz.
WEAIiIB-keaspe4 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiR-kap62 poz.
WH-kkf10 poz.
WIMiR-kmgpt106 poz.
WEAIiIB-kmie12 poz.
WMN-kpp50 poz.
ACK-zwe1 poz.
WO-kis28 poz.
WEAIiIB-keaspe27 poz.
WIMiC-kcmo46 poz.
WWNiG-kig122 poz.
WO-kip1 poz.
WGGiOŚ-kaśk3 poz.
WIEiT-ki21 poz.
SJO-zja2 poz.
BG-oin93 poz.
WGiG-kgo2 poz.
WGGiIŚ-kotg5 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGiG-kezp12 poz.
WGiG-kezp13 poz.
WMN-ksm1 poz.
WWNiG-kig50 poz.
WFiIS-b5 poz.
WO-kis33 poz.
WIMiR-kmw36 poz.
WIMiC-kcs1 poz.
ACMiN103 poz.
WIEiT-kt33 poz.
WGiG-kgo61 poz.
WZ-kefz1 poz.
WFiIS-kod32 poz.
WWNiG-kin12 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WFiIS-kfms51 poz.
WIMiR-kkem17 poz.
BG-oin8 poz.
WFiIS-kod8 poz.
WIMiC-kcn11 poz.
WIMiC-kbn160 poz.
WEAIiIB-kee1 poz.
WO-ktf10 poz.
WIMiIP-kpp90 poz.
WIMiR-kap106 poz.
WEAIiIB-keaspe31 poz.
WIMiC-kchk327 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WGGiIŚ-kgftś1 poz.
WFiIS-kis1 poz.
WIMiIP-kism37 poz.
WIMiIP-ktc1 poz.
WIMiIP-kism16 poz.
WEAIiE-kee2 poz.
WEiP-kmcp40 poz.
WGGiIŚ-kgib2 poz.
WH-kphn25 poz.
WIEiT-ki39 poz.
WIMiC-ktspa6 poz.
WZ-kis53 poz.
WEAIiIB-kmie84 poz.
WEAIiIB-keaspe23 poz.
WIEiT-ki19 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WIMiC-kfmp11 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WFiIS-kfmb14 poz.
WFiIS-kod12 poz.
WGGiOŚ-kgo3 poz.
WEiP-kej14 poz.
WIMiIP-kpp9 poz.
WIMiR-kwzmk37 poz.
WGGiIŚ-kgzik20 poz.
WIMiR-kwzmk38 poz.
WEAIiIB-keaspe88 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WH-ksoas46 poz.
WIMiIP-kmm20 poz.
WEAIiIB-kee51 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WIEiT-ke125 poz.
WEAIiIB-kaib63 poz.
SJO-zja6 poz.
WMN-knmimn33 poz.
WIMiR-kap9 poz.
WO-kip34 poz.
WEAIiIB-kis38 poz.
WWNiG-kwg11 poz.
WIMiIP-kmm53 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WGiG-kgp61 poz.
WEiP-kew17 poz.
WIMiIP-kpp69 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WGGiIŚ-kgzik16 poz.
WEAIiIB-kaib136 poz.
WMS-kmd18 poz.
WIEiT-ke10 poz.
WGGiOŚ-koś5 poz.
WEAIiIB-keaspe12 poz.
WH-ksgks18 poz.
WZ-kzp5 poz.
WEiP-kmcp3 poz.
WGGiIŚ-kkoś13 poz.
WIEiT-ke41 poz.
WGGiOŚ-kgo9 poz.
WGGiOŚ-kgo65 poz.
WGGiIŚ-kgftś11 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ki110 poz.
WEAIiIB-kaib4 poz.
WGiG-kgbg2 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WGGiOŚ-kse6 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WIMiC-kca57 poz.
WIMiR-ksw77 poz.
WIMiIP-kism5 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WIEiT-ke2 poz.
WGGiOŚ-kgzig15 poz.
WEAIiIB-kaib18 poz.
WFiIS-kft14 poz.
WIMiR-ksw27 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WIMiR-kkem20 poz.
WIMiC-kbn45 poz.
WIMiC-kfmp30 poz.
WIEiT-ki24 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WWNiG-kig16 poz.
WEAIiIB-kaib18 poz.
WO-kip56 poz.
WIMiIP-kism9 poz.
WMN-kpp239 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiR-kmw60 poz.
WIMiR-kap85 poz.
WO-ktf17 poz.
WGiG-kezp20 poz.
WIMiC-kca4 poz.
WGiG-kisps201 poz.
WEAIiIB-keaspe2 poz.
WIEiT-ke13 poz.
WH-b4 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WMN-knmimn21 poz.
WGiG-kgbg80 poz.
WO-kis28 poz.
WEAIiIB-kmie41 poz.
WO-kis2 poz.
WFiIS1 poz.
WIMiC-kbik3 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WIMiR-ksw2 poz.
WGGiOŚ-kaśk21 poz.
WMN-b1 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WMS-zzm5 poz.
WO-kck30 poz.
WIMiIP-kip34 poz.
WGGiOŚ-kmpig11 poz.
WWNiG-kin21 poz.
WWNiG-kin39 poz.
WZ-kze37 poz.
WGiG-kisps26 poz.
WIMiIP-kmsż48 poz.
WEAiIB-b1 poz.
WIMiC-kb17 poz.
WGiG-kgo47 poz.
WGGiIŚ-kgib3 poz.
WH-ksgks3 poz.
WGGiIŚ-kotg39 poz.
WIMiC-kca27 poz.
WEiP-kzre87 poz.
WIEiT-ke40 poz.
WIMiR-kmgpt2 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WFiIS-kod1 poz.
WEAIiIB-keaspe11 poz.
WGGiOŚ-kse74 poz.
ACMiN57 poz.
WFiIS3 poz.
WFiIS-kis50 poz.
WO-kip4 poz.
WIMiIP-kpp6 poz.
WGGiIŚ-kkoś8 poz.
WEAIiIB-kmie50 poz.
WIMiC-kcn4 poz.
WIMiIP-kmm19 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WEAIiIB-kis2 poz.
WIMiC-kcn3 poz.
WIMiIP-kmsż47 poz.
WO-kip3 poz.
WZ-kiz33 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WIMiIP-kpp3 poz.
WGGiOŚ-kgo16 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WEAIiIB-keaspe61 poz.
WMN-ksm15 poz.
BG-oin9 poz.
WIMiIP-kism19 poz.
WIEiT-kt2 poz.
WGGiOŚ-khgi24 poz.
WEiP-kej42 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WIEiT-kt39 poz.
WIEiT-ke7 poz.
WGGiOŚ-kgzig17 poz.
WIMiR-ksw19 poz.
WGGiIŚ-kkoś10 poz.
WIEiT-ke67 poz.
WH-kkf16 poz.
WO-kck63 poz.
WGGiOŚ-kgo3 poz.
WGiG-kgp26 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
WO-kis3 poz.
WIEiT-ke52 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WIMiR-krm197 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WZ-kzokpg13 poz.
WEAIiIB-kaib11 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WEAIiE-kan12 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WZ-kis39 poz.
WWNiG-kig4 poz.
WIMiC-kfmp2 poz.
WGGiOŚ-kse138 poz.
WIMiIP-kpp10 poz.
WEiP-kmcp2 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WGiG-kisps38 poz.
WEAIiIB-kmie32 poz.
WZ-kefz6 poz.
WIMiR-krm63 poz.
WEAIiE-ka2 poz.
ACK-zwe41 poz.
WGiG-kgbg12 poz.
WFiIS-kfmb34 poz.
ACMiN24 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-kmw44 poz.
WIEiT-ke42 poz.
ACMiN12 poz.
WEiP-ktp9 poz.
WMN-kfm18 poz.
WIMiC-ktmb19 poz.
WIMiIP-kmm26 poz.
WIMiIP-kmm17 poz.
WEiP-kzre3 poz.
WEAIiIB-keaspe26 poz.
WIEiT-ke173 poz.
WIMiC-ktcmo32 poz.
WIMiC-kcmo104 poz.
WEiP-kcw29 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WMS-kammo10 poz.
WIMiC-kchk15 poz.
WIMiC-kchk3 poz.
WIMiC-ktspa24 poz.
WIMiC-kcmo132 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WGGiIŚ-kotg31 poz.
WIMiC-kbik161 poz.
WIMiR-kap36 poz.
WH-ksgks26 poz.
WIMiC-ktmb17 poz.
WIMiC-ktmb30 poz.
WMS-krr1 poz.
WWNiG-kin165 poz.
WGiG-kisps1 poz.
WIMiR-kmgpt52 poz.
WGiG-kgbg29 poz.
WGiG-kgp2 poz.
WGGiIŚ-kgib45 poz.
WIMiIP-ktc20 poz.
WFiIS-kfc37 poz.
WIMiR-krm25 poz.
WMN-kfm9 poz.
WIMiR-kwzmk7 poz.
WEAIiE-kee3 poz.
WZ-kefz47 poz.
WEiP-ktp77 poz.
WEAIiIB-kis7 poz.
WGGiOŚ-kaśk2 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WWNiG-kwg167 poz.
WIMiR-kmw11 poz.
WZ-kiz4 poz.
WGiG-kgo33 poz.
WEAIiE-kee4 poz.
WEAIiE-kee5 poz.
WFiIS-kfms66 poz.
WGGiOŚ-koś9 poz.
WGGiOŚ-kgo25 poz.
WFiIS-kfc4 poz.
WGGiOŚ-kgis31 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WPiE-knse2 poz.
WGGiOŚ-kaśk15 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WGGiOŚ-kgf19 poz.
WIMiC-kfmp55 poz.
WO-kck71 poz.
ACK-zwe1 poz.
WEiP-kcw97 poz.
WIMiC-kca20 poz.
WMS-kmd16 poz.
WIMiC-kbn11 poz.
WFiIS3 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WO-kip140 poz.
WIMiR-kseuoś44 poz.
WZ-spzme25 poz.
ACK-zwe4 poz.
WIMiC-kbn102 poz.
WIMiR-kkem4 poz.
WGiG-kezp41 poz.
WIMiIP-kip23 poz.
WZ-spzme5 poz.
WIMiR-kap6 poz.
Rb1 poz.
WMN-knmimn39 poz.
ACK-dab9 poz.
WIMiC-kcmo28 poz.
WIMiIP-kmm95 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WGiG-kisps53 poz.
WZ-kefz42 poz.
WFiIS-kfmb25 poz.
WEAIiIB-keaspe1 poz.
WMN-knmimn28 poz.
WEAIiE-ke1 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WEiP-kzre29 poz.
WIMiIP-ktc58 poz.
WIEiT-ke63 poz.
WGiG-kgp79 poz.
WGGiIŚ-kkoś2 poz.
WEAIiIB-keaspe9 poz.
WMS-kammo1 poz.
WMS-kmf2 poz.
WIEiT-ke12 poz.
WGiG-kgo18 poz.
WGiG-kgo1 poz.
WEAIiIB-kee47 poz.
WGGiIŚ-kg27 poz.
WEiP-kcw16 poz.
ACMiN145 poz.
WGGiIŚ-kgib45 poz.
BG-oin21 poz.
WEAIiIB-kee4 poz.
WFiIS-kis124 poz.
WWNiG-kzwks3 poz.
WWNiG-kzwks1 poz.
WGGiIŚ-kgftś10 poz.
WIMiIP-ktc37 poz.
WIMiIP-kpp3 poz.
WGGiOŚ-koś5 poz.
WIMiC-kbik105 poz.
WEAIiE-kan12 poz.
WEiP-kcw36 poz.
WIMiC-kcmo1 poz.
WIMiC-kbik41 poz.
WFiIS-kfc12 poz.
WIMiIP-kpp64 poz.
WIMiIP-kism2 poz.
WIMiC-kb11 poz.
WGGiOŚ-khgi22 poz.
WFiIS-kis8 poz.
WGGiOŚ-khgi50 poz.
WIMiC-kcmo238 poz.
WMN-knmimn49 poz.
ACMiN9 poz.
WEAIiE-kee13 poz.
WFiIS-kfmb69 poz.
WGGiIŚ-kotg34 poz.
WIEiT-kt4 poz.
WGiG-kgo8 poz.
WIMiR-kkem58 poz.
WO-kis53 poz.
WMS-kammo2 poz.
WIMiR-kseuoś13 poz.
BG-ogu1 poz.
WGGiOŚ-kgo13 poz.
WEAIiE-ke3 poz.
WEiP-kcw37 poz.
WGGiIŚ-kgzik21 poz.
WIMiC-kcmo33 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WGGiOŚ-kse11 poz.
WEAIiIB-kmie170 poz.
WGGiIŚ-kkoś10 poz.
WIMiC-kchk8 poz.
WEAIiIB-kmie16 poz.
WIMiR-kmw22 poz.
WIMiIP-kip3 poz.
ACK-zwe1 poz.
WIMiIP-kism83 poz.
ACK-zwe69 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WIMiR-kwzmk9 poz.
WGGiOŚ-kaśk2 poz.
WGGiIŚ-kotg11 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WGGiOŚ-khgi33 poz.
WFiIS-kzf12 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WO-kck33 poz.
ACMiN32 poz.
WMS-kammo16 poz.
WMS-kammo9 poz.
WGGiIŚ-kgftś3 poz.
WGiG-kgp6 poz.
WGiG-kgp221 poz.
WEAIiE-ke2 poz.
WH-ksoas21 poz.
WEAIiIB-kis20 poz.
WEAIiIB-kis7 poz.
WEiP-kppe166 poz.
WGGiIŚ-kgzik32 poz.
WIEiT-ki17 poz.
WIMiR-kseuoś16 poz.
ACK-zwe2 poz.
WIMiR-ksw17 poz.
WGGiOŚ-kgis22 poz.
WIEiT-kt86 poz.
WGiG-kisps16 poz.
WGiG-kgp4 poz.
WH-kkf71 poz.
WEAIiIB-kee79 poz.
WEAIiIB-kis74 poz.
WIMiR-ksw219 poz.
WEiP-kcw40 poz.
WGiG-kisps4 poz.
WIMiIP-kism47 poz.
WIMiIP-kism5 poz.
WEiP-kmcp33 poz.
WFiIS-kod28 poz.
WEAIiIB-kis17 poz.
WEiP-kzre94 poz.
WO-kip58 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WGGiIŚ-kkoś19 poz.
WIMiC-kcmo92 poz.
WGiG-kgbg14 poz.
WFiIS-kod408 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WIEiT-ki13 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WWNiG-kig155 poz.
WIMiIP-kip17 poz.
WIMiR-krm34 poz.
WEAIiIB-kis64 poz.
WZ-kze8 poz.
WGGiOŚ-kgzig3 poz.
WIMiR-kkem40 poz.
WMS-kammo13 poz.
WGGiOŚ-kgo38 poz.
WMS-kammo5 poz.
WGGiOŚ-kmpig18 poz.
WZ-kze41 poz.
WIEiT-ki27 poz.
WIMiR-kkem33 poz.
WIEiT-ke14 poz.
WEAIiE-ki3 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGGiOŚ-kgf8 poz.
WFiIS-kfmb22 poz.
WIEiT-kt23 poz.
WMS-kmd4 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WO-kis23 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WEAIiIB-kaib44 poz.
WGGiIŚ-kotg1 poz.
WEAIiIB-kaib45 poz.
WZ-kbot3 poz.
WEAIiIB-kis18 poz.
ACK-zwe11 poz.
WZ-kiz1 poz.
WIMiIP-kism27 poz.
WIMiIP-kpp2 poz.
WEAIiE-km15 poz.
WFiIS-kod2 poz.
WIMiC-kfmp24 poz.