List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
WZ-kefz4 poz.
WGiG-kgbg7 poz.
WIEiT-kt41 poz.
WMN-kfm36 poz.
WIMiIP-kmm141 poz.
WEiP-kcw2 poz.
WIEiT-kt44 poz.
WIMiC-kca171 poz.
WIMiIP-kpp38 poz.
WIMiR-krm99 poz.
WFiIS-kfc15 poz.
WGGiOŚ-kgo4 poz.
WGGiIŚ-kkoś16 poz.
WGiG-kgbg4 poz.
WEAIiIB-kee25 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
ACK-zwe17 poz.
WIMiR-kseuoś57 poz.
WIMiIP-kmm1 poz.
WIMiR-kmw11 poz.
WIMiR-krm2 poz.
SWFiS3 poz.
WMN-ksm4 poz.
WMN-kfm39 poz.
WZ-kis33 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WO-kck15 poz.
WIMiC-kchk68 poz.
WFiIS-kis5 poz.
WIMiC-ktspa5 poz.
WEAIiIB-kis8 poz.
WMN-knmimn51 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WH-kkf11 poz.
WGGiIŚ-kg13 poz.
WIMiC-ktcmo15 poz.
WIMiC-kb179 poz.
WIMiR-kmw4 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WGGiIŚ-kkoś12 poz.
WIMiR-kmgpt5 poz.
WIMiC-kcmo20 poz.
WIMiIP-kmm43 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WGGiOŚ-kse60 poz.
WEAIiIB-kmie9 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WIEiT-kt53 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WIMiIP-kmm8 poz.
WIMiC-kcmo119 poz.
WMN-kfm2 poz.
WH-kphn21 poz.
WGGiIŚ-kg56 poz.
WIMiIP-kmm17 poz.
WFiIS-kis8 poz.
WH-kkf41 poz.
WMS-kammo14 poz.
WGGiOŚ-kgo2 poz.
WIMiIP-ktc3 poz.
WMN-kpp2 poz.
WIMiC-kcn82 poz.
WIMiC-kcmo24 poz.
WGGiOŚ-kse10 poz.
WEAIiE-kan2 poz.
WGGiIŚ-kgftś16 poz.
WGGiOŚ-kgzig4 poz.
WGGiOŚ-khgi4 poz.
WIMiC-ktcmo88 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIEiT-ki173 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WZ-kzokpg7 poz.
WFiIS-kfmb2 poz.
WGGiIŚ-kgftś5 poz.
WGiG-kgo19 poz.
WGGiIŚ-kotg11 poz.
WGGiOŚ-kaśk52 poz.
WEAIiIB-kaib17 poz.
WGGiOŚ-kgzig5 poz.
WIMiC-kfc4 poz.
WIMiIP-kism10 poz.
WMS-kammo1 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WGGiOŚ-kmpig131 poz.
WIMiC-ktspa30 poz.
WIMiR-kmgpt1 poz.
ACK-dkdm5 poz.
WIEiT-ki27 poz.
WGGiOŚ-koś4 poz.
WZ-kiz13 poz.
WIMiR-kmw72 poz.
WEAIiIB-kaib21 poz.
WGiG-kisps23 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WIMiIP-kmm57 poz.
WIMiIP-kmsż2 poz.
WFiIS-kis9 poz.
WIEiT-kt6 poz.
WZ-kzp22 poz.
WGiG-kisps28 poz.
WIMiC-kb8 poz.
WZ-kzp2 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WIMiIP-kmm6 poz.
WZ-kis33 poz.
WGGiOŚ-kse32 poz.
WEAIiIB-keaspe29 poz.
WMN-knmimn47 poz.
WIMiIP-kism40 poz.
WIMiIP-kism82 poz.
WMS-kmf3 poz.
WZ-kiz4 poz.
WZ-kzokpg16 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WMS-kmd5 poz.
WIMiR-krm53 poz.
WIMiC-ktmb13 poz.
WZ-kis34 poz.
WFiIS-kzf66 poz.
WZ-kzp86 poz.
WIMiIP-kip15 poz.
WIMiR-kwzmk14 poz.
WIMiC-kcmo224 poz.
WIEiT-ki15 poz.
WEAIiE-kee3 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WIMiR-kap2 poz.
WGGiIŚ-kg15 poz.
WZ-kefz13 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WO-kis4 poz.
WEAIiIB-keaspe37 poz.
WEAIiIB-kaib12 poz.
WEAIiIB-kaib64 poz.
WIMiIP-kpp1 poz.
WGiG-b1 poz.
WIMiC-ktmb87 poz.
WIMiIP-kism3 poz.
WGiG-kgp7 poz.
WIMiR-kmw56 poz.
WIMiC-ktcmo9 poz.
WEAIiIB-keaspe71 poz.
WIMiC-kca192 poz.
WGGiOŚ-kmpig10 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WGGiOŚ-kmpig90 poz.
WGGiOŚ-kgzig41 poz.
WIMiR-krm90 poz.
WIMiIP-kmm32 poz.
ACK-zwe3 poz.
WIMiC-kfmp5 poz.
WIMiR-kmgpt7 poz.
WIMiC-kcs13 poz.
WGiG-kgbg2 poz.
WIMiC-kb48 poz.
WIEiT-ke32 poz.
WO-kip42 poz.
WIMiC-kb80 poz.
WIMiC-kchk1 poz.
WGGiIŚ-kotg4 poz.
WMN-knmimn46 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WEiP-kej13 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WGiG-kgp21 poz.
WGGiOŚ-kgzig59 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ke35 poz.
WGGiOŚ-khgi17 poz.
WGGiIŚ-kotg3 poz.
WIMiC-kb22 poz.
WMN-kpp1 poz.
WZ-kefz4 poz.
WGiG-kisps12 poz.
WIMiIP-kism353 poz.
WMN-kfm73 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WGGiOŚ-kgf43 poz.
WEAIiIB-kaib20 poz.
WGiG-kgbg11 poz.
WFiIS-kfms3 poz.
WO-ktf66 poz.
WIMiC-kca39 poz.
WIEiT-ki14 poz.
WIMiC-kfmp14 poz.
WGiG-kisps15 poz.
WIMiC-ktcmo20 poz.
WFiIS2 poz.
WWNiG-kwg3 poz.
WGGiOŚ-koś1 poz.
ACMiN46 poz.
WGGiOŚ-kgo6 poz.
WIMiR-kmw100 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WIMiR-kkem30 poz.
WGGiOŚ-kgis15 poz.
WMS-kmd24 poz.
WEAIiIB-kaib85 poz.
WZ-kefz52 poz.
WMN-kfm5 poz.
WMN-kfm3 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WGiG31 poz.
WGGiOŚ-kgis87 poz.
WGGiIŚ-kgftś13 poz.
WEAIiIB-keaspe44 poz.
WH-ksgks20 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ke53 poz.
WEAIiIB-kaib8 poz.
WGGiIŚ-kgftś9 poz.
WGGiIŚ-kotg8 poz.
WFiIS1 poz.
WGGiOŚ-kgzig2 poz.
WEAIiIB-kis3 poz.
WEAIiIB-kis3 poz.
WFiIS-kfms3 poz.
WMN-kpp52 poz.
WO-kip51 poz.
WGGiIŚ-kotg18 poz.
WEAIiIB-kmie41 poz.
WEiP-kppe17 poz.
WEiP-kew8 poz.
WIMiR-kmw15 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WIMiR-kap46 poz.
WEiP-kzre21 poz.
WIMiR-kmw46 poz.
WIMiR-kwzmk21 poz.
WMS-kmd6 poz.
WIMiIP-kism15 poz.
WIMiIP4 poz.
WEAIiIB-kaib8 poz.
WIMiR-kmgpt4 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WGiG-kgp29 poz.
WEAIiIB-kaib12 poz.
WMN-kpp40 poz.
WZ-spzme1 poz.
WO-kis21 poz.
WIMiC-kfmp3 poz.
ACMiN48 poz.
WEiP-kzre6 poz.
WGiG-kezp17 poz.
WZ-kiz7 poz.
WIMiC-kb12 poz.
BG-ozs15 poz.
WO-kis3 poz.
WGiG-kisps1 poz.
WIMiR-kap16 poz.
ACK-dab11 poz.
WEAIiE-ki5 poz.
WEiP-kej28 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WIMiR-kmw3 poz.
WIEiT-kt7 poz.
WWNiG-kig4 poz.
WZ-kzokpg10 poz.
WGiG-kgo41 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WIEiT-ki6 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WWNiG-kig14 poz.
WEiP-kew3 poz.
WGiG-kisps1 poz.
WEiP-kppe10 poz.
WFiIS-kzf2 poz.
WMN-knmimn22 poz.
WIMiC-kcmo9 poz.
WGGiIŚ-kg5 poz.
WEAIiE-ka3 poz.
WIMiC-ktmb3 poz.
WIMiC-kcmo19 poz.
WIMiC-kchk1 poz.
WGiG-kisps64 poz.
WFiIS-kis7 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WEAIiE-ka4 poz.
WGGiIŚ-kotg33 poz.
WGGiOŚ-kse13 poz.
WEiP-ktp42 poz.
WIMiC-kb9 poz.
WGGiIŚ-kgftś9 poz.
WH-kphn26 poz.
WO-kis2 poz.
WGGiOŚ-kse12 poz.
WGGiOŚ-kgf35 poz.
WGGiOŚ-kgis44 poz.
WEAIiIB-kis26 poz.
WZ-kefz20 poz.
WGGiOŚ-khgi44 poz.
BG-oc7 poz.
WGiG-kgp4 poz.
WEAIiIB-kaib4 poz.
WZ-kis7 poz.
WIMiR-kkem31 poz.
WMS-krr2 poz.
WIEiT-kt5 poz.
WIMiC-kb3 poz.
WIEiT-ke26 poz.
WEAIiE-ke5 poz.
WFiIS-kod5 poz.
WIEiT-kt14 poz.
WIMiC-kfmp27 poz.
WZ-kefz33 poz.
WGGiIŚ-kkoś7 poz.
WFiIS-kfc25 poz.
WGGiIŚ-kg30 poz.
WIMiC-ktspa4 poz.
WGiG-kgbg14 poz.
WZ-kefz2 poz.
WO-kck58 poz.
WEAIiIB-kaib25 poz.
WFiIS-kfmb9 poz.
WIMiC-kcmo70 poz.
WGGiOŚ-kgo11 poz.
WZ-kzp45 poz.
WGGiOŚ-kgzig36 poz.
WIMiR-krm66 poz.
WMS-krr66 poz.
WZ-kzp23 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WEiP-kzre46 poz.
WZ-kis3 poz.
WGGiIŚ-kgzik24 poz.
WFiIS-kfc153 poz.
WFiIS-kod20 poz.
WFiIS-kod627 poz.
WIMiC-kfmp103 poz.
WFiIS-kfc46 poz.
WIMiIP-kip5 poz.
WMS-kammo14 poz.
WFiIS-kzf80 poz.
WMS-kmd37 poz.
WEAIiIB-kaib21 poz.
WEAIiE-km1 poz.
WEiP-kej4 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WGGiOŚ-kse4 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WFiIS-kzf32 poz.
WIMiC-kchk9 poz.
WIMiR-kmgpt15 poz.
WIMiC-ktcmo1 poz.
WO-kip1 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WH-ksgks26 poz.
WGiG-kgp28 poz.
WMN-kpp22 poz.
WMS-krr4 poz.
WGGiIŚ-kkoś3 poz.
WIMiR-kkem6 poz.
WZ-kis7 poz.
WZ-kis14 poz.
WEAIiIB-kaib16 poz.
ACK-zwe2 poz.
WGGiIŚ-kgib21 poz.
WGGiOŚ-kgf59 poz.
WIMiC-ktmb33 poz.
WFiIS-kzf3 poz.
WIMiC-kcmo11 poz.
WIMiR-kmw3 poz.
WIMiC-kcmo82 poz.
WGGiIŚ-kgftś41 poz.
WGiG-kgo61 poz.
WEiP-kppe31 poz.
WWNiG-kin5 poz.
WEiP-ktp31 poz.
WMS-krr2 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WIMiIP-ktc2 poz.
WIMiC-ktmb57 poz.
WIMiR-kseuoś23 poz.
WIMiR-kkem45 poz.
WFiIS-kfms21 poz.
WIMiC-ktmb6 poz.
WIMiC-ktmb17 poz.
WIMiR-kmw3 poz.