List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
ACK-dkdm2 poz.
WIMiC-kb30 poz.
WEiP-kcw52 poz.
BG-ssk2 poz.
WGiG-kgo77 poz.
WH-kkf1 poz.
WIMiR-kwzmk43 poz.
WIMiR-ksw34 poz.
WZ-spzme9 poz.
WH-kkf5 poz.
WGGiOŚ-kse61 poz.
WIEiT-ke43 poz.
WGGiOŚ-kse18 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WGGiIŚ-kotg39 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WZ-kis41 poz.
WIMiIP-kism37 poz.
WGGiIŚ-kgzik36 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WWNiG-kin70 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiC-ktmb26 poz.
WGGiOŚ-kse35 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WGGiIŚ-kkoś3 poz.
WIMiR-kseuoś28 poz.
WIMiC-kcmo124 poz.
WGGiOŚ-kgf24 poz.
BG-oin4 poz.
WIMiIP-kism244 poz.
WIMiIP-kmm97 poz.
WMN-kfm10 poz.
WIMiR-kkem24 poz.
WIMiIP-kpp6 poz.
WMN-kpp1 poz.
WGGiIŚ-kotg6 poz.
WIMiIP-kmm20 poz.
WIMiC-kca8 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WGiG-kezp60 poz.
WIMiIP-ktc72 poz.
WIMiIP-ktc13 poz.
WGGiOŚ-kgzig9 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WZ-kbot35 poz.
WIMiR-ktl29 poz.
WIEiT-ke46 poz.
ACK-dab9 poz.
WMS-krr11 poz.
WZ-kzokpg3 poz.
WGiG-kgbg82 poz.
WEAIiE-kme6 poz.
WZ-kzp1 poz.
WEiP-kmcp6 poz.
WMS-kammo7 poz.
WZ-kze2 poz.
WGGiOŚ-kgo23 poz.
WMS-kammo8 poz.
WIMiIP-kmm22 poz.
WZ-kiz28 poz.
WGGiOŚ-kgf9 poz.
WIMiIP-kmm10 poz.
WGGiOŚ-kgzig8 poz.
WGGiOŚ-kmpig44 poz.
WIMiR-krm14 poz.
WIMiR-kmw60 poz.
WO-ktf87 poz.
WIMiIP-kpp83 poz.
WO-kip63 poz.
WEAIiIB-kmie98 poz.
WIMiR-krm11 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WEiP-ktp30 poz.
ACK-zao9 poz.
WH-ksoas26 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WEAIiE-ke7 poz.
WEAIiIB-kee13 poz.
WIMiC-kcmo4 poz.
WFiIS-kis26 poz.
WIMiC-ktmb26 poz.
WGGiOŚ-khgi10 poz.
WO-kis12 poz.
WIEiT-ki20 poz.
WIEiT-ki89 poz.
WIMiR-kseuoś13 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMS-kammo4 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WEiP-kej27 poz.
WGGiOŚ-kgis12 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WGGiOŚ-khgi81 poz.
WGGiIŚ-kotg62 poz.
WO-b1 poz.
WMN-kfm18 poz.
WFiIS-kis15 poz.
WO-kip48 poz.
WIMiIP-ktc106 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WH-kkf22 poz.
WIMiC-kcn31 poz.
WIMiC-kcn33 poz.
WIMiR-kmw66 poz.
WMN-kfm40 poz.
WIEiT-ke36 poz.
WIMiR-krm23 poz.
WGiG-kgbg73 poz.
WIMiC-ktmb163 poz.
WGGiOŚ-khgi4 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WH-ksgks29 poz.
WGGiOŚ-koś5 poz.
WMN-kpp248 poz.
WIMiIP-zfp1 poz.
WIMiC-kcmo22 poz.
WGGiOŚ-kmpig6 poz.
WGGiOŚ-kmpig151 poz.
WIMiC-kcn61 poz.
WIMiC-kfc2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WFiIS-kzf5 poz.
WIMiR-krm56 poz.
WGGiOŚ-kgf29 poz.
WEAIiIB-kaib24 poz.
WIMiC-kb6 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WGiG-kisps35 poz.
WMS-kmf2 poz.
WGGiIŚ-kgftś4 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WZ-kefz38 poz.
ACMiN25 poz.
WIEiT-ki19 poz.
WEiP-ktp11 poz.
WIMiR-kmw16 poz.
WMS-kmd5 poz.
WEiP-kcw17 poz.
WMN-ksm1 poz.
WIMiR-kmgpt51 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WH-kphn1 poz.
OEN2 poz.
WFiIS-kzf11 poz.
WGGiIŚ-kgftś17 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WIEiT-ke108 poz.
WGGiOŚ-kmpig22 poz.
WEAIiIB-kmie40 poz.
WIMiC-kcn61 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WEAIiIB2 poz.
WIMiR-krm122 poz.
WIMiR-kap25 poz.
WWNiG-kin24 poz.
WIMiIP-kism9 poz.
WIMiC-kcmo31 poz.
WEiP-kew18 poz.
WIMiR-krm8 poz.
ACMiN69 poz.
WFiIS-kzf4 poz.
WGGiOŚ-kgf27 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WH-ksgks31 poz.
WIMiC-kcmo24 poz.
WGGiOŚ-kgo18 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WGGiIŚ-kg4 poz.
WIMiR-kap22 poz.
WIMiR-kwzmk23 poz.
WZ-kzp32 poz.
WIEiT-kt15 poz.
WFiIS-kfc7 poz.
WFiIS-kfc60 poz.
WGGiOŚ-kgzig2 poz.
WEAIiIB-keaspe18 poz.
WWNiG27 poz.
WFiIS-kfmb38 poz.
WIMiIP-kmm25 poz.
WGGiOŚ-kmpig89 poz.
WGiG-kezp6 poz.
WFiIS-kfmb19 poz.
WH-ksgks1 poz.
WEiP-kmcp16 poz.
BG-ssk1 poz.
WIMiIP-kism16 poz.
WGGiIŚ-kotg8 poz.
WGGiIŚ-kotg15 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WEAIiIB-kis31 poz.
WGGiOŚ-kaśk26 poz.
BG-oin1 poz.
WGGiOŚ-kgo27 poz.
WIMiR-kkem24 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WIEiT-ke50 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WO-kck24 poz.
WGGiOŚ-kgf28 poz.
WGGiOŚ-khgi21 poz.
WGGiOŚ-kgis10 poz.
WGiG-kisps21 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WZ-kbot29 poz.
ACK-zao10 poz.
WEAIiE-ka7 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiR-kmgpt36 poz.
WGGiIŚ-kkoś22 poz.
WGGiIŚ-kgftś12 poz.
WZ-kefz2 poz.
WZ-kiz1 poz.
WMS-kammo4 poz.
WGGiIŚ-kgib2 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMN-kfm25 poz.
ACMiN76 poz.
WGGiOŚ-kgf3 poz.
ACK-zwe23 poz.
WIMiC-kb43 poz.
WIMiR-krm64 poz.
WIMiR-kmgpt29 poz.
WZ-kefz4 poz.
WFiIS2 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WMS-kmd32 poz.
WWNiG-kig6 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-kap40 poz.
WIMiR-kseuoś31 poz.
WIMiR-kmw31 poz.
WIMiR-kkem35 poz.
WFiIS-kzf15 poz.
WMS-krr6 poz.
WFiIS-kfc7 poz.
WIMiIP-kism19 poz.
WIMiIP-kmsż20 poz.
WZ-kze32 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WMN-knmimn1 poz.
WO-kip2 poz.
WGGiOŚ-kgo2 poz.
WEiP-kcw16 poz.
WIMiC-kca10 poz.
WIMiR-ksw103 poz.
WGGiOŚ-kse22 poz.
WZ-kzokpg9 poz.
WIMiIP-kmm30 poz.
WGGiOŚ-kgf5 poz.
WMS-kammo12 poz.
WEAIiIB-kmie6 poz.
WIMiC-kbn49 poz.
WIEiT-kt4 poz.
WGGiOŚ-kgis6 poz.
WGiG-kezp36 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WIMiR-kseuoś11 poz.
WH-ksgks22 poz.
WIMiC-kb12 poz.
WIMiIP-kmsż41 poz.
WEAIiE-kee1 poz.
WIMiC-kfmp9 poz.
WIMiC-kca72 poz.
WGiG-kezp31 poz.
WGiG-kisps2 poz.
WGGiOŚ-khgi8 poz.
WIMiR-kkem1 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WIMiC-kb22 poz.
WGGiOŚ-koś3 poz.
WGGiIŚ-kkoś6 poz.
WIMiR-kseuoś12 poz.
WGiG-kgbg28 poz.
WEAIiIB-keaspe28 poz.
WEAIiIB-kee1 poz.
WGGiIŚ-kgftś45 poz.
WEAIiIB-kaib36 poz.
WZ-kiz103 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WIMiC-kchk28 poz.
WEAIiE-ke5 poz.
WMN-kmn39 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WMN-kpp6 poz.
WMN-kpp9 poz.
WEAIiIB-keaspe8 poz.
WIMiIP-kism143 poz.
WIMiIP1 poz.
WEiP-ktp24 poz.
WEiP-kew38 poz.
WEAIiIB-kis6 poz.
WIMiIP-kmsż40 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WFiIS-kod622 poz.
WGGiOŚ-kgf14 poz.
WGGiOŚ-kgis22 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WEiP-kzre30 poz.
WMN-knmimn16 poz.
WGiG-kgbg5 poz.
WGGiOŚ-kgzig15 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-krm7 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WGGiOŚ-kgo25 poz.
WEAIiIB-kmie133 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WEAIiE-kee13 poz.
WEAIiIB-kee17 poz.
WEAIiIB-kaib107 poz.
WIMiC-kcn39 poz.
WGiG-kisps13 poz.
WIMiIP-kism17 poz.
WIMiR-kmw36 poz.
WEiP-kmcp8 poz.
WGGiOŚ-kgis23 poz.
WGiG-kisps30 poz.
WIEiT-ke38 poz.
WGGiOŚ-kmpig2 poz.
WIMiR-krm32 poz.
WFiIS-kfc7 poz.
WO-ktf38 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WEiP-kzre12 poz.
WEiP-kew210 poz.
WGGiOŚ-mg1 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WIMiR-ktl82 poz.
WEAIiIB-keaspe32 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WIMiR4 poz.
WGiG-kgo12 poz.
WIMiC-kb72 poz.
WIMiC-kchk10 poz.
WFiIS-kod148 poz.
WMS-kammo8 poz.
WFiIS-kod188 poz.
WMS-krr11 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WH-kkf11 poz.
WIMiIP-kmsż131 poz.
WGGiIŚ-kgftś14 poz.
WIMiC-kcmo33 poz.
WO-kck2 poz.
WEAIiIB-kee33 poz.
ACK-dkdm8 poz.
WIMiC-kbn10 poz.
WEAIiIB-kaib6 poz.
WGGiOŚ-kgf29 poz.
WEiP-ktp110 poz.
WGGiOŚ-khgi58 poz.
WMS-kammo2 poz.
WWNiG-kwg4 poz.
WIMiC-kchk115 poz.
WEiP-kppe7 poz.
WEiP-ktp1 poz.
WIMiIP-kmm1 poz.
WFiIS-kis20 poz.
WGGiIŚ-kotg4 poz.
WMN-kpp29 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WIMiC-kfc42 poz.
WIMiIP-kism10 poz.
WEAIiIB-kis19 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiC-ktmb28 poz.
WMN-kfm7 poz.
WIMiIP-kism39 poz.
WGGiOŚ-kgzig56 poz.
WH-ksoas83 poz.
WIMiR-kmgpt11 poz.
WIMiR-kap1 poz.
WGGiOŚ-kmpig33 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WGGiIŚ-kgftś5 poz.
WH-kphn25 poz.
BG-oin8 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WFiIS-kod197 poz.
WIMiC-ktmb36 poz.
WGGiOŚ-kgzig10 poz.
BG-oin13 poz.
WEiP-ktp11 poz.
WEiP-kmcp16 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiIP-kpp88 poz.
WGGiOŚ-kmpig6 poz.
WZ-kze24 poz.
WMN-kpp24 poz.
WEAIiIB-kis13 poz.
WIMiIP-kism6 poz.
WMS-krr8 poz.
WZ-kefz1 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
Rb13 poz.