Impact Factor: 0.738

punktacja (lista C czasopism MNiSW, 2016): 25.000