Impact Factor: 2.677

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000