Impact Factor: 2.221

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000