Impact Factor: 1.864

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 20.000