Impact Factor: 8.462

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 22.500