Impact Factor: 2.618

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000