Impact Factor: 0.567

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 20.000